goup

Національна реєстрація торгової марки в Україні

Послуги з реєстрації торгової марки в Україні. У нас ви можете дізнатися:

 • Які бувають види ТМ
 • Яка процедура оформлення
 • Вартість і терміни реєстрації ТМ

Замовте зараз: +380(98)1000-176

Стисло про послугу

Ви власник діючого бізнесу або тільки плануєте відкрити свою справу?! Ваші товари або послуги впізнають на ринку й питання захисту свого бренда стало актуальним?! Конкуренти використовують ваш бренд і вводять в оману ваших клієнтів?!

Надійним захистом вашої репутації є реєстрація торгової марки!

Свідоцтво на знак товарів і послуг – це максимально можливий захист від неправомірного використання Вашої ТМ!

Зареєструвавши торгову марку, Ви отримуєте наступні переваги:

 • У Вас з'являється право на виняткове використання ТМ
 • У Вас з'явиться можливість зареєструвати назву ТМ, як доменне ім'я в доменній зоні UA
 • ТМ – це нематеріальний актив, відомі випадки, коли вартість ТМ перевищує вартість усіх матеріальних активів компанії
 • У Вас з'явитися право укладати ліцензійні договори на використання ТМ
 • Реклама ТМ завжди дешевша реклами продукції
 • Зареєстровану ТМ можна використовувати як внесок у статутний капітал компанії

 

Якщо у Вас виникла необхідність у реєстрації ТМ, наша компанія може надати Вам повний спектр послуг у даній сфері.

Детально про послугу

 Згідно із Цивільним кодексом України, Торгова марка – це будь-яке позначення або комбінація позначень, які здатні відрізняти товари й послуги одних виробників від таких же самих або однорідних товарів і послуг інших виробників.

ВАЖЛИВО

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом на знак товарів і послуг – офіційний охоронний документ, який видається від імені держави строком на 10 років від дати подачі заяви в Департамент інтелектуальної власності України (Укрпатент). Цей строк можна продовжити за клопотанням, поданим його власником протягом останнього року дії свідоцтва, раз на 10 років.

 

Об'єктом знаку може бути:

 • будь-яке позначення (слова, літери, цифри, їх комбінації, образотворчі елементи, комбінація кольорів)
 • будь-яка комбінація позначень

 

Відповідно до вимог пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі і на який не поширюються підстави для відмови в правовій охороні, встановлені даним Законом.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

 • промислові зразки, права на які надані іншим особам
 • назви відомих в Україні творів науки, літератури й мистецтва або цитати й персонажі з них, твори мистецтва і їх фрагменти без згоди власника авторського права або їх правонаступників
 • прізвища, імена, псевдоніми й похідні від них, портрети й факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди

 

Також, не можуть бути торговельною маркою:

Знаки, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори й інші державні символи (емблеми)
 • офіційні назви держав
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій
 • офіційні контрольні, гарантійні й пробірні клейма, печатки, нагороди й інші знаки відмінності

Знаки, які:

 • зазвичай не мають розпізнавальної здатності й не набули такої внаслідок їхнього використання
 • складаються лише з позначень, які є загальновживані як позначення товарів і послуг певного виду
 • складаються лише з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце й час виготовлення або збуту товарів або надання послуг
 • є оманливими, тобто такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу
 • складаються лише з позначень, які є загальновживаними символами й термінами
 • відображають лише форму, обумовлену природнім станом товару або необхідністю одержання технічного результату, або який надає товару істотну цінність

Знаки, які є тотожними чи схожими настільки, що їх можна переплутати:

 • із знаками, раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких же або споріднених з ними товарів і послуг
 • із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими у відповідності зі статтею 6 Паризької конвенції з охорони промислової власності
 • з фірмовими найменуваннями, відомими в Україні, які належать іншим особам, що одержали право на них до дати подачі заявки, щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг
 • кваліфікованими вказівками походження товарів (у тому числі спиртних і алкогольних напоїв), які охороняються згідно Закону України "Про охорону прав на вказівку походження товарів"
 • знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими в Україні у встановленому порядку

 

Заявка на реєстрацію торговельної марки подається особисто або через уповноважену особу (нерезиденти України подають заявку через патентного повіреного) в Український інститут промислової власності (структурний підрозділ Державного департаменту інтелектуальної власності).

Після перевірки заявки на наявність усіх документів установлюється дата подачі заявки на знак товарів і послуг (про що заявникові приходить повідомлення).

Наступним етапом буде формальна експертиза, на якій перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки й відповідність їх вимогам ЗУ «Про охорону прав на знаки товарів і послуг» і на відповідність заявленого переліку товарів і послуг Міжнародній класифікації товарів і послуг (МКТП).

Після формальної, проводиться кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – у ході якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

 

На підставі проведених експертиз Укрпатент ухвалює одне з рішень:

 • зареєструвати знак для всіх зазначених у заявці товарів і послуг
 • відмовити в реєстрації знаку для всіх товарів і послуг
 • зареєструвати знак щодо однієї частини зазначених у заявці товарів і послуг, а відносно іншої частини - відмовити

 

Після цього потрібно оплатити державне мито за видачу свідоцтва про реєстрацію знаку й державний збір за публікацію інформації про його видачу.

Примітка

 • Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подачі в Укпатент.
 • Заявка вважається відкликаною, якщо заявник протягом 3 місяців не оплачує державне мито й збір.

Порядок оформлення національноої реєстрації торговельної марки

Підготовка
 • консультації
 • добір класів відповідно до МКТП
від 2 р.д.
Пошук (не обов'язково) проведення попереднього пошуку зареєстрованих торговельних марок і заявок, поданих на реєстрацію в Укпатенті від 7 р.д.
Подача документів формування пакета документів і подача в Укрпатент від 2 р.д.
Проведення формальної експертизи й призначення дати подачі заявки ухвалення рішення про відповідність матеріалів заявки законодавству від 300 р.д.
Присвоєння номера подачі заявки 1 міс. від дня початку проведення формальної експертизи від р.д.
Проведення кваліфікаційної експертизи

Прийняття одного з рішень:

 • зареєструвати знак для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
 • відмовити в реєстрації знаку для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
 • зареєструвати знак щодо однієї частини зазначених у заявці товарів і послуг, а відносно іншої частини – відмовити.
від 60 р.д.
Внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру Внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру від 30-60 р.д.
Публікація відомостей в офіційному бюлетені України «Промислова власність» 2 рази в місяць від р.д.
Отримання Свідоцтва на знак товарів і послуг Отримання Свідоцтва на знак товарів і послуг від 1 р.д.

Перелік документів, необхідних для національної реєстрації торговельної марки

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява від заявника на реєстрацію торговельної марки Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора
2 Інформація про заявника Найменування юридичної особи або ПІП фіз. особи
3 Поштова адреса Для розсилання Укрпатентом повідомлень, висновків про торговельну марку, яка реєструється
4 Макет торговельної марки Зображення логотипа, словесного позначення, комбінованого позначення і т.д.
5 Перелік товарів і послуг На які ставиться захист знаком
6 Опис знаку Оригінал
7 Добір класів Оригінал
8 Квитанція про сплату державного збору за подачу заявки Можна оплатити протягом 2-х місяців, від дня подачі заявки
9 Доручення на ім'я наших співробітників Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора В 1-му екз.

* Ю - Готує компанія ЮСТІКОН, К - Надає клієнт

Компанія «ЮСТИКОН» пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з питань національної реєстрації торговельної марки.

Законодавство

 • Цивільний кодекс України
 • Закон України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг»
 • Постанова КМУ № 1716 «Про затвердження Порядку оплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності»
 • Наказ МОН №116 «Про затвердження Правил складання й подачі заяви на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №677 «Про затвердження Положення про Комісію щодо узгодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знаку для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №10 «Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №175 «Про затвердження Правил узгодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знаку для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №576 «Про затвердження Інструкції про подачу, розгляд, публікацію й внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг і видачу ліцензії на використання знаку (міжнародного знаку) для товарів і послуг»
 • Наказ МОН №247 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення якої-небудь особи з матеріалами заяви на об'єкт права інтелектуальної власності»
 • Наказ МОН №228 «Про затвердження Порядку визнання знаку добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності»
 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1981 року

Ціна послуги та супутні пропозиції

Вартість наших послуг

Національна реєстрація торгової марки в Україні Стандартні строки: 12 - 18 місяців від 3 500 грн
Прискорені строки: 6 – 8 місяців від 4 000 грн

Державні платежі, пов'язані з реєстрацією торговельної марки, сплачуються окремо, на підставі наданих нами обчислень.

Що входить у наші послуги

 • консультації з питань реєстрації торговельної марки
 • підготовка пакета документів для подачі в Украпатент
 • подача пакета документів в Украпатент
 • ведення ділової кореспонденції з Укрпатентом у процесі розгляду заявки
 • одержання свідоцтва Укрпатента на знак для товарів і послуг

5 причин замовити у нас

 • Наша компанія надає послуги в даній сфері вже більше з 2008 року
 • Наші юристи на додаток до вищої юридичної освіти вивчили "від і до" практичну сторону питання
 • Ми гарантуємо результат, а якщо він не досягнутий - не вимагаємо оплати наших послуг, про що прямо вказуємо в договорі
 • Ви одержите безкоштовну консультацію з будь-яких питань, які стосуються реєстрації Вашої ТМ
 • Знижки для постійних клієнтів
 • І, нарешті, найкраща характеристика нашої роботи – це наші клієнти
Звертайтеся, й ми гарантовано досягнемо бажаного результату!

Відповіді на популярні питання

Скажіть, будь ласка, які потрібні документи для реєстрації торгової марки в Україні фізичній особі (мережа магазинів, виробництво продукції і фасовка!)? А також вартість послуг і оплата мит в УКРПАТЕНТ!

Для реєстрації ТМ фізичною особою Вам необхідно надати копію паспорта і ідентифікаційного номера, а також назву (макет) ТМ. Вартість нашої допомоги становить 2000 грн. Вартість державних платежів залежить від кількості вибраних Вами класів і самої торгової марки. Ми зможемо прорахувати усі платежі тільки після надання Вами торгової марки нам.

Можете пояснити, чим відрізняється реєстрація торгового знаку від торгової марки?!

Строки: торговий знак, знак для товарів і послуг, ТМ, торгова марка, товарний знак означає одне і те ж. Отже, процедура реєстрації нічим не відрізняється.

Переконливо прошу повідомити, що входить у Ваші послуги з реєстрації товарного знаку! Також цікавить вартість прискореної реєстрації торгової марки!

У послуги нашої компанії входить:

 • консультації з питань реєстрації торгової марки
 • підготовка пакета документів для подання в Украпатент
 • листування з Укрпатентом (при необхідності)
 • подання пакета документів в Украпатент
 • отримання свідоцтва Укрпатента на знак для товарів і послуг

Вартість:

6-8 місяців - 3500 грн.

3-4 - договірна

У вартість входять тільки послуги нашої компанії. Державні платежі, оплачуються Вами окремо.

Відгуки та коментарі

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
+380(98)1000-176Contacts