goup

Міжнародна реєстрація торгової марки

Міжнародна реєстрація торгової марки, відповімо на питання:

 • В яких випадках це доцільно
 • Що необхідно для міжнародної реєстрації ТМ
 • Яка процедура, терміни і вартість

Замовте зараз: +380(98)1000-176

Стисло про послугу

У Вас успішний бізнес в Україні й Ви плануєте підкорити міжнародний ринок?!

Ви прагнете захистити свої товари/послуги від несумлінної конкуренції на території декількох держав?!

У майбутньому Ви прагнете зробити свою ТМ світовим брендом?!

Рекомендуємо Вам подумати про міжнародну реєстрацію торговельної марки!

 

Міжнародна реєстрація ТМ – це максимально можливий захист від неправомірного використання Вашої ТМ на території інших держав!

 

Зареєструвавши торговельну марку, Ви отримаєте наступні переваги:

 • Конкурентоспроможність на міжнародному рівні
 • Ваші права на ТМ будуть зафіксовані юридично в країнах, які Вас цікавлять, у такий спосіб Ви захистите її від неправомірного використання й несумлінних конкурентів не тільки в Україні, але й за кордоном
 • Міжнародна реєстрація торговельної марки – це ознака серйозного рівня компанії

Міжнародна реєстрація ТМ вимагає ґрунтовних знань безлічі конвенцій, міжнародного й національного законодавства, тому, якщо ви бажаєте зареєструвати ТМ із найменшими витратами часу й зусиль, звертайтеся до фахівців, що мають досвід у даній сфері.

Детально про послугу

Згідно із Цивільним кодексом України, торгова марка – це будь-яке позначення або комбінація позначень, які здатні відрізняти товари й послуги одних виробників від таких же самих або споріднених товарів і послуг інших виробників.

Об'єктом знака може бути:

 • будь-яке позначення (слова, літери, цифри їх комбінації, образотворчі елементи, комбінація кольорів)
 • будь-яка комбінація позначень

 

Міжнародна реєстрація знака можлива 3-ма способами:

 1. Шляхом подачі заявок у патентні відомства кожної країни окремо
 2. Шляхом подачі заявки за Мадридською угодою через Укрпатент
 3. Шляхом подачі заявки в Офіс з гармонізації на внутрішньому ринку (Торгова марка Євросоюзу)

1. РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В КРАЇНІ НЕОБХІДНОГО ЗАХИСТУ

Для того, щоб зареєструвати торгову марку в певній країні, необхідно подати заявку на реєстрацію в патентне відомство цієї країни. Заявки на реєстрацію торгової марки подаються в патентні відомства кожної країни окремо через закордонних патентних повірених.

 

Переваги реєстрації:

 • Окремі держплатежі в кожній країні
 • Реєстрація не залежить від національної реєстрації в Україні

 

Недоліки реєстрації:

 • Необхідність пошуку закордонних патентних повірених і виплати їм гонорарів
 • Необхідність перекладу всіх документів на мову країни подачі заявки

 

2. РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ ЗА МАДРИДСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

Реєстрація торгової марки згідно з Мадридською угодою й Мадридським протоколом здійснюється Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO).

Проводиться міжнародна реєстрація знаку для товарів і послуг у кожній із країн - учасниць Мадридської Угоди й Протоколу. До цього знак повинен пройти процедуру національної реєстрації в ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) або хоча б повинна бути подана заявка на реєстрацію. Після цього в Міжнародне бюро ВОІВ через Укрпатент подається одна заявка на реєстрацію торгової марки, у якій потрібно вказати країни, де необхідно отримати захист торгової марки. При подачі заявки необхідно оплатити перелік мит в одній валюті (швейцарські франки).

У результаті міжнародної реєстрації знак для товарів і послуг вноситься в міжнародну базу ROMARIN із вказівкою країн, у яких знак зареєстрований і переліком товарів і послуг, для яких він використовується.

 

Переваги реєстрації:

 • Подача лише однієї загальної заявки на одній мові (англійський, французький або іспанський), у якій вказуються всі потрібні країни
 • Реєстрація торгової марки надалі може бути територіально розширена при додаванні країн
 • Для реєстрації не потрібно залучати закордонних фахівців з інтелектуальної власності, тому що заявка на реєстрацію подається в Патентне відомство України.
 • Платіж за реєстрацію оплачується в одній валюті (швейцарських франках)

 

Недоліки реєстрації:

 • Не всі країни підписали Мадридську угоду (Мадридський протокол)
 • Реєстрація за мадридською системою буде фінансово не вигідною, якщо потрібно зареєструвати торгову марку в одній-двох країнах
 • У випадку відмови в реєстрації торгової марки в будь-якій країні, для опротестування цієї відмови необхідно буде звертатися до патентних повірених у цій країні

 

3. РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ ЄВРОСОЮЗУ (COMMUNITY TRADE MARK)

Зареєструвати торгову марку в Євросоюзі (ЄС) можна шляхом подачі однієї заявки в Офіс з гармонізації на внутрішньому ринку (OHIM) - єдиний адміністративний центр з реєстрації Торгової марки Європейського співтовариства. Подати документи на реєстрацію можуть не тільки громадяни або юридичні особи-резиденти Євросоюзу, але й резиденти інших країн – учасників Паризької конвенції, у тому числі й резиденти України.

На даний момент у Європейський Союз входить 28 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія, Хорватія.

 

Переваги реєстрації:

 • Заявка на реєстрацію подається через єдиний централізований орган
 • Торгова марка не прив'язана до національної реєстрації в Україні
 • Одна заявка дозволяє одержати охорону торгової марки у всіх 28 країнах ЄС
 • Заявка на реєстрацію торгової марки ЄС складається на одній з офіційних мов Євросоюзу й не вимагає перекладу на інші мови
 • У випадку вступу нової країни в ЄС, захист на торгову марку автоматично поширюється й на цю країну без додаткових видатків

 

Недоліки реєстрації:

 • Якщо хоча б одна із країн ЄС відмовить у реєстрації, то Ваша Торгова марка автоматично не може одержати охорону у всіх інших заявлених країнах ЄС
 • Заявка подається через атестованого в ЄС патентного повіреного

Примітка

Термін дії міжнародної реєстрації становить 10 років від дати подачі заяви й продовжується за клопотанням, поданим його власником протягом останнього року дії свідоцтва, раз на 10 років. Кількість продовжень не обмежується. 

Порядок оформлення реєстрації міжнародної торгової марки

Підготовка
 • консультації
 • оформлення пакета документів для подачі
 • розрахунки мита для подачі заявки
від 2 р.д.
Подача заявки в Патентне відомство України (Укрпатент) перевіряє правильність оформлення документів і направляє в Міжнародне бюро ВОІВ від 1 р.д.
Міжнародне бюро ВОІВ направляє запити в країни, зазначені в заявці ухвалення рішення про можливість реєстрації ТМ у кожній із країн (12-18 місяців) від р.д.
Одержання Свідоцтва на знак товарів і послуг від 1 р.д.

Перелік документів, необхідних для міжнароної реєстрації торгової марки

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява від заявника на реєстрацію торгової марки Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора
2 Свідоцтво на зареєстровану в Україні торгову марку Копія
3 Переклад на англійську мову переліку товарів і послуг, заявлених у базовій (українській) реєстрації
4 Інформація про заявника Найменування юридичної особи або ПІП фіз. особи
5 Поштова адреса Для розсилання Укрпатентом повідомлень, висновків про торгову марку, яка реєструється
6 Макет торгової марки Зображення логотипа, словесного позначення, комбінованого позначення і т.д.
7 Перелік товарів і послуг На які ставиться захист знаком
8 Опис знака Оригінал
9 Добір класів Оригінал
10 Доручення на здійснення представницьких функцій на території України на ім'я наших співробітників - юристів Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора В 1-му екземплярі

* Ю - Готує компанія ЮСТІКОН, К - Надає клієнт

Юридична компанія «ЮСТИКОН» пропонує Вам повний комплекс послуг з питань міжнародної реєстрації торгової марки за Мадридською угодою.

Законодавство

 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1981 року
 • Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989 року
 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг»
 • Постанова КМУ №1716 «Про затвердження Порядку оплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності»
 • Наказ МОН №576 «Про затвердження Інструкції про подачу, розгляд, публікацію й внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг і видачу ліцензії на використання знаку (міжнародного знаку) для товарів і послуг»

Ціна послуги та супутні пропозиції

Вартість наших послуг

Міжнародна реєстрація торгової марки Стандартні строки: 1,5 – 2,5 року від 5 000 грн

ВАРТІСТЬ МИТ І ДЕРЖПЛАТЕЖІВ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ТМ ЗА МАДРИДСЬКОЮ УГОДОЮ

1. Державний збір за подачу заявки на міжнародну реєстрацію в Укрпатент- 600 грн.

2. Міжнародне мито, яке оплачується на рахунок Міжнародного бюро й складається з:

2.1. Базового мита (basic fee)

 • 653 швейц. франки (CHF) при подачі на реєстрацію торгової марки без вказівки кольору
 • 903 CHF при подачі на реєстрацію торгової марки в кольорі

2.2. Додаткового мита (complementary fee), по 100 CHF за кожну із країн

! Деякі країни встановили індивідуальні мита (individual fee), які відрізняються від додаткового мита. Наприклад, Китай – 310 CHF, Великобританія - 295 CHF, США - 337 CHF

Повний список мит по всіх країнах можна подивитися тут

2.3. Додаткового мита (supplementary fee):

 • 100 швейц. Франків, і оплачується за кожний клас товарів і послуг, що перевищує три

 

Державні платежі, а також платежі, пов'язані з міжнародною реєстрацією торгової марки за Мадридською угодою, оплачуються Вами, на підставі наданих нами розрахунків.

Що входить у наші послуги

 • консультації з питань реєстрації торгової марки
 • підготовка пакета документів для подачі
 • подача пакета документів
 • одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг

5 причин замовити у нас

 • Наша компанія надає послуги в даній сфері з 2008 року
 • Наші юристи на додаток до вищої юридичної освіти вивчили "від і до" практичну сторону питання
 • Ми гарантуємо результат, а якщо він не досягнутий – не вимагаємо оплати наших послуг, про що прямо вказуємо в договорі
 • Ви одержите безкоштовну консультацію з будь-яких питань, які стосуються міжнародної реєстрації Вашої ТМ
 • Знижки для постійних клієнтів
 • І, нарешті, найкраща характеристика нашої роботи - це наші клієнти

Звертайтеся, й ми гарантовано досягнемо бажаного результату!

Відповіді на популярні питання

Дайте відповідь на питання: чи потрібна національна реєстрація перед міжнародною реєстрацією товарних знаків?

Якщо Ви реєструватимете ТМ по Мадридській системі (спосіб, що найбільш розповсюджений та легкий), то до цього знак повинен пройти процедуру національної реєстрації в ГП «Український інститут промислової власності»(Укрпатент) або хоч би має бути подана заявка на реєстрацію.

Відгуки та коментарі

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
+380(98)1000-176Contacts