Підтримати ЗСУ

Міжнародна реєстрація торгової марки (ТМ)

Зареєструємо міжнародну торгову марку (ТМ) та розповімо:

 • В яких випадках це доцільно
 • Що для цього необхідно
 • Яка процедура, терміни і вартість
Ольга Казаневская
03.06.2020

Рекомендую! Очень профессионально работают, легко общаться, доброжелательные. Всё вып…

Виталий
02.06.2020

Хочу поблагодарить юридическую компанию ЮСТИКОН в лице юриста Марии Литвин за оказани…

Стисло про міжнародну реєстрацію ТМ

Міжнародна реєстрація ТМ - це максимально можливий захист від неправомірного використання ТМ на території інших країн.

Реєстрація ТМ з території України можлива через ДП "Укрпатент"

У країнах, які вас цікавлять, також можна забезпечити охорону вашої ТМ, запобігши її неправомірному використанню і недобросовісній конкуренції

Конкурентоспроможність на міжнародному рівні забезпечується саме свідоцтвом на знак для товарів і послуг в інших країнах

Вартість міжнародної реєстрації ТМ

Міжнародна ТМ (Мадридська система)
 • Консультація
 • Складання заявки
 • Отримання опису документів
 • Ведення кореспонденції з Укрпатентом
 • Ведення корреспонденції з ВОІВ
 • Отримання свідоцтва на ТМ
 • 10000 грн
 • Державний збір за подачу міжнародної заявки до Укрпатенту
 • 600 грн
 • Міжнародне базове мито (basic fee)
 • для чорно-білої ТМ - 653 швейц. франка (CHF)
 • для кольорової ТМ - 903 швейц. франка (CHF)
 • Міжнародне добавочне мито (complementary fee)
 • за кожну з країн - 100 швейц. франків (CHF)
 • Для деяких країн мито індивідуальне (individual fee)!
 • Міжнародне додаткове мито (supplementary fee)
 • за кожен клас МКТП більше 3х - 100 швейц. франків (CHF)

Детально про міжнародну реєстрацію ТМ

Що таке міжнародна торгова марка і знак для товарів і послуг?

Торгова марка (ТМ) і знак для товарів і послуг - це тотожні поняття. ТМ може бути як тільки національної (коли зареєстрована лише в країні походження автора), так і міжнародної (коли зареєстрована в двох і більше країнах). В цілому ТМ - це будь-яке позначення або комбінація якихось позначень, які здатні відрізняти товари і послуги одних виробників від таких же самих або однорідних товарів і послуг інших виробників.

Що може бути міжнародною ТМ?

 • будь-яке позначення (слова, літери, цифри їх поєднання, образотворчі елементи, поєднання кольорів)
 • будь-яка комбінація позначень

Які можливі способи міжнародної реєстрації ТМ?

1. РЕЄСТРАЦІЯ ТМ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В КРАЇНІ, ДЕ НЕОБХІДНА ОХОРОНА

Для того, щоб зареєструвати торгову марку в певній країні, необхідно подати заявку на реєстрацію в патентне відомство цієї країни. Заявки на реєстрацію торгової марки подаються в патентні відомства кожної країни окремо через закордонних патентних повірених.

Переваги реєстрації:

 • Окремі держплатежі в кожній країні;
 • Реєстрація не залежить від національної реєстрації в Україні.

Недоліки реєстрації:

 • Необхідність пошуку закордонних патентних повірених і виплати їм гонорарів;
 • Необхідність перекладу всіх документів на мову країни подачі заявки.

2. РЕЄСТРАЦІЯ ТМ ЗА МАДРИДСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

Реєстрація торгової марки згідно з Мадридською угодою й Мадридським протоколом здійснюється Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Проводиться міжнародна реєстрація знаку для товарів і послуг у кожній із країн - учасниць Мадридської Угоди й Протоколу. До цього знак повинен пройти процедуру національної реєстрації в ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) або хоча б повинна бути подана заявка на реєстрацію. Після цього в Міжнародне бюро ВОІВ через Укрпатент подається одна заявка на реєстрацію торгової марки, у якій потрібно вказати країни, де необхідно отримати захист торгової марки. При подачі заявки необхідно оплатити перелік мит в одній валюті (швейцарські франки).

У результаті міжнародної реєстрації знак для товарів і послуг вноситься в міжнародну базу ROMARIN із вказівкою країн, у яких знак зареєстрований і переліком товарів і послуг, для яких він використовується.

Переваги реєстрації:

 • Подача лише однієї загальної заявки на одній мові (англійський, французький або іспанський), у якій вказуються всі потрібні країни;
 • Реєстрація торгової марки надалі може бути територіально розширена при додаванні країн;
 • Для реєстрації не потрібно залучати закордонних фахівців з інтелектуальної власності, тому що заявка на реєстрацію подається в Патентне відомство України;
 • Платіж за реєстрацію оплачується в одній валюті (швейцарських франках).

Недоліки реєстрації:

 • Не всі країни підписали Мадридську угоду (Мадридський протокол)
 • Реєстрація за мадридською системою буде фінансово не вигідною, якщо потрібно зареєструвати торгову марку в одній-двох країнах
 • У випадку відмови в реєстрації торгової марки в будь-якій країні, для опротестування цієї відмови необхідно буде звертатися до патентних повірених у цій країні

3. РЕЄСТРАЦІЯ ТМ ЄВРОСОЮЗУ (COMMUNITY TRADE MARK)

Зареєструвати торгову марку в Євросоюзі (ЄС) можна шляхом подачі однієї заявки в Офіс з гармонізації на внутрішньому ринку (ОГВР) - єдиний адміністративний центр з реєстрації Торгової марки Європейського співтовариства. Подати документи на реєстрацію можуть не тільки громадяни або юридичні особи-резиденти Євросоюзу, але й резиденти інших країн – учасників Паризької конвенції, у тому числі й резиденти України.

На даний момент у Європейський Союз входить 28 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія, Хорватія.

Переваги реєстрації:

 • Заявка на реєстрацію подається через єдиний централізований орган;
 • Торгова марка не прив'язана до національної реєстрації в Україні;
 • Одна заявка дозволяє одержати охорону торгової марки у всіх 28 країнах ЄС;
 • Заявка на реєстрацію торгової марки ЄС складається на одній з офіційних мов Євросоюзу й не вимагає перекладу на інші мови;
 • У випадку вступу нової країни в ЄС, захист на торгову марку автоматично поширюється й на цю країну без додаткових видатків.

Недоліки реєстрації:

 • Якщо хоча б одна із країн ЄС відмовить у реєстрації, то Ваша Торгова марка автоматично не може одержати охорону у всіх інших заявлених країнах ЄС;
 • Заявка подається через атестованого в ЄС патентного повіреного.
Термін дії міжнародної реєстрації становить 10 років від дати подачі заяви й продовжується за клопотанням, поданим його власником протягом останнього року дії свідоцтва, раз на 10 років. Кількість продовжень не обмежується.

Порядок оформлення реєстрації міжнародної ТМ

 1. Підготовка від 2 р.д.
  • консультації
  • оформлення пакета документів для подачі
  • розрахунки мита для подачі заявки
 2. Подача заявки в Патентне відомство України (Укрпатент) від 1 р.д.
  перевіряє правильність оформлення документів і направляє в Міжнародне бюро ВОІВ
 3. Міжнародне бюро ВОІВ направляє запити в країни, зазначені в заявці від р.д.
  ухвалення рішення про можливість реєстрації ТМ у кожній із країн (12-18 місяців)
 4. Одержання Свідоцтва на знак товарів і послуг від 1 р.д.

Перелік документів, необхідних для міжнародної реєстрації ТМ

1. Заява від заявника на реєстрацію торгової марки
Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора
2. Свідоцтво на зареєстровану в Україні торгову марку
Копія
3. Переклад на англійську мову переліку товарів і послуг, заявлених у базовій (українській) реєстрації
4. Інформація про заявника
Найменування юридичної особи або ПІП фіз. особи
5. Поштова адреса
Для розсилання Укрпатентом повідомлень, висновків про торгову марку, яка реєструється
6. Макет торгової марки
Зображення логотипа, словесного позначення, комбінованого позначення і т.д.
7. Перелік товарів і послуг
На які ставиться захист знаком
8. Опис знака
Оригінал
9. Добір класів
Оригінал
10. Доручення на здійснення представницьких функцій на території України на ім'я наших співробітників - юристів
Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора
В 1-му екземплярі

Відповіді на популярні питання

Чи потрібна національна реєстрація перед міжнародною реєстрацією товарних знаків?

Якщо Ви реєструватимете ТМ по Мадридській системі (найбільш розповсюджений та легкий спосіб), то до цього знак повинен пройти процедуру національної реєстрації в ДП «Укрпатент» або хоча б має бути подана заявка на реєстрацію.

Питання та коментарі