Підтримати ЗСУ

Відповідно до ст. 7 ЗУ  «Про ліцензування видів господарської діяльності» діяльність з  виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, підлягає обов’язковому ліцензуванню.

Органами ліцензування є Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, обласні та Київська міські державні адміністрації.

Діяльність з виробництва теплової енергії

 

Згідно з пунктами 1.4 та 1.5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 308, НКРЕКП та місцеві міські держ.адміністрації розподіляють повноваження з ліцензування виробництва теплової енергії.

 

Якщо підприємство провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), якщо заявлений (фактичний згідно Із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії у наступному (минулому) календарному році перевищуватиме (перевищував) 170 тисяч Гкал та якщо суб’єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року більше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року більше ніж 90 %., то органом ліцензування буде НКРЕКП. В усіх інших випадках ліцензія видається обласними та Київською міською держадміністрацією.

 

Діяльність з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

 

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 308, НКРЕКП здійснює ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг транспортування теплової енергії в наступному (минулому) календарному році перевищуватиме (перевищував) 145 тисяч Гкал та якщо суб’єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 1 серпня 2017 року більше ніж 70 %, станом на 1 січня 2018 року більше ніж 90 %.

 

Обласні та Київська міська державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами суб’єктів господарювання у разі, якщо теплові мережі суб’єктів господарювання розташовані на території однієї області України (або лише на території міста Києва), та якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг транспортування теплової енергії в наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 145 тисяч Гкал та/або якщо суб’єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 1 серпня 2017 року менше ніж 70 %, станом на 1 січня 2018 року менше ніж 90 %.

 

Діяльність з постачання теплової енергії

 

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з  постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 308, НКРЕКП здійснює ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії суб’єктів господарювання, Якщо підприємство провадить (має намір провадити) діяльність з постачання теплової енергії суб’єктів господарювання, якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг постачання теплової енергії на підставі договору (договорів) у наступному (минулому) календарному році перевищуватиме (перевищував) 145 тисяч Гкал та якщо забезпеченість споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року більше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року більше ніж 90 %, в усіх інших випадках ліцензія видається обласними та Київською міською держадміністраціями.