goup

Патент на промисловий зразок

Зареєструємо виріб як промисловий зразок по всій Україні

 • Детальний опис
 • Прискорений розгляд
 • Без присутності

Телефонуйте: +380(98)1000-176

 • Відгуки по Юстикону Вадим Макаренко
  09.12.2019
 • Відгуки по Юстикону Ірина Приймак
  24.01.2020

Стисло про промислові зразки

Патент України на промисловий зразок – офіційний охоронний документ, який засвідчує пріоритет, авторство та право власності на промисловий зразок (виріб).

Відповідальність за несанкціоноване використання вашого виробу забезпечується в першу чергу патентом.

Отримуйте матеріальну винагороду за використання свого виробу третіми особами шляхом укладання цивільно-правового договору про надання відповідних повноважень.

Забороняйте використання свого виробу третім особам за допомогою патенту.

Вартість реєстрації промислового зразка

Патент на промисловий зразок
 • Детальна консультація з патентування
 • Підготовка заявки

1000 грн

 • Консультація
 • Підготовка заявки
 • Отримання опису заявки
 • Ведення кореспонденції з Укрпатентом
 • Отримання патенту

3500 грн (загальний строк реєстрації - до 6 міс.)

 • Складання опису

1000 грн

 • Складання схем, карт та креслень

1000 грн

 • Державні збори від фізичної особи:
 • за подачу заявки
 • за публікацію

від 320 грн (залежить від кількості варіантів)

від 60 грн (за 1 зображення)

 • Державні збори від юридичної особи:
 • за подачу заявки
 • за публікацію

від 1600 грн (залежить від кількості варіантів)

від 300 грн (за 1 зображення)

 • Прискорення формальної експертизи

1000 грн (загальний строк реєстрації - 3 міс.)

 • Реєстрація в митному реєстрі

на 6-12 міс. - по домовленості

 • Щорічне підтримання чинності патенту

500 грн/рік

Детально про промислові зразки

Які особливості патенту на промисловий зразок?

 • патент на промисловий зразок видається строком на 10 років з моменту його отримання, що може бути продовжений власником не більше ніж на 5 років

Що може реєструватися як промисловий зразок?

 • форма, малюнок або їх комбінація, що визначають зовнішній вигляд виробу і призначені для задоволення естетичних і ергономічних потреб.

Які вимоги до промислового зразка?

 • Єдина умова патентоздатності промислового зразка - новизна, тобто сукупність його істотних ознак, якими характеризується виріб та яка не повинна бути відома в світі до дати подання заявки. Виріб повинен мати унікальний зовнішній вигляд, що має легко відрізнятися від інших промислових зразків.

Де видається патент на промисловий зразок в Україні?

 • Патенти на промислові зразки в Україні видає лише Мінекономрозитку через державне підприємство "Укрпатент"

Що не може бути промисловим зразком?

 • об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові гідротехнічні й інші стаціонарні споруди
 • друкована продукція як така
 • об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипучих або подібних їм речовин

ВАЖНО

Заява про видачу патенту подається щодо одного промислового зразка та може містити декілька його варіантів. 

Порядок реєстрації промислового зразка

Патентно-інформаційний пошук проведення попереднього пошуку для виявлення раніше зареєстрованих аналогів від 5 р.д.
Подача документів формування пакета документів і подача в Укрпатент від 1 р.д.
Оплата держмита за подачу заявки протягом 2-х місяців із дня подачі заявки від 1 р.д.
Проведення формальної експертизи й призначення дати подачі заявки ухвалення рішення про відповідність матеріалів заявки законодавству
(6 місяців із дня оплати держмита за подачу заявки )
від 2 міс.
Внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру до 30 к.д.
Публікація відомостей в офіційному бюлетені України «Промислова власність» 2 рази в місяць до 15 к.д.
Отримання патенту України на промисловий зразок від 1 р.д.
Реєстрація у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності можлива строком на півроку та на рік до 30 к.д.

Перелік документів, необхідних для реєстрації промислового зразка

Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1. Заява від заявника на реєстрацію промислового зразка Оригінал
2. Інформація про заявника Найменування юридичної особи або ПІП фіз. особи
3. Реєстраційний номер заявника Копія
4. Поштова адреса Для розсилання повідомлень, висновків про промисловий зразок, що реєструється
5. Макет промислового зразка Фотографії, ксерокопії або малюнки, що дають повне детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу
6. Опис промислового зразка й аналогів Оригінал Опис повинен включати всі необхідні креслення або компонувальні схеми виробу, для більш детального розкриття сутності промислового зразка
7. Доручення на здійснення представницьких функцій на території України на ім'я наших співробітників Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора
8. Заява на реєстрацію промислового зразка у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності До заяви додається докладний опис промислового зразка та товарів, що його містять, який дасть змогу митному органу провести відповідну ідентифікацію

* Ю - Готує компанія ЮСТІКОН, К - Надає клієнт

Законодавство

Зразки документів

Відповіді на популярні питання

Як правильно передати права на використання патента на промисловий зразок іншій особі?

Передати або продати права на використання промислового зразка іншій особі можливо шляхом укладання договору на використання об'єкта інтелектуальної власності. Їх є декілька видів, найбільш поширені:

 1. Ліцензійний договір
 2. Договір про передачу виняткових майнових прав інтелектуальної власності
 3. Договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності
Як можна отримати патент на ідею?

Патент на ідею отримати неможливо. Запатентувати можливо лише її вираження - зображення, корисну модель або промисловий зразок.

Який строк дії патенту на промисловий зразок?

Патент України на промисловий зразок - офіційний охоронний документ, який видається від імені держави строком на 10 років від дати подання заяви і подовжується по клопотанню, поданому його власником не більше, ніж на 5 років

Відгуки та коментарі

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти

Пов'язані послуги

+380(98)1000-176Contacts