Підтримати ЗСУ

Інтелектуальне право - галузь права, що регулює суспільні відносини, які виникають з приводу результатів інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях.

Стрімкість технологічних, економічних і правових змін у сучасному світі забезпечується в першу чергу ресурсами інтелектуального характеру, важливими серед них є об'єкти інтелектуальної власності, тому їх охороні приділяється усе більше й більше уваги у світі.

Поняття «інтелектуальна власність» є узагальнюючим стосовно цілого ряду правових інститутів, з яких найбільш значимими є патентне право, авторське право й товарні знаки.

За визначенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), «у найширшому розумінні інтелектуальна власність означає закріплені законом права, які є результатом інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній й художніх областях».

Інтелектуальна власність являє собою не тільки один з найбільш значимих правових інститутів, але і є досить гострою проблемою сучасного суспільного розвитку у зв'язку з високим рівнем незаконного використання результатів інтелектуальної діяльності, які охороняються правом,  й інших порушень прав інтелектуальної власності.

Одним з основних напрямків компанії «ЮСТІКОН» є практика в сфері інтелектуальної власності. Вивчивши не тільки теоретичну, але й практичну сторону питання, наші професіонали допоможуть Вам знайти оптимальне рішення питань, пов'язаних з інтелектуальною власністю.