Підтримати ЗСУ

Громадянство України – правовий зв'язок між фізичною особою та державою Україна, який проявляється у взаємних правах та обов’язках.

В нашій країні діє принцип єдиного громадянства, де виключається можливість перебувати одночасно в громадянстві України та громадянстві інших країн.

Закон України «Про громадянство України» передбачає декілька підстав набуття громадянства:

  • за народженням
  • за територіальним походженням
  • шляхом прийняття в громадянство
  • шляхом поновлення в громадянстві
  • шляхом усиновлення
  • внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя
  • внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки
  • у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини
  • внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства
  • за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України 

Рішення з питань прийняття до громадянства приймає виключно Президент України -п. 26 ст. 106 Конституції України. При Президентові створена Комісія з  питань  громадянства, яка є допоміжним органом.

§ ЗАКОНОДАВСТВО


-      Конституція України

-      Закон України « Про громадянство України»

-      Закон України «Про імміграцію»

-      Указ Президента України про питання організації виконання Закону України «Про громадянство України»