+380(98)1000-176

Національна реєстрація торгової марки (ТМ) в Україні

Зареєструємо торгову марку (ТМ) в Україні та роз'яснимо:

 • Які бувають види та класи ТМ
 • Як прискорити реєстрацію ТМ
 • Особливості реєстрації різних ТМ
Охрана для Вас
04.03.2020

Добрый день! Хотел бы поделится впечатлениеми от работы с Юристами (именно с большой …

Anton Gevorkyan
06.03.2020

В лице заместителя директора предприятия ООО «ЮГСЕРВИС» хочу выразить огромную благод…

Стисло про торгову марку (ТМ)

Свідоцтво на знак для товарів і послуг – офіційний охоронний документ, що підтверджує право власності на ТМ.

Виняткове використання ТМ дозволяється лише власнику свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг.

Укладайте ліцензійні договори на використання вашої ТМ

Вносьте до статутного капіталу компанії вашу зареєстровану ТМ

Вартість національної реєстрації ТМ

Знак для товарів і послуг (ТМ) в Україні
 • Консультація
 • Підготовка заявки
 • Отримання опису документів
 • Ведення кореспонденції з Укрпатентом
 • Отримання свідоцтва на ТМ (18 - 24 міс.)
 • 6000 грн
 • Пошук тотожних та схожих простих ТМ (текст АБО зображення)
 • 7 р.д. - від 1500 грн
 • 3 р.д. - від 2500 грн
 • Пошук тотожних та схожих комбінованих ТМ (текст ТА зображення)
 • 7 р.д. - від 2500 грн
 • 3 р.д. - від 4500 грн
 • Державні збори за подання заявки на ТМ (1 клас МКТП):
 • проста ТМ - 4000 грн
 • комбінована ТМ - 5000 грн
 • Державний збір за публікацію та видачу свідоцтва на ТМ (1 клас МКТП)
 • від 600 грн
 • Прискорення реєстрації (10 - 12 міс.)
 • проста ТМ - від 6000 грн
 • комбінована ТМ - від 12000 грн
 • Переклад документів
 • від 250 грн (залежить від мови та обсягу)

Детально про торгову марку (ТМ)

Що таке торгова марка (ТМ) і що таке знак для товарів і послуг?

Торгова марка (ТМ) та знак для товарів і послуг - це тотожні поняття, але законодавчо закріплене лише останнє. Загалом це будь-яке позначення або комбінація позначень, які здатні відрізняти товари й послуги одних виробників від таких же самих або однорідних товарів і послуг інших виробників.

Які особливості свідоцтва на знак для товарів і послуг?

Свідоцтво для ТМ видається строком на 10 років від дати подачі заяви в Укрпатент. Цей строк власник може продовжити за клопотанням протягом останнього року дії свідоцтва раз на 10 років.

Що може реєструватися як ТМ?

 • будь-яке позначення (слова, літери, цифри, їх комбінації, образотворчі елементи, комбінація кольорів)
 • будь-яка комбінація позначень

ВАЖНО

Відповідно до вимог пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі і на який не поширюються підстави для відмови в правовій охороні, встановлені даним Законом.

Що не реєструється як ТМ?

 • промислові зразки, права на які надані іншим особам
 • назви відомих в Україні творів науки, літератури й мистецтва або цитати й персонажі з них, твори мистецтва і їх фрагменти без згоди власника авторського права або їх правонаступників
 • прізвища, імена, псевдоніми й похідні від них, портрети й факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди

Також не можуть бути торговельною маркою:

Знаки, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори й інші державні символи (емблеми)
 • офіційні назви держав
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій
 • офіційні контрольні, гарантійні й пробірні клейма, печатки, нагороди й інші знаки відмінності

Знаки, які:

 • зазвичай не мають розпізнавальної здатності й не набули такої внаслідок їхнього використання
 • складаються лише з позначень, які є загальновживані як позначення товарів і послуг певного виду
 • складаються лише з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце й час виготовлення або збуту товарів або надання послуг
 • є оманливими, тобто такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу
 • складаються лише з позначень, які є загальновживаними символами й термінами
 • відображають лише форму, обумовлену природнім станом товару або необхідністю одержання технічного результату, або який надає товару істотну цінність

Знаки, які є тотожними чи схожими настільки, що їх можна переплутати:

 • із знаками, раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких же або споріднених з ними товарів і послуг
 • із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими у відповідності зі статтею 6 Паризької конвенції з охорони промислової власності
 • з фірмовими найменуваннями, відомими в Україні, які належать іншим особам, що одержали право на них до дати подачі заявки, щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг
 • кваліфікованими вказівками походження товарів (у тому числі спиртних і алкогольних напоїв), які охороняються згідно Закону України "Про охорону прав на вказівку походження товарів"
 • знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими в Україні у встановленому порядку

Куди подається заявка про отримання свідоцтва на ТМ в Україні?

Заявка на реєстрацію торговельної марки в Україні подається лише до Укрпатенту, що потім також видає свідоцтва на знак для товарів і послуг. Укрпатент підпорядковується Мінекономрозвитку.

Що таке класи МКТП та яке відношення це має до ТМ?

МКТП - це Міжнародна класифікація товарів і послуг, де схожі за властивостями чи призначенням товари і послуги згруповані на класи. Для реєстрації ТМ потрібно обрати щонайменше 1 клас, тобто групу товарів або послуг, для яких планується використовувати знак.

Які етапи реєстрації ТМ?

 1. Перевірка заявки на наявність усіх документів, установлення дати подачі заявки на знак товарів і послуг та повідомлення про це.
 2. Формальна експертиза, на якій перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки й відповідність їх вимогам ЗУ «Про охорону прав на знаки товарів і послуг» і на відповідність заявленого переліку товарів і послуг МКТП.
 3. Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.
 4. На підставі проведених експертиз Укрпатент ухвалює одне з рішень:
  - зареєструвати ТМ для всіх зазначених у заявці товарів і послуг
  - відмовити в реєстрації ТМ
  - зареєструвати ТМ щодо однієї частини зазначених у заявці товарів і послуг, а відносно іншої частини - відмовити
 5. Оплата державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію ТМ і державний збір за публікацію інформації про його видачу.

ВАЖНО

 • Заявка вважається відкликаною, якщо заявник протягом 3 місяців не оплачує державне мито й збір
 • Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подачі в Укпатент.

Порядок національної реєстрації ТМ

 1. Підготовка від 2 р.д.
  • консультації
  • добір класів відповідно до МКТП
 2. Пошук (не обов'язково) від 7 р.д.
  проведення попереднього пошуку зареєстрованих торговельних марок і заявок, поданих на реєстрацію в Укпатенті
 3. Подача документів від 2 р.д.
  формування пакета документів і подача в Укрпатент
 4. Проведення формальної експертизи й призначення дати подачі заявки від 300 р.д.
  ухвалення рішення про відповідність матеріалів заявки законодавству
 5. Присвоєння номера подачі заявки від р.д.
  1 міс. від дня початку проведення формальної експертизи
 6. Проведення кваліфікаційної експертизи від 60 р.д.

  Прийняття одного з рішень:

  • зареєструвати знак для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
  • відмовити в реєстрації знаку для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
  • зареєструвати знак щодо однієї частини зазначених у заявці товарів і послуг, а відносно іншої частини – відмовити.
 7. Внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру від 30-60 р.д.
  Внесення відомостей про видачу свідоцтва до Державного реєстру
 8. Публікація відомостей в офіційному бюлетені України «Промислова власність» від р.д.
  2 рази в місяць
 9. Отримання Свідоцтва на знак товарів і послуг від 1 р.д.
  Отримання Свідоцтва на знак товарів і послуг

Перелік документів, необхідних для національної реєстрації ТМ

1. Заява від заявника на реєстрацію торговельної марки
Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора
Готує: Justicon
2. Інформація про заявника
Найменування юридичної особи або ПІП фіз. особи
Готує: Замовник
3. Поштова адреса
Для розсилання Укрпатентом повідомлень, висновків про торговельну марку, яка реєструється
Готує: Замовник
4. Макет торговельної марки
Зображення логотипа, словесного позначення, комбінованого позначення і т.д.
Готує: Замовник
5. Перелік товарів і послуг
На які ставиться захист знаком
Готує: Замовник
6. Опис знаку
Оригінал
Готує: Justicon
7. Добір класів
Оригінал
Готує: Justicon
8. Квитанція про сплату державного збору за подачу заявки
Можна оплатити протягом 2-х місяців, від дня подачі заявки
Готує: Замовник
9. Доручення на ім'я наших співробітників
Копії, засвідчені печаткою і підписом Директора
В 1-му екз.
Готує: Замовник

Законодавство

Зразки документів

Відповіді на популярні питання

Які потрібні документи для реєстрації торгової марки в Україні фізичній особі (мережа магазинів, виробництво продукції та фасовка)? А також вартість послуг і оплата мит в Укрпатент?

Для реєстрації ТМ фізичною особою Вам необхідно надати інформацію щодо ПІБ, дати народження та місця проживання, а також назву (макет) ТМ. Вартість нашої юридичної допомоги становить 7500 грн. Вартість державних платежів залежить від кількості вибраних класів і виду ТМ. Зможемо точно порахувати всі платежі одразу після ознайомлення з ТМ.

Чим відрізняється реєстрація торгового знаку від торгової марки?

Торговий знак, знак для товарів і послуг, ТМ, торгова марка, товарний знак означає одне і те ж. Процедура реєстрації нічим не відрізняється.

Що входить у Ваші послуги з реєстрації товарного знаку та яка вартість прискореної реєстрації торгової марки?

У послуги нашої компанії входить:

 • консультації з питань реєстрації торгової марки
 • підготовка пакета документів для подання в Украпатент
 • листування з Укрпатентом (при необхідності)
 • подання пакета документів в Украпатент
 • отримання свідоцтва Укрпатента на знак для товарів і послуг

Вартість прискореної реєстрації ТМ - від 6 000 грн.

Питання та коментарі