goup

Громадянство України (натуралізація)

Громадянство України – правовий зв'язок між фізичною особою та державою Україна, який проявляється у взаємних правах та обов’язках.

В нашій країні діє принцип єдиного громадянства, де виключається можливість перебувати одночасно в громадянстві України та громадянстві інших країн.

Закон України «Про громадянство України» передбачає декілька підстав набуття громадянства:

Рішення з питань прийняття до громадянства приймає виключно Президент України -п. 26 ст. 106 Конституції України. При Президентові створена Комісія з  питань  громадянства, яка є допоміжним органом.

§ ЗАКОНОДАВСТВО


-      Конституція України

-      Закон України « Про громадянство України»

-      Закон України «Про імміграцію»

-      Указ Президента України про питання організації виконання Закону України «Про громадянство України»

+380(98)1000-176Contacts