Підтримати ЗСУ

Торгові марки широко використовуються в усьому світі й відіграють важливу економічну роль у маркетингу й торгівлі. Товарний знак дозволяє звернути увагу потенційних покупців на існування товару, привернути до нього увагу, відрізнити його від аналогічних товарів, які є на ринку.

Цінність торгової марки полягає в тому, що вона сприяє завоюванню репутації виробника товару, стимулює попит на відповідні товари й дозволяє конкурувати з аналогічними товарами інших виробників. Використання товарних знаків дає можливість швидше зорієнтуватися щодо походження товару, допомагає боротьбі виробників за його якість.

Ефективна система охорони товарних знаків сприяє захисту споживачів від різних форм нечесної торгівлі й у певних умовах може з'явитися єдиним засобом захисту прав споживача.

Реєстрація ТМ вимагає ґрунтовних знань безлічі конвенцій, міжнародного й національного законодавства, тому, якщо ви бажаєте зареєструвати ТМ із найменшими витратами часу й зусиль, звертайтеся до фахівців, що мають досвід у даній сфері.

Фахівці компанії «ЮСТІКОН», маючи багаторічний досвід, вивчивши не тільки теоретичну, але й практичну сторону питання, допоможуть Вам із забезпеченням охорони та захисту Ваших прав на торгову марку.