Підтримати ЗСУ

Свідоцтво на промисловий зразок

Зареєструємо виріб як промисловий зразок по всій Україні

 • Детальний опис
 • Прискорений розгляд
 • Без присутності
Ольга Казаневская
03.06.2020

Рекомендую! Очень профессионально работают, легко общаться, доброжелательные. Всё вып…

Виталий
02.06.2020

Хочу поблагодарить юридическую компанию ЮСТИКОН в лице юриста Марии Литвин за оказани…

Стисло про промислові зразки

Свідоцтво України на промисловий зразок – офіційний охоронний документ, який засвідчує пріоритет, авторство та право власності на промисловий зразок (виріб).

Відповідальність за несанкціоноване використання вашого виробу забезпечується в першу чергу патентом.

Отримуйте матеріальну винагороду за використання свого виробу третіми особами шляхом укладання цивільно-правового договору про надання відповідних повноважень.

Забороняйте використання свого виробу третім особам за допомогою патенту.

Вартість реєстрації промислового зразка

Свідоцтво на промисловий зразок
 • Детальна консультація з патентування
 • Компонування заявки
 • 1500 грн
 • Консультація
 • Підготовка заявки
 • Отримання опису заявки
 • Ведення кореспонденції з Укрпатентом
 • Отримання патенту (6 - 8 міс.)
 • 3500 грн
 • Складання опису
 • 1000 грн
 • Складання схем, карт та креслень
 • від 1000 грн
 • Державні збори за подачу заявки
 • від фіз. особи - від 320 грн (впливає кількість варіантів)
 • від юр. особи - від 1600 грн (впливає кількість варіантів)
 • Державні збори за публікацію
 • від фіз. особи - від 60 грн (за 1 зображення)
 • від юр. особи - від 300 грн (за 1 зображення)
 • Прискорення реєстрації (3 - 4 міс.)
 • 1500 грн
 • Реєстрація в митному реєстрі (на 6 - 12 міс.)
 • від 2500 грн
 • Щорічне підтримання чинності патенту
 • від 500 грн

Детально про промислові зразки

Які особливості патенту на промисловий зразок?

 • Свідоцтво на промисловий зразок видається строком на 10 років з моменту його отримання, що може бути продовжений власником не більше ніж на 5 років.

Що може реєструватися як промисловий зразок?

 • Форма, малюнок або їх комбінація, що визначають зовнішній вигляд виробу і призначені для задоволення естетичних і ергономічних потреб.

Які вимоги до промислового зразка?

 • Єдина умова патентоздатності промислового зразка - новизна, тобто сукупність його істотних ознак, якими характеризується виріб та яка не повинна бути відома в світі до дати подання заявки. Виріб повинен мати унікальний зовнішній вигляд, що має легко відрізнятися від інших промислових зразків.

Де видається свідоцтво на промисловий зразок в Україні?

 • Свідоцтва на промислові зразки в Україні видає лише Мінекономрозитку через державне підприємство "Укрпатент".

Що не може бути промисловим зразком?

 • об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові гідротехнічні й інші стаціонарні споруди;
 • друкована продукція як така;
 • об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипучих або подібних їм речовин.
Заява про видачу свідоцтво подається щодо одного промислового зразка та може містити декілька його варіантів.

Порядок реєстрації промислового зразка

 1. Патентно-інформаційний пошук від 5 р.д.
  проведення попереднього пошуку для виявлення раніше зареєстрованих аналогів
 2. Подача документів від 1 р.д.
  формування пакета документів і подача в Укрпатент
 3. Оплата держмита за подачу заявки від 1 р.д.
  протягом 2-х місяців із дня подачі заявки
 4. Проведення формальної експертизи й призначення дати подачі заявки від 2 міс.
  ухвалення рішення про відповідність матеріалів заявки законодавству (6 місяців із дня оплати держмита за подачу заявки )
 5. Внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру до 30 к.д.
 6. Публікація відомостей в офіційному бюлетені України «Промислова власність» до 15 к.д.
  2 рази в місяць
 7. Отримання свідоцтва України на промисловий зразок від 1 р.д.
 8. Реєстрація у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності до 30 к.д.
  можлива строком на півроку та на рік

Перелік документів, необхідних для реєстрації промислового зразка

1. Заява від заявника на реєстрацію промислового зразка
Оригінал
2. Інформація про заявника
Найменування юридичної особи або ПІП фіз. особи
3. Реєстраційний номер заявника
Копія
4. Поштова адреса
Для розсилання повідомлень, висновків про промисловий зразок, що реєструється
5. Макет промислового зразка
Фотографії, ксерокопії або малюнки, що дають повне детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу
6. Опис промислового зразка й аналогів
Оригінал
Опис повинен включати всі необхідні креслення або компонувальні схеми виробу, для більш детального розкриття сутності промислового зразка
7. Доручення на здійснення представницьких функцій на території України на ім'я наших співробітників
Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора
8. Заява на реєстрацію промислового зразка у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності
До заяви додається докладний опис промислового зразка та товарів, що його містять, який дасть змогу митному органу провести відповідну ідентифікацію

Зразки документів

Відповіді на популярні питання

Як правильно передати права на використання патента на промисловий зразок іншій особі?

Передати або продати права на використання промислового зразка іншій особі можливо шляхом укладання договору на використання об'єкта інтелектуальної власності. Їх є декілька видів, найбільш поширені:

 1. Ліцензійний договір
 2. Договір про передачу виняткових майнових прав інтелектуальної власності
 3. Договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності
Як можна отримати патент на ідею?

Патент на ідею отримати неможливо. Запатентувати можливо лише її вираження - зображення, корисну модель або промисловий зразок.

Який строк дії патенту на промисловий зразок?

Патент України на промисловий зразок - офіційний охоронний документ, який видається від імені держави строком на 10 років від дати подання заяви і подовжується по клопотанню, поданому його власником не більше, ніж на 5 років

Питання та коментарі