goup

Ліцензія на медичну практику

Замовте зараз: +380(98)1000-176

Стисло про послугу

 • Плануєте займатися бізнесом у сфері медичної практики?
 • Хочете відкрити стоматологічний кабінет або приватний мед. кабінет?
 • Вам потрібна ліцензія для законної діяльності?

Вірним рішенням є оформлення ліцензії на медичну практику!

Згідно з ліцензійними умовами № 285 від 02.03.2016 р Медична практика здійснюється:

 • по лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою, перелік яких затверджений МОЗ;
 • за видами медичної допомоги (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна медична реабілітація);
 • за місцем (місцями) її виробництва, яке (які) зазначені в заяві про отримання ліцензії і в документах, що додавалися до неї (з урахуванням внесених до них змін, представлених ліцензіатом органу ліцензування).

  ВАЖНО

  • Ліцензії на здійснення медичної практики видає Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ);
  • Ліцензія на здійснення медичної практики видається на 5 років;
  • За видачу ліцензії необхідно сплатити до Держбюджету платіж в розмірі одного прожиткового мінімуму, який двє на момент прийняття рішення про видачу ліцензії;
  • Підприємницька діяльність без належним чином оформленої ліцензії карається штрафом в розмірі однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 грн до 34000 грн)

Детально про послугу

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» діяльність в сфері медичної практики на території України здійснюється суб'єктами Підприємницьке діяльності при наявності ліцензії.

Згідно з ліцензійними умовами № 285 від 02.03.2016 р Медична практика здійснюється по на ступних видах діяльності:

 • по лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою, перелік яких затверджений МОЗ;
 • за видами медичної допомоги (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна медична реабілітація);
 • за місцем (місцями) її виробництва, яке (які) зазначені в заяві про отримання ліцензії і в документах, що додавалися до неї (з урахуванням внесених до них змін, представлених ліцензіатом органу ліцензування).

Процес оформлення ліцензії на здійснення діяльності з медичної практики є комплексом складних і «трудомістких» процедур, які вимагають від ліцензіата певних знань, навичок, а головне, часу.

Складність оформлення ліцензії полягає в тому, що суб'єкт ліцензування в обов'язковому порядку для отримання ліцензії повинен надати підтверджені відомості про відповідність кваліфікаційно - організаційним, технологічним і спеціальним вимогам.

 • Приміщення, де планується здійснювати діяльність з медичної практики повинно обов'язково бути належного функціонального призначення і відноситись до не житлового фонду;
 • На приміщення необхідно отримати висновок СЕС (санітарно-епідеміологічної служби), видане за місцем здійснення діяльності, про відповідність даного приміщення вимогам санітарних норм щодо здійснення медичної практики;
 • Для відкриття стоматологічного кабінету необхідна наявність залу очікування, рентгенкабінету, стерилізаційної, двох санвузлів, а також самого кабінету з необхідним обладнанням;
 • Персонал медичного закладу повинен підтвердити свою кваліфікацію наступними документами: документом про вищу освіту державного зразка; сертифікатом лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста); посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаціної категорії  з лікарських (провізорських) спеціальностей; свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації.

Для оформлення ліцензії на медичну практику суб'єкт ліцензування подає в орган ліцензування наступні документи:

 • Заява про отримання ліцензії;
 • Відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня;
 • Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії
 • Заява про видачу ліцензії розглядається МОЗ протягом 10 р.д. з моменту подачі, рішення про відмову або залишення без розгляду видається протягом 3 р.д.
 • Причиною відмови у видачі ліцензії може бути: недостовірність інформації яка вказана у відомостях, підпис документів не уповноваженою особою;
 • Заява та відомості для отримання ліцензії на медпрактику подаються в "Єдине вікно" МОЗ за описом.

Згідно ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», ліцензія - це запис в ЄДРПОУ, а не паперовий носій, таким чином своє рішення орган ліцензування публікує на офіційному сайті.

Порядок оформлення ліцензії на медичну практику

Підготовка
 • консультації
 • формування пакету документів
9 р.д.
Подача документів до МОЗ
 • подача документів МОЗ
 • моніторинг виробництва з питання оформлення ліцензії
від 10 р.д.
Отримання ліцензії
 • отримання ліцензії
1 р.д.

Перелік документів, необхідних для оформлення ліцензії на медичну практику

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Виписка з ЄДРПОУ Копія, засвідчена нотаріально
2 Статут підприємства Копія, засвідчена нотаріально
3 Документ, що підтверджує право користування приміщенням. Копія, засвідчена нотаріально
4 План приміщення Копія, засвідчена нотаріально
5 Перелік оснащення і документи на оснащення Копія, засвідчена нотаріально
6 Перелік вимірювальної техніки і дати повірки Копія, засвідчена нотаріально
7 Документи, що підтверджують кваліфікацію персоналу і директора Копія, засвідчена нотаріально
8 Документи, що підтверджують трудові відносини з персоналом Копія, засвідчена нотаріально
9 Копія паспорта директора Копія, засвідчена нотаріально
10 Копія трудової книжки директора Копія, засвідчена нотаріально
11 Висновок СЕС Копія, засвідчена нотаріально
12 Заява про отримання ліцензії
13 Відомості про наявність матеріально-технічної бази для здійснення діяльності
14 Доручення

* Ю - Готує компанія ЮСТІКОН, К - Надає клієнт

Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи багаторічний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з оформлення ліцензії на медичну практику.

Законодавство

 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»
 • Закон України «Про адміністративні послуги».

Ціна послуги та супутні пропозиції

Що входить у наші послуги

 • консультації з питань оформлення ліцензії на торгівлю лікарськими засобами
 • аналіз наявної документації про матеріально технічну базу і кваліфікації персоналу.
 • підготовка пакету документів, заповнення відомостей, заяв інших необхідних для оформлення ліцензії документів;
 • отримання ліцензії

5 причин замовити у нас

 • Наша компанія надає послуги в даній сфері з 2008 р
 • Наші юристи вивчили "від і до" практичну сторону питання
 • Ми проконсультуємо Вас безкоштовно
 • Максимально стислий термін підготовки документів та оформлення ліцензії
 • Без особистої присутності і потреби в спілкуванні з державними службовцями

Звертайтеся і ми зробимо все необхідне для досягнення бажаного Вами результату! 

Відгуки та коментарі

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
+380(98)1000-176Contacts