goup

Патент на промисловий зразок

Зареєструємо виріб як промисловий зразок по всій Україні

 • Детальний опис
 • Прискорений розгляд
 • Без присутності

Телефонуйте: +380(98)1000-176

Стисло про послугу

Створивши оригінальний зовнішній вигляд для виробу або пристрою, в першу чергу необхідно юридично захистити свій творчий результат від несанкціонованого використання його третіми особами у своїй діяльності - отримати патент України на промисловий зразок і таким чином документально підтвердити своє переважне право на об'єкт інтелектуальної власності.

Патент на промисловий зразок дає змогу одержувати матеріальну винагороду за використання результатів Вашої праці третіми особами. Будь-яке несанкціоноване використання результатів вашої праці зможе бути покаране.

Отримавши патент України на промисловий зразок, у Вас з'являться наступні переваги:

 • Ваші права будуть зафіксовані юридично
 • Ви зможете одержувати матеріальну винагороду за використання Вашої праці
 • у Вас з'явиться право не тільки використовувати, але й дозволяти/забороняти використання Вашого об'єкта іншим особам

Детально про послугу

Що таке промисловий зразок та які особливості його патентування?

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в області художнього конструювання (Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Об'єктом захисту промислового зразка може бути форма, малюнок або їх комбінація, що визначають зовнішній вигляд виробу і призначені для задоволення естетичних і ергономічних потреб.

Промисловий зразок визначає унікальність зовнішнього вигляду виробу. Він повинен бути таким, що легко відрізняється від інших промислових зразків.

Умова патентоспроможності промислового зразка – новизна, тобто сукупність його істотних ознак, якими характеризується промисловий зразок, не повинна бути відома у світі до дати подачі заявки.

Виключні права на промисловий зразок належать власникові патенту, який видається після реєстрації промислового зразка в уповноваженому державному органі – Державному Департаменті інтелектуальної власності.

Патент України на промисловий зразок – офіційний охоронний документ, який видається від імені держави строком на 10 років від дати подачі заяви й продовжується за клопотанням, поданим його власником не більше, ніж на 5 років.

Не реєструються як промислові зразки:

 • об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові гідротехнічні й інші стаціонарні споруди
 • друкована продукція як така
 • об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипучих або подібних їм речовин

ВАЖНО

Заява про видачу патенту подається щодо одного промислового зразка та може містити його варіанти. 

Порядок реєстрації промислового зразка

Патентно-інформаційний пошук проведення попереднього пошуку для виявлення раніше зареєстрованих аналогів від 5 р.д.
Подача документів формування пакета документів і подача в Укрпатент від 1 р.д.
Оплата держмита за подачу заявки протягом 2-х місяців із дня подачі заявки від 1 р.д.
Проведення формальної експертизи й призначення дати подачі заявки ухвалення рішення про відповідність матеріалів заявки законодавству
(6 місяців із дня оплати держмита за подачу заявки )
від 2 міс.
Внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру до 30 к.д.
Публікація відомостей в офіційному бюлетені України «Промислова власність» 2 рази в місяць до 15 к.д.
Отримання патенту України на промисловий зразок від 1 р.д.
Реєстрація у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності можлива строком на півроку та на рік до 30 к.д.

Перелік документів, необхідних для реєстрації промислового зразка

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява від заявника на реєстрацію промислового зразка Оригінал
2 Інформація про заявника Найменування юридичної особи або ПІП фіз. особи
3 Реєстраційний номер заявника Копія
4 Поштова адреса Для розсилання повідомлень, висновків про промисловий зразок, що реєструється
5 Макет промислового зразка Фотографії, ксерокопії або малюнки, що дають повне детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу
6 Опис промислового зразка й аналогів Оригінал Опис повинен включати всі необхідні креслення або компонувальні схеми виробу, для більш детального розкриття сутності промислового зразка
7 Доручення на здійснення представницьких функцій на території України на ім'я наших співробітників Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора
8 Заява на реєстрацію промислового зразка у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності До заяви додається докладний опис промислового зразка та товарів, що його містять, який дасть змогу митному органу провести відповідну ідентифікацію

* Ю - Готує компанія ЮСТІКОН, К - Надає клієнт

Юридична компанія «ЮСТІКОН» пропонує Вам прискорено зареєструвати промисловий зразок.

Законодавство

 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»
 • Наказ МОН №110 «Про затвердження Правил складання й подачі заяви на промисловий зразок»

Ціна послуги та супутні пропозиції

Вартість наших послуг

Патент на промисловий зразок Реєстрація промислового зразка: від 6 міс. 3 500 грн
Державні збори та мито:
Збір за подачу заявки та за публікацію з фізичної особи 50 грн
Збір за подачу заявки та за публікацію з юридичної особи 1 000 грн
Мито за видачу патенту 17 грн
Пошук аналогів та вибір прототипу 1 000 грн
Складання опису 1 000 грн
Прискорення розгляду: 3 міс. 1 000 грн
Щорічна підтримка дійсності патенту від 500 грн
Реєстрація у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності:
На півроку 1 000 грн
На рік 1 500 грн

Що входить у наші послуги

 • консультації з питань реєстрації промислового зразка
 • підготовка пакета документів для подачі в Український інститут інтелектуальної власності
 • подача пакета документів в Український інститут інтелектуальної власності
 • ведення ділової кореспонденції з Українським інститутом інтелектуальної власності у процесі розгляду заявки
 • одержання патенту на промисловий зразок

Додатково пропонуємо

 • інформаційний пошук аналогів та вибір прототипу

 • складання детального опису

 • прискорення експертизи

 • реєстрація у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності

5 причин замовити у нас

 • Без особистої присутності при подачі та розгляді заявки
 • Безкоштовно проконсультуємо з питань патентування
 • Прискоримо розгляд заявки
 • Забезпечимо охорону результатів інтелектальной діяльності на етапі митного контролю
 • Надаємо послуги у сфері патентування з 2008 року - підтверджено нашими клієнтами

Відповіді на популярні питання

Як правильно передати права на використання патента на промисловий зразок іншій особі?

Передати або продати права на використання промислового зразка іншій особі можливо шляхом укладання договору на використання об'єкта інтелектуальної власності. Їх є декілька видів, найбільш поширені:

 1. Ліцензійний договір
 2. Договір про передачу виняткових майнових прав інтелектуальної власності
 3. Договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності
Як можна отримати патент на ідею?

Патент на ідею отримати неможливо. Запатентувати можливо лишь її вираження - зображення, корисну модель або промисловий зразок.

Який строк дії патенту на промисловий зразок?

Патент України на промисловий зразок - офіційний охоронний документ, який видається від імені держави строком на 10 років від дати подання заяви і подовжується по клопотанню, поданому його власником не більше, ніж на 5 років

Яка вартість отримання патенту України на промисловий зразок?

Реєстрація промислового зразка для автора заявника, враховуючи послуги нашої фірми, становитиме:

 • Стандартні строки: до 8 місяців - від 3 250 грн

Реєстрація промислового зразка (за умови, що заявник не є автором)

 • Стандартні строки: до 8 місяців - від 4 250 грн.

Відгуки та коментарі

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти

Пов'язані послуги

+380(98)1000-176Contacts