goup

Публікації

Чи може внесення недостовірних відомостей до декларації про готовність об'єкта будівництва до експлуатації стати підставою для її скасування?

Декларація про готовність до експлуатації будинку

Декларація про готовність об`єкта будівництва до експлуатації – це документ, який дає підстави для реєстрації права власності на нерухоме майно. Він застосовується для об`єктів із незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснювалось на підставі будівельного паспорту.

Декларація підлягає реєстрації відповідними контролюючими органами і, відповідно, повинна містити виключно достовірну інформацію, оскільки зазначення недостовірної інформації є підставою для скасування реєстрації такої декларації.

Однак, незважаючи на законодавче закріплення такого правила та судову практику, яка підтверджує такий підхід, редактори видання "Все про бухгалтерський облік", проаналізувавши ці норми з точки зору теорії права та судової практики, в тому числі і Європейського суду з прав людини, змогли сформувати інший, протилежний погляд на законність такого скасування реєстрації.

 

Він полягає у тому, що декларація реєструється рішенням відповідного органу контролю. За своєю правовою природою цей документ є актом індивідуальної дії одноразового застосування. Це означає, що дія такого законодавства закінчується по факту його виконання. Окрім того, відповідно до позиції Конституційного Суду України та ЄСПЛ державні органи не можуть скасовувати прийняті ними раніше рішення, з чого випливає, що органи контролю у галузі будівництва повинні здійснювати перевірку усіх даних в декларації перед ухваленням рішення про реєстрацію або відмову у такій реєстрації, а не після закріплення позитивного результату. 

Також, в силу того, що після реєстрації декларації наступним кроком йде реєстрація права власності на нерухоме майно, то фактично перша також перестає діяти. Саме тому у випадку скасування декларації про готовність об'єкта до експлуатації суперечить принципам правової визначеності та належного управління і через це не може спричинити будь-яких правових наслідків.

+380 (98) 1000-176Contacts