Підтримати ЗСУ

Національна реєстрація торгової марки (ТМ) в Україні

Зареєструємо торгову марку (ТМ) в Україні та роз'яснимо:

 • Які бувають види та класи ТМ
 • Як прискорити реєстрацію ТМ
 • Особливості реєстрації різних ТМ
Ольга Казаневская
03.06.2020

Рекомендую! Очень профессионально работают, легко общаться, доброжелательные. Всё вып…

Виталий
02.06.2020

Хочу поблагодарить юридическую компанию ЮСТИКОН в лице юриста Марии Литвин за оказани…

Стисло про торгову марку (ТМ)

Свідоцтво на знак для товарів і послуг – офіційний охоронний документ, що підтверджує право власності на ТМ.

Виняткове використання ТМ дозволяється лише власнику свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг.

Укладайте ліцензійні договори на використання вашої ТМ.

Вносьте до статутного капіталу компанії вашу зареєстровану ТМ.

Вартість національної реєстрації ТМ

Знак для товарів і послуг (ТМ) в Україні
 • Консультація
 • Підготовка заявки
 • Отримання опису документів
 • Ведення кореспонденції з Укрпатентом
 • Отримання свідоцтва на ТМ (18 - 24 міс.)
 • 6000 грн
 • Пошук тотожних та схожих простих ТМ (текст АБО зображення)
 • 7 р.д. - від 1500 грн
 • 3 р.д. - від 2500 грн
 • Пошук тотожних та схожих комбінованих ТМ (текст ТА зображення)
 • 7 р.д. - від 2500 грн
 • 3 р.д. - від 4500 грн
 • Державні збори за подання заявки на ТМ (1 клас МКТП):
 • проста ТМ - 4000 грн
 • комбінована ТМ - 5000 грн
 • Державний збір за публікацію та видачу свідоцтва на ТМ (1 клас МКТП)
 • від 600 грн
 • Прискорення реєстрації (10 - 12 міс.)
 • проста ТМ - від 6000 грн
 • комбінована ТМ - від 12000 грн
 • Переклад документів
 • від 250 грн (залежить від мови та обсягу)

Детально про торгову марку (ТМ)

Що таке торгова марка (ТМ) і що таке знак для товарів і послуг?

Торгова марка (ТМ) та знак для товарів і послуг - це тотожні поняття, але законодавчо закріплене лише останнє. Загалом це будь-яке позначення або комбінація позначень, які здатні відрізняти товари й послуги одних виробників від таких же самих або однорідних товарів і послуг інших виробників.

Які особливості свідоцтва на знак для товарів і послуг?

Свідоцтво для ТМ видається строком на 10 років від дати подачі заяви в Укрпатент. Цей строк власник може продовжити за клопотанням протягом останнього року дії свідоцтва раз на 10 років.

Що може реєструватися як ТМ?

 • будь-яке позначення (слова, літери, цифри, їх комбінації, образотворчі елементи, комбінація кольорів);
 • будь-яка комбінація позначень.
Відповідно до вимог пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі і на який не поширюються підстави для відмови в правовій охороні, встановлені даним Законом.

Що не реєструється як ТМ?

 • промислові зразки, права на які надані іншим особам
 • назви відомих в Україні творів науки, літератури й мистецтва або цитати й персонажі з них, твори мистецтва і їх фрагменти без згоди власника авторського права або їх правонаступників
 • прізвища, імена, псевдоніми й похідні від них, портрети й факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди

Також не можуть бути торговельною маркою:

Знаки, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори й інші державні символи (емблеми)
 • офіційні назви держав
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій
 • офіційні контрольні, гарантійні й пробірні клейма, печатки, нагороди й інші знаки відмінності

Знаки, які:

 • зазвичай не мають розпізнавальної здатності й не набули такої внаслідок їхнього використання
 • складаються лише з позначень, які є загальновживані як позначення товарів і послуг певного виду
 • складаються лише з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце й час виготовлення або збуту товарів або надання послуг
 • є оманливими, тобто такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу
 • складаються лише з позначень, які є загальновживаними символами й термінами
 • відображають лише форму, обумовлену природнім станом товару або необхідністю одержання технічного результату, або який надає товару істотну цінність

Знаки, які є тотожними чи схожими настільки, що їх можна переплутати:

 • із знаками, раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких же або споріднених з ними товарів і послуг
 • із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими у відповідності зі статтею 6 Паризької конвенції з охорони промислової власності
 • з фірмовими найменуваннями, відомими в Україні, які належать іншим особам, що одержали право на них до дати подачі заявки, щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг
 • кваліфікованими вказівками походження товарів (у тому числі спиртних і алкогольних напоїв), які охороняються згідно Закону України "Про охорону прав на вказівку походження товарів"
 • знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими в Україні у встановленому порядку

Куди подається заявка про отримання свідоцтва на ТМ в Україні?

Заявка на реєстрацію торговельної марки в Україні подається лише до Укрпатенту, що потім також видає свідоцтва на знак для товарів і послуг. Укрпатент підпорядковується Мінекономрозвитку.

Що таке класи МКТП та яке відношення це має до ТМ?

МКТП - це Міжнародна класифікація товарів і послуг, де схожі за властивостями чи призначенням товари і послуги згруповані на класи. Для реєстрації ТМ потрібно обрати щонайменше 1 клас, тобто групу товарів або послуг, для яких планується використовувати знак.

Які етапи реєстрації ТМ?

 1. Перевірка заявки на наявність усіх документів, установлення дати подачі заявки на знак товарів і послуг та повідомлення про це.
 2. Формальна експертиза, на якій перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки й відповідність їх вимогам ЗУ «Про охорону прав на знаки товарів і послуг» і на відповідність заявленого переліку товарів і послуг МКТП.
 3. Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.
 4. На підставі проведених експертиз Укрпатент ухвалює одне з рішень: - зареєструвати ТМ для всіх зазначених у заявці товарів і послуг - відмовити в реєстрації ТМ - зареєструвати ТМ щодо однієї частини зазначених у заявці товарів і послуг, а відносно іншої частини - відмовити
 5. Оплата державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію ТМ і державний збір за публікацію інформації про його видачу.

Заявка вважається відкликаною, якщо заявник протягом 3 місяців не оплачує державне мито й збір.

Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подачі в Укпатент.

Порядок національної реєстрації ТМ

 1. Підготовка від 2 р.д.
  • консультації
  • добір класів відповідно до МКТП
 2. Пошук (не обов'язково) від 7 р.д.
  проведення попереднього пошуку зареєстрованих торговельних марок і заявок, поданих на реєстрацію в Укпатенті
 3. Подача документів від 2 р.д.
  формування пакета документів і подача в Укрпатент
 4. Проведення формальної експертизи й призначення дати подачі заявки від 300 р.д.
  ухвалення рішення про відповідність матеріалів заявки законодавству
 5. Присвоєння номера подачі заявки від р.д.
  1 міс. від дня початку проведення формальної експертизи
 6. Проведення кваліфікаційної експертизи від 60 р.д.

  Прийняття одного з рішень:

  • зареєструвати знак для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
  • відмовити в реєстрації знаку для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
  • зареєструвати знак щодо однієї частини зазначених у заявці товарів і послуг, а відносно іншої частини – відмовити.
 7. Внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру від 30-60 р.д.
  Внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру
 8. Публікація відомостей в офіційному бюлетені України «Промислова власність» від р.д.
  2 рази в місяць
 9. Отримання Свідоцтва на знак товарів і послуг від 1 р.д.
  Отримання Свідоцтва на знак товарів і послуг

Перелік документів, необхідних для національної реєстрації ТМ

1. Заява від заявника на реєстрацію торговельної марки
Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора
2. Інформація про заявника
Найменування юридичної особи або ПІП фіз. особи
3. Поштова адреса
Для розсилання Укрпатентом повідомлень, висновків про торговельну марку, яка реєструється
4. Макет торговельної марки
Зображення логотипа, словесного позначення, комбінованого позначення і т.д.
5. Перелік товарів і послуг
На які ставиться захист знаком
6. Опис знаку
Оригінал
7. Добір класів
Оригінал
8. Квитанція про сплату державного збору за подачу заявки
Можна оплатити протягом 2-х місяців, від дня подачі заявки
9. Доручення на ім'я наших співробітників
Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора
В 1-му екз.

Зразки документів

Відповіді на популярні питання

Які потрібні документи для реєстрації торгової марки в Україні фізичній особі (мережа магазинів, виробництво продукції та фасовка)? А також вартість послуг і оплата мит в Укрпатент?

Для реєстрації ТМ фізичною особою Вам необхідно надати інформацію щодо ПІБ, дати народження та місця проживання, а також назву (макет) ТМ. Вартість нашої юридичної допомоги становить 7500 грн. Вартість державних платежів залежить від кількості вибраних класів і виду ТМ. Зможемо точно порахувати всі платежі одразу після ознайомлення з ТМ.

Чим відрізняється реєстрація торгового знаку від торгової марки?

Торговий знак, знак для товарів і послуг, ТМ, торгова марка, товарний знак означає одне і те ж. Процедура реєстрації нічим не відрізняється.

Що входить у Ваші послуги з реєстрації товарного знаку та яка вартість прискореної реєстрації торгової марки?

У послуги нашої компанії входить:

 • консультації з питань реєстрації торгової марки
 • підготовка пакета документів для подання в Украпатент
 • листування з Укрпатентом (при необхідності)
 • подання пакета документів в Украпатент
 • отримання свідоцтва Укрпатента на знак для товарів і послуг

Вартість прискореної реєстрації ТМ - від 6 000 грн.

Питання та коментарі