goup

Реєстрація авторського права в Україні

Зареєструємо авторське право та договори, що стосуються прав автора на твір

 • Дистанційно та по всій Україні
 • Безкоштовно проконсультуємо

Телефонуйте: +380(98)1000-176

Стисло про послугу

Щоб запобігти несанкціонованому використанню новоствореного твору третіми особами, в першу чергу потрібно зареєструвати авторське право на нього.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права сприятиме недоторканості Вашої праці, підтверджуючи документально право на інтелектуальну власність. Ви зможете оскаржити несанкціоноване використання результатів своєї праці, а також отримувати матеріальну винагороду за їхнє легальне використання.

Одержавши свідоцтво про реєстрацію авторських прав, Ви отримаєте наступні переваги:

 • Ваші права будуть зафіксовані юридично й не потрібно буде в судовому порядку доводити факт авторства
 • Ви зможете одержувати матеріальну винагороду за використання Вашого творчого добутку
 • у Вас з'явиться право укладати ліцензійні договори
 • захист прав автора поширюється не тільки на територію України, а й на інші країни
 • Ви зможете внести свій витвір у статутний капітал компанії

Детально про послугу

Що таке авторське право та які особливості його отримання?

Авторське право - це набір суб'єктивних виключних прав, які дозволяють автору літературних, цифрових, мистецьких та наукових праць охороняти та захищати результати своєї творчої діяльності, а також отримувати за їхнє використання відповідну винагороду. Автор – це фізична особа, яка своєю творчою діяльністю створила витвір мистецтва.

Об'єктами авторського права можуть бути:

 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті, вірші і т.п.)
 • виступи, лекції, промови, проповіді й інші усні витвори
 • комп'ютерні програми
 • бази даних
 • музичні твори з текстом і без тексту
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні й інші витвори, створені для сценічного показу, і їх постановки
 • аудіовізуальні витвори
 • витвори образотворчого мистецтва
 • витвори архітектури, містобудування й садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні витвори, у тому числі витвори, виконані способами, схожими на фотографію
 • твори прикладного мистецтва
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні витвори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури й інших сфер діяльності
 • сценічні обробки творів, обробки фольклору, придатні для сценічного показу; похідні твори
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії й антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої роботи
 • тексти перекладів
 • інші твори мистецтва

Не є об'єктом авторського права:

 • ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені й проілюстровані в творі
 • акти органів державної влади й органів місцевого самоврядування (закони, укази, постанови, рішення і т.п.), а також їх офіційні переклади
 • державні символи України, грошові знаки, емблеми і т.п., затверджені органами державної влади
 • повідомлення про новини дня або інші факти, які мають характер звичайної прес-інформації
 • творчі наробки народної творчості (фольклор)
 • розклади руху транспортних засобів, розклади теле-, радіопередач, телефонні довідники й інші аналогічні бази даних, які не відповідають критеріям оригінальності

ВАЖЛИВО

Реєстрація авторських прав засвідчується свідоцтвом про реєстрацію авторських прав на твір – офіційним охоронним документом, який видається від імені держави Департаментом інтелектуальної власності при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

Існує два види авторських прав:

1. Майнові (можуть бути відчужені й передані в тимчасове використання. Діють протягом всього життя автора й 70 років після його смерті)

 • Виключне право на використання витвору
 • Виключне право на дозвіл або заборона використання витвору іншими особами

2. Немайнові (охороняються безстроково)

 • Право вимагати визнання свого авторства шляхом вказівки належним чином імені автора на творі мистецтва і його екземплярах і під час будь-якого його публічного використання
 • Право забороняти під час публічного використання витвору згадування свого імені, якщо автор твору бажає залишитися анонімом
 • Право вибирати псевдонім, указувати й вимагати вказівки псевдоніма на творі і його екземплярах і під час будь-якого його публічного використання
 • Право вимагати збереження цілісності твору й протидіяти будь-якому перекрученню, викривленню або іншій зміні твору або будь-якому іншому зазіханню на витвір, який може нашкодити честі й репутації автора

Порядок одержання свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір мистецтва

Підготовка
 • консультації
 • формування пакета документів
від 1 р.д.
Подача документів у Держдепартамент подача заявки в Державний департамент інтелектуальної власності від 1 р.д.
Ухвалення рішення про видачу Свідоцтва
 • ухвалення рішення про реєстрацію авторського права
 • внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру
до 20 к.д.
Публікація відомостей про реєстрацію авторського права 2 рази в міс. до 10 к.д.
Отримання Свідоцтва про реєстрацію авторського права від 1 р.д.
Реєстрація у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності можлива строком на півроку та на рік до 30 к.д.

Перелік документів, необхідних для одержання свідоцтва про реєстрацію авторських прав на витвір мистецтва

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява про реєстрацію авторського права Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора
2 Інформація про заявника

- Від юридичної особи: назва та код ЄДРПОУ юридичної особи

- Від фізичної особи: ПІБ, дата народження, місце проживання, телефон
3 Інформація про об'єкт інтелектуальної власності

- Дата закінчення роботи над об’єктом;

- Відомості про оприлюднення об’єкта та документи, що це підтверджують;
4 Примірник твору в матеріальній формі На папері формату А4, USB-флеш-накопичувачі, компакт-диску або т.п.
5 Примірник авторського договору Оригінал Засвідчує передачу (відчуження) майнового права або передачу  права  на  використання твору
6 Документ, що підтверджує перехід у спадщину майнових прав автора Оригінал Якщо заявка подається від імені спадкоємця
7 Довіреність на здійснення представницьких функцій на ім'я наших юристів Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора

- Від юридичної особи: засвідчується підписом директора та печаткою;

- Від фізичної особи: засвідчується нотаріально;
8 Заява на реєстрацію авторського права у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності Оригінал Додається докладний опис об'єкта авторського права та товарів, що його містять, який дасть змогу митному органу провести ідентифікацію

* Ю - Готує компанія ЮСТІКОН, К - Надає клієнт

Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи багаторічний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з питань реєстрації авторських прав.

Законодавство

 • Всесвітня конвенція про авторське право
 • Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
 • Договір ВОІВ з авторського права
 • Цивільний кодекс України
 • ЗУ «Про авторське право й суміжні права»

Зразки документів

Ціна послуги та супутні пропозиції

Вартість наших послуг

Реєстрація авторського права в Україні Реєстрація авторського права та договорів, що стосуються прав автора на твір: 1 250 грн
Державні платежі:
Для фізичних осіб 75 грн
Для юридичних осіб 250 грн
Реєстрація в митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності:
На півроку 1 000 грн
На рік 1 500 грн
Переклад документів від 250 грн

Що входить у наші послуги

 • консультації з питань реєстрації авторських прав
 • підготовка пакета документів для подачі до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 • подача пакета документів до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 • ведення ділової кореспонденції з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України у процесі розгляду заяви
 • одержання рішення про реєстрацію авторського права
 • одержання свідоцтва про реєстрацію авторського права

Додатково пропонуємо

 • реєстрація в митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності
 • реєстрація договорів, що стосуються прав автора на твір - вартість аналогічна реєстрації авторських прав
 • ведення ділової кореспонденції з Міністерством фінансів України

5 причин замовити у нас

 • Немає необхідності в особистій присутності при подачі та розгляді заявки
 • Безкоштовно проконсультуємо з питань реєстрації авторського права
 • Отримаємо свідоцтво про реєстрацію авторського права протягом 30 р.д.
 • Забезпечимо охорону авторського права під час митного контролю
 • Надаємо послуги у сфері інтелектального права з 2008 року - якість підтверджена нашими клієнтами

Відповіді на популярні питання

Які потрібні документи для реєстрації авторських прав?

Для того, щоб отримати свідоцтво про реєстрацію авторського права, від заявника необхідно:

 • Найменування юридичної особи або копія паспорту фізичної особи
 • Екземпляр твору в матеріальній формі та інформація про об’єкт інтелектуальної власності
 • Документ, що свідчить про факт і дату обнародування (Якщо твір був обнародуваний)
 • Документ, що підтверджує перехід у спадок майнових прав автора (Якщо заявку подає спадкоємець)
Які строки отримання свідоцтва про авторське право?
Реєстрація авторського права в Мінекономрозвитку України триває до 30 р.д.
Навіщо потрібна реєстрація в митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності?
Дана процедура забезпечує захист майнових прав на об'єкт авторського права під час митного контролю та оформлення товарів, що його містять.

Відгуки та коментарі

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти

Пов'язані послуги

+380(98)1000-176Contacts