Підтримати ЗСУ

Дозвіл на спеціальне користування надрами

Плануєте видобувати корисні копалини? Не знаєте з чого почати? Не витрачайте час, звертайтеся до нас!

 • Без відмов
 • Без посередників
 • Без особистої присутності
Ольга Казаневская
03.06.2020

Рекомендую! Очень профессионально работают, легко общаться, доброжелательные. Всё вып…

Виталий
02.06.2020

Хочу поблагодарить юридическую компанию ЮСТИКОН в лице юриста Марии Литвин за оказани…

Стисло про послугу

Вас цікавить діяльність, пов'язана з використанням надр?!

Діяльність Вашої компанії пов'язана з використанням і видобутком ресурсів корисних копалин?!

У Вас закінчився термін дії дозволу на геологічне вивчення?

Кодекс України про надра передбачає необхідність отримання спеціального дозволу на користування надрами!

Дозволи надаються на наступні види користування надрами:

 • геологічне вивчення родових корисних копалин
 • геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
 • видобуток корисних копалин
 • геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобутком нафти, газу (промислова розробка родовищ)
 • будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин, в тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод
 • створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заповідники, пам’ятники природи, лікувальні, оздоровчі установки і так далі)
 • виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції

Отримання спеціального дозволу є трудомістким та тривалим процесом, який вимагає від заявника певних знань, навичок і, головне, часу.

Вартість послуг

Що входить у наші послуги

 • консультації з питань оформлення спеціального дозволу на користування надрами
 • підготовка, аналіз документів
 • оплата державних мит і інших офіційних платежів
 • представництво інтересів клієнта при поданні необхідного пакета документів в дозвільний орган
 • отримання дозволу

5 причин замовити у нас

 • Безкоштовну консультацію з питань оформлення дозволу
 • Підготовка пакету документів для подачі в уповноважений орган видачі дозволу
 • Максимально короткий термін оформлення дозволу
 • Без особистої присутності і потреби в спілкуванні з державними службовцями
 • Ми гарантуємо результат, а якщо він не досягнутий - не вимагаємо оплати наших послуг, про що прямо вказуємо в договорі

Ми обов'язково досягнемо бажаного Вами результату!

Детально про послугу

Згідно ст.13 Кодексу про надра користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615 затверджений Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами.

Дозволи надаються на наступні види користування надрами:

 • геологічне вивчення родовищ корисних копалин;
 • геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
 • видобування корисних копалин;
 • геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);
 • будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
 • створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо).

На кожен вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.

Дозвіл надається на строк, визначений заявником, але не більше ніж на:

 • п'ять років - на геологічне вивчення родовищ корисних копалини і геологічне вивчення, у тому числі дослідно - промислову розробку родовищ корисних копалини загальнодержавного значення
 • 10 років - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно - промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу і виняткової (морської) економічної зони України
 • 20 років - на видобуток корисних копалин
 • 30 років - на видобуток нафти і газу в межах континентального шельфу і виняткової (морської) економічної зони України
 • строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр і видобутку нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більше ніж на 20 років на суші і не більше ніж на 30 років на континентальному шельфі і в межах виняткової (морської ) економічної зони України - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно - промислову розробку родовищ з подальшим видобутком нафти і газу (промислова розробка родовищ). При цьому строк геологічного вивчення нафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років
 • 20 років - на будівництво і експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин
 • 50 років - на будівництво і експлуатацію підземних сховищ нафти або газу
 • строк дії відповідної угоди про розділ продукції - на виконання угод про розділ продукції

Дозвіл на створення геологічних територій і об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заповідники, пам'ятники природи, лікувальні і оздоровчі установи і так далі), в частині їх геологічного вивчення і збереження надаються без обмеження строку дії.

Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів і гірського відведення добувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, підземні води для власних господарчо-побутових потреб, нецентралізованого і централізованого (окрім виробництва фасованої питної води) господарський - питного водопостачання, за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів в добу і використовувати надра для господарських і побутових потреб.

Примітка

Дозвіл на видобуток корисних копалин (промислову розробку їх родовищ) надається після проведення експертизи і оцінки розвіданих запасів корисних копалини в установленому порядку або апробації прогнозних (перспективних) ресурсів корисних копалини місцевого значення ГКС за умови подальшого затвердження нею таких запасів.

Порядок оформлення

 1. від р.д.

Перелік документів, необхідних для отримання спеціального дозволу на користування надрами

1. Заява на видачу дозволу
Оригінал
2. копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)
Копія
3. Пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства
Копія
4. каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - каталог географічних координат водозабірних споруд
Копія
5. оглядова карта (масштаб 1:200000)
Копія
(для родовищ підземних вод)
6. ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами
Копія
7. оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів
Копія
(для родовищ підземних вод)
8. гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)
Копія
9. геологічні розрізи
Копія
10. До зазначеного переліку додаються:
11. у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану
Копія
12. у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення - результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі)
Копія
13. у разі продовження строку дії дозволу - позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів
Копія

Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи практичний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з оформлення спеціального дозволу на користування надрами

Законодавство

 • Кодекс України про надра від 27.07.1994
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

Питання та коментарі