goup

Патент на винахід (корисну модель)

Оформимо та продовжимо патент на винахід (корисну модель).

 • Пошук аналогів
 • Детальний опис
 • Прискорений розгляд
 • Без візиту

Телефонуйте: +380(98)1000-176

Стисло про послугу

Створивши нове технічне рішення, в першу чергу потрібно отримати для нього патент на винахід (корисну модель), щоб запобігти його несанкціонованому використанню третіми особами в своїй діяльності.

З моменту отримання патенту несанкціоноване використання результатів Вашої праці може бути покарано. Щоб отримувати матеріальну винагороду за результати своєї праці, можливо в порядку цивільно-правового договору надати повноваження щодо використання результатів інтелектуальної діяльності також і третім особам.

Одержавши патент України на винахід (корисну модель), Ви отримаєте наступні переваги:

 • Ваші права будуть зафіксовані юридично
 • Ви зможете одержувати матеріальну винагороду за використання Вашої праці
 • у Вас з'явитися право не тільки використовувати, але й дозволяти/забороняти використання Вашого об'єкта іншим особам

Детально про послугу

Що таке патент на винахід (корисну модель) та які особливості його отримання?

Патент України на винахід (корисну модель) - офіційний охоронний документ, який засвідчує пріоритет, авторство та право власності на винахід (корисну модель) і видається від імені держави терміном на 10 років (для корисної моделі) та на 20 років (для винаходу) від дати подання заяви.

 

Об'єктом захисту винаходу (корисної моделі) може бути:

 • продукт (прилад, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини, тварини)
 • процес (спосіб)
 • нове застосування раніше відомого продукту або процесу (способу)

Винахід від корисної моделі відрізняється умовами патентоспроможності:

 • винахід – новизна, винахідницький рівень, промислова придатність
 • корисна модель – новизна, промислова придатність

Не можуть бути винаходом (корисною моделлю):

 • Сорти рослин і породи тварин
 • Біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, які не відносяться до небіологічних і мікробіологічних процесів
 • Топографії інтегральних мікросхем
 • Результати художнього конструювання
 • Відкриття, наукові теорії й математичні методи
 • Методи інтелектуальної, господарської, організаційної й комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування й таке інше)
 • Правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів
 • Проекти й схеми планування споруд, будинків, територій
 • Умовні позначки (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти й таке інше), розклади, інструкції
 • Комп'ютерні програми
 • Форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, проголошення слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків)

Порядок реєстрації винаходу (корисної моделі)

Патентно-інформаційний пошук проведення попереднього пошуку для виявлення раніше зареєстрованих аналогів від 5 р.д.
Складання документів формування пакета документів для подачі в Укрпатент: опис, формула, реферат і т.д. від 10 р.д.
Подання документів оплата держмита за подання заявки можлива протягом 2-х місяців з дня подання від 1 р.д.
Проведення формальної експертизи й призначення дати подачі заявки ухвалення рішення про відповідність матеріалів заявки законодавству від 2 міс.
Проведення кваліфікаційної експертизи й призначення дати подачі заявки встановлення відповідності умовам патентоздатності - виключно для винаходів від 8 міс.
Внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру від 2 міс.
Публікація відомостей в офіційному бюлетені України «Промислова власність» 2 рази в місяць до 30 к.д.
Отримання патенту України на винахід (корисну модель) від 1 р.д.
Реєстрація у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності можлива строком на півроку та на рік до 30 к.д.

Перелік документів, необхідних для реєстрації винаходу (корисної моделі)

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява від заявника на реєстрацію винаходу (корисної моделі) Оригінал
2 Інформація про заявника

- Найменування юридичної особи або ПІП фіз. особи

- Поштова адреса для листування

3 Макет винаходу (корисної моделі) Фотографії, ксерокопії або малюнки, що дають повне детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу
4 Опис винаходу (корисної моделі) Оригінал Описання має включати всі необхідні креслення або компонувальні схеми виробу для більш детального розкриття сутності винаходу (корисної моделі)
5 Доручення на здійснення представницьких функцій на території України на ім'я наших співробітників - юристів Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора
6 Заява на реєстрацію винаходу (корисної моделі) у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності Оригінал До заяви додається докладний опис винаходу (корисної моделі) та товарів, що його містять, який дасть змогу митному органу провести відповідну ідентифікацію

* Ю - Готує компанія ЮСТІКОН, К - Надає клієнт

Юридична компанія «ЮСТІКОН» детально опише та прискорено зареєструє Ваші винаходи і корисні моделі.

Законодавство

 • Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
 • Наказ МОН №22 «Про затвердження Правил складання й подачі заяви на винахід і заяви на корисну модель»

Зразки документів

Ціна послуги та супутні пропозиції

Вартість наших послуг

Патент на винахід (корисну модель) Патент на винахід - від 8 міс. 5 500 грн
Патент на корисну модель - від 3 міс. 3 500 грн
Державні збори та мито для резидентів
Збір за подачу заявки та за публікацію з фізичної особи 50 грн
Збір за подачу заявки та за публікацію з юридичної особи 1 000 грн
Мито за видачу патенту 17 грн
Інформаційний пошук аналогів та вибір прототипу 1 000 грн
Складання опису, реферату, формули та креслень від 1 000 грн
Прискорення експертизи:
Для винаходу: від 6 міс. від 4 500 грн
Для корисної моделі: 1 міс. 1 000 грн
Реєстрація в митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності:
На півроку 1 000 грн
На рік 1 500 грн

Що входить у наші послуги

 • консультації з питань реєстрації винаходу (корисної моделі)
 • підготовка пакета документів для подачі в Український інститут інтелектуальної власності
 • подача пакета документів в Український інститут інтелектуальної власності
 • ведення ділової кореспонденції з Українським інститутом інтелектуальної власності у процесі розгляду заявки
 • одержання патенту України на винахід (корисну модель)

Додатково пропонуємо

 • інформаційний пошук аналогів та вибір прототипу
 • складання опису, реферату, формули та креслень
 • прискорення експертизи
 • реєстрація у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності

5 причин замовити у нас

 • Без особистої присутності при подачі та розгляді заявки
 • Безкоштовно проконсультуємо з питань патентування
 • Прискоримо розгляд заявки
 • Забезпечимо охорону результатів інтелектальной діяльності на етапі митного контролю
 • Надаємо послуги у сфері патентування з 2008 року - підтверджено нашими клієнтами

Відповіді на популярні питання

В чому відмінність патентування корисної моделі від патентування винаходу в Україні?

Патентування винаходу та корисної моделі відрізняється умовами патентоспроможності та строками:

 • винахід - новизна, винахідницький рівень, промислова придатність - від 8 місяців 
 • корисна модель - новизна, промислова придатність - від 3 місяців

 

Скільки часу знадобитися для оформлення патенту на винахід?

Отримання патенту на винахід займає близько 1 року.

Як запатентувати корисну модель? Які документи (інформація) потрібні для реєстрації корисної моделі?

Для того, щоб зареєструвати корисну модель, знадобиться:

 • макет корисної моделі;
 • опис з додатками;
 • інформація про заявника (найменування юридичної особи або ПІБ фіз. особи, поштова адреса).
Як оформити патент на винахід або на корисну модель?

Отримати патент України на винахід або корисну модель можливо в Укрпатенті, подавши заявку та необхідний пакет документів.

СпочаткуУкрпатент проводить формальну, а потім - кваліфікаційну експертизу. За заявкою на корисну модель проводиться лише формальна експертиза.

При позитивному рішенні експертизи заявнику видається патент на винахід або корисну модель.

Чи можливо продати патент на винахід або корисну модель?
Так, продати патент на винахід або корисну модель можливо в порядку укладання цивільно-правового договору
Навіщо потрібна реєстрація у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності?
Дана процедура забезпечує захист майнових прав на корисну модель під час митного контролю та митного оформлення товарів, що її містять.

Відгуки та коментарі

Игорь
16/07/2018

Добрый день! Интересует услуга по регистрации патента на полезную модель!

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Добрый день. Ответим на все ваши вопросы в сфере патентирования, а перед этим предлагаем ознакомиться с коммерческим предложением, которое отправили вам на электронный адрес.

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти

Пов'язані послуги

+380(98)1000-176Contacts