Підтримати ЗСУ

Дозвіл на небезпечні роботи 

Отримати  дозвіл  на небезпечні роботи в Україні.

 • Документи Під ключ
 • Експертний звіт
 • Навчання персоналу з Охорони праці
Ольга Казаневская
03.06.2020

Рекомендую! Очень профессионально работают, легко общаться, доброжелательные. Всё вып…

Виталий
02.06.2020

Хочу поблагодарить юридическую компанию ЮСТИКОН в лице юриста Марии Литвин за оказани…

Стисло про оформлення дозволу Держпраці

1) Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування -це уповноважуючий документ яки видається «Виробникам» продукції та «Роботодавцям» - юридичним та фізичним особам-підприємцям, які виконують роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатують (застосовують) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки.

2)Дозвіл на початок виконання небезпечних робіт та/або експлуатацію машин, механізмів, устаткування оформлюється тільки на певні найменування видів робіт.

3) Підставою видачі дозволу на небезпечні роботи є експертиний звіт який складається уповноваденою організацією.

4) Дозвіл на початок виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування видається тільки територіальними підрозділами Державної служби України з питань праці (Держпраці)

5 ) Строк дії дозволу складає 5 років.

Звертаємо вашу увагу на те, що виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація машин й механізмів підвищеної небезпеки без належно оформленого дозволу ЗАБОРОНЕНО і карається штрафом в розмірі від 3500 до 17000 грн.

Вартість оформлення дозволу держпраці

Вартість оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки
 • Консультація з питань отримання Дозволу
 • Аудит наявної документації з питань охорони праці
 • Розробка та погодження інструкцій, наказів, положень з питань охорони праці
 • Подання, супровід та оформлення дозволу на виконання небезпечних робіт
 • від 10 р.д. – від 6000 грн
 • Супроводження процесу проведення експертизи от отримання експертного висновку
 • від 7 р.д. - від 22000 грн
 • Супроводження процесу навчання працівників (ІТР, робітники) з питань охорони праці
 • від 7 р.д. - від 750 грн
 • Супроводження процесу проведення атестації робочих місць
 • від 7 р.д. - від 3000 грн

Що входить у наші послуги

 • Надання безкоштовних консультації з питань оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
 • Проведення аналізу існуючих документів та розробка і підготовка необхідних документів для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;;
 • Проведення експертно-технічної експертизи Вашого підприємства щодо відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • Проведення навчання Вашого персоналу з питань техніки безпеки та охорони праці;
 • Максимально короткий термін оформлення дозволу - від 5 р.д.
 • Представництво Ваших інтересів в органах Держпраці.

5 причин замовити у нас

 • Швидко, вчасно і без зайвих запитань;
 • Безкоштовну консультацію з усіх питання оформлення дозволів Держпраці;
 • Розробку повного пакету документів, необхідних для отримання дозволів;
 • Проведення експертно-технічної експертизи Вашого підприємства щодо відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • Проведення навчання Вашого персоналу з питань техніки безпеки та охорони праці;
 • Максимально короткий термін оформлення дозволу - від 14 р.д.
 • Без особистої присутності і потреби в спілкуванні з державними службовцями
 • І, нарешті, найкраща характеристика нашої роботи - це наші клієнти

Ми обов'язково досягнемо бажаного вами результату!

Детально про оформлення дозволу держпраці

Згідно ст. 21 Закону України «Про охорону праці», суб'єкт підприємницької діяльності при виконанні робіт та/або при експлуатації машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки, (перелік робіт міститься в групі А додатку № 2 до постанови КМУ від 26.10.2011 р. № 1107, а також групі А постанови № КМУ від 03.02.2021 р. № 77), в обов’язковому порядку зобов'язується отримати дозвіл на виконання відповідних робіт в органах Держпраці та/або оформити Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Перелік робіт підвищеної небезпеки визначений Постановою Кабінету Міністрів України № 1107 від 26 жовтня 2011 року.

Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки визачений Постановою Кабінету Міністрів України № 77 від 03 лютого 2021 року.

Звертаємо вашу увагу на те, що 10 березня 2021 року вступила в силу Постанова КМУ № 77 від 03.02.2021 р., якою значно переформатовуються переліки робіт та устаткування для отримання дозвільних документів.

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на підставі Дозволу (група А) - діє з 10 березня 2021 року

1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху, утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.

3. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.

4. Підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи.

5. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

6. Виробництво піротехнічних виробів.

7. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).

8. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

9. Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти.

10. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.

11. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

12. Виробництво агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб, феросплавів, вогнетривів, хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива.

13. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин.

14. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.

15. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу, у тому числі: лісогосподарські, лісозаготівельні та лісотранспортні роботи на забруднених радіонуклідами територіях.

16. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.

17. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин, в тому числі радіоактивних.

18. Плавильні, заливочні роботи і роботи з термообробки лиття.

19. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.

20. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

21. Роботи з ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин.

22. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.

23. Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

24. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.

25. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі.

26. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв’ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях.

27. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.

28. Роботи із збагачування корисних копалин, утворення і експлуатація відвалів гірничих порід, обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів, підземна геологорозвідка, геолого-маркшейдерські роботи.

29. Ремонт гідротехнічних споруд, зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.

30. Будівництво магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.

Перелік машин, механізмів, устатковання, що експлуатуються на підставі Дозволу (група А) - діє з 10 березня 2021 року

1. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

2. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.

3. Машини, механізми, устатковання (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу.

4. Технологічне устатковання магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості.

5. Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене:

1) у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 325);

2) у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 130).

6. Котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

7. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники для підіймання працівників, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, ескалатори та пасажирські конвеєри, колиски приводні для підіймання працівників.

8. Устатковання напругою понад 1000 В.

9. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).

10. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 236).

Перелік робіт, що виконуються на підставі Декларації (група Б) - діє з 10 березня 2021 року

1. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.

2. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.

3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

4. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.

5. Водолазні роботи.

6. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання.

7. Сейсморозвідка.

8. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

9. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.

10. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.

11. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення.

12. Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.

13. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.

14. Гранулювання доменного шлаку.

15. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.

16. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодосяжних і необжитих районах.

17. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).

18. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм.

19. Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.

20. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.

21. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів.

22. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.

23. Ручне виробництво скловиробів (видування), де існує контакт працівника із скломасою.

24. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.

Перелік машин, механізмів, устатковання, що експлуатуються на підставі Декларації (група Б) - діє з 10 березня 2021 року

1. Усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), що не зазначені у групі А.

2. Ковальсько-пресове устатковання.

3. Підйомники для підіймання транспортних засобів.

4. Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.

5. Машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів.

6. Великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 26).

7. Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких становить більше одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об’єктів підвищеної небезпеки, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357), але менша його граничного значення.

8. Інші машини, механізми, устатковання, що не увійшли до групи А та до яких виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування).

9. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 55, ст. 1921).

10. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів.

11. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів промислового призначення і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

Процес оформлення дозволу та/або декларації на небезпечні роботи та експлуатацію небезпечних машин та механізмів є комплексом складних і «трудомістких» процедур, які вимагають від суб’єкта підприємницької діяльності певних знань, навичок, а головне, часу.

Складність процедури оформлення дозволу на виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин і механізмів полягає в тому, що суб'єкт господарювання повинен відповідати певним вимогам і підтвердити свої можливості щодо виконання заявлених небезпечних робіт та можливостей щодо експлуатації визначених машин та механізмів.

З метою підтвердження таких можливостей суб’єкт господарювання перед подачею документів до органів Держпраці повинен в обов’язковому порядку пройти «експертизу щодо спроможності забезпечити додержання вимог законодавства з питань охорони праці».

Еспертизою стану охорони праці, в першу чергу, встановлюється наявність та достатність у суб’єкта господарювання кваліфікованого персоналу для виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та наявність матеріально-технічних можливостей для експлуатації заявлених машин та механізмів.

Експертизу охорони праці має право проводити тільки уповноважена експертно-технічна організація.

Послуги по проведенню експертизи стану охорони прці є платними. Вартість платежу за проведення експертизи визначається відповідно до постанови КМУ № 1251 від 04.11.2009 р.

Строк дії експертизи складає 1 рік.

Для проведення експертизи стану охорони праці суб’єкт господарювання повинен надати уповноваженій організації документи, які підтверджують наявність на підприємстві створеної служби з охорони праці та наявність в штаті кваліфікованого персоналу з відповідною освітою та професійними знаннями, які необхідні для виконання робіт підвищеної небезпеки

Для проведення технічної експертизи суб’єкт господарювання надає уповноваженій організації наступні документи:

 • Копії наказів, інструкцій, положень з питань охорони праці;
 • Копії дипломів, кваліфікаційних свідоцтв, протоколів та посвідчень про проходження навчання з питань охорони праці.
 • Копії експлуатаційних документів на машини та механізми: паспорти, інструкції з експлуатації, технічні умови.

Тільки після отримання позитивного експертного висновку, яким буде встановлено дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, суб’єкт господарювання має право звернутись до органів Держпраці із заявою про видачу дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Суб’єкт господарювання звертається з заявою про видачу дозволу до органів Держпраці за місцем своєї державної реєстрації.

Термін розгляду заяви щодо видачі дозволу не може становити більше ніж 10 р.д.

У разі, коли у встановлений 10-денний строк заявнику не видано або не надіслано дозвіл чи рішення про відмову у його видачі, він має право через десять робочих днів з дня закінчення такого строку виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати машини, механізми підвищеної небезпеки за принципом мовчазної згоди.

Видача органами Держпраці дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацію машин, механізми підвищеної небезпеки здійснюється на безоплатній основі.

Порядок видачі дозволів держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки

 1. Підготовка до 3 р.д.
  • консультації з процедурних питань оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  • розробка та формування пакету документів для проведення експертно-технічної експертизи.
 2. Подання документів до експертно-технічної організації до 10 р.д.
  • подання документів;
  • проведення експертно-технічної експертизи;
  • отримання позитивного експертно-технічного висновку.
 3. Подання та отримання в органах Держпраці дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; до 10 р.д.
  • Подання заяви до органів Держпраці щодо отримання бланку дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  • Отримання в органах Держпраці бланку дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

Перелік документів, необхідних для отримання дозволу держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки

1. Заява на видачу дозволу
Оригінал
2. Витяг з ЄДР
Копія
3. Статут підприємства, або витяг із статуту підприємства
Копія
4. Документ, який підтверджує право користування приміщенням (договір оренди, документ про право власності)
Копія
5. Організаційна структура підприємства
Оригінал
6. Штатний розклад
Оригінал
7. Протоколи і посвідчення для інженерного- технічних працівників з охорони праці
Копія
8. Протоколи і посвідчення працівників із спеціальностей, для виконання робіт підвищеної небезпеки
Копія
9. Довідка про наявність устаткування і інструментів, які використовуються при виконанні робіт підвищеної небезпеки
Оригінал
10. Паспорти на устаткування (при необхідності)
Копія

Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи багаторічний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Законодавство

 • Закон України «Про охорону праці»
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 26 жовтня 2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
 • Постанова абінету Міністрів України № 77 від 03 лютого 2021 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Відповіді на популярні питання

Яка відмінність між Дозволом Держпраці на «початок робіт» підвищеної небезпеки від дозволу на «продовження робіт» підвищеної небезпеки?

Станом на сьогодні Дозвіл Держпраці не має розподілу на «початок робіт» та «продовження робіт». Дозвіл видається на саме виконання робіт підвищеної небезпеки строком на 5 років.

Як дізнатися, чи потрібно мені отримувати Дозвіл Держпраці?
В Постанові Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 маються Додатки 2 та 3, які містять вичерпний перелік робіт та механізмів, виконання та експлуатація яких пов’язана з певною небезпекою для життя та здоров’я людей. Виконання даних видів робіт, а також експлуатація зазначених механізмів відповідно потребують оформлення Дозволу Держпраці.
Наша компанія знаходиться в місті Житомир. Є Дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки від 2013 р. Чи можемо ми виконувати дані види робіт у Львові?

Звісно можете! Дія Дозволу Держпраці (Держгірпромнагляду) поширюється на всю територію України.

Питання та коментарі

Олена
Доброго дня! Підприємство № 1 має дозвіл на експлуатацію ліфта, чинний до 2024 р. Шляхом виділу з Підприємства № 1 утворилося Підприємство № 2. В результаті виділу Підприємство № 2 отримало у власність все майно Підприємства № 1 , в тому числі і ліфти. Чи потрібно Підприємству № 2 отримувати новий дозвіл? Чи потрібно перереєстровувати ліфт?
Justicon
Доброго дня! Оскільки виділ є створенням нової юридичної особи, відповідно і документи дозвільного характеру необхідно оформлювати на нову юридичну особу. А процедура реєстрації ліфтів була скасована в 2018 році.
Христина
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо дозвіл вироблявся у 2019 році та чинний до 2024 року, чи потрібно приводити його у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 року чи він залишається чинним до 2024?
Justicon
Доброго дня! Він залишається чинним до 2024 року.
Валентина
Чи потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію балонів з киснем та пропан - бутаном згідно нової постанови 77 від 3 лютого 2021
Justicon
Доброго дня! Балони з газами відносяться до рухомого обладнання під тиском, яке експлуатується на основі декларації відповідності МТБ вимогам законодавства з охорони праці
Ирина
Обязателен ли адрес в дозволе на виконання робіт? Адрес АЗС например?
Justicon
Доброго дня! Так, в дозволі обов'язково вказується адреса виконання робіт, для АЗС також.
Віктор
Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи потрібен дозвіл/декларація для: 1. Підприємство володіє двома КТП 10/0,4 та 6/0,4 кВ. Є договір на обслуговування з оператором системи розподілу(виконання всіх необхідних робіт); 2. Для підйому на вежу радіотрансляційного обладнання використовується лебідка.
Justicon
Доброго дня! 1. Ви маєте отримати дозвіл на експлуатацію КТП, а обслуговуюча організація має мати дозвіл на виконання робіт - технічне обслуговування устаткування вище 1000 В. 2. Треба отримати дозвіл на експлуатацію вантажопідіймальних машин
Олег
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як діяти в такій ситуації: юридична адреса товариства знаходиться в м. Львів, об'єкт ним експлуатується в Тернопільській області. Заключений договір на обслуговування об'єкту (ремонт і тд.) з товариством з Хмельницької області (яка там же і зареєстроване та має відповідний дозвіл Держпраці). Чи необхідно товариству з Хмельницької області звертатись з листом до якого додати свій Дозвіл в Львів чи Тернопіль та повідомляти про виконання робіт в Тернопільській області.
Justicon
Доброго дня! Якщо в Дозволі вканана конкретна адреса виконання робіт чи експлуатації обладнання, то на кожен об'єкт необхідно отримувати новий дозвіл.
Андрей
Добрый день. Наше предприятие работает на территории другого предприятия (как подрядчик) и на оборудовании этого предприятия (согласно договора аренды). Необходимо ли нам получать разрешение на эксплуатацию объектов повышенной опасности, если оно имеется у предприятия, которому принадлежит оборудование?
Justicon
Доброго дня! Так, вам необхідно отримувати дозвільні документи, оскільки ви теж експлуатуєте це обладнання
Наталя
Добрий день. Підкажіть будь ласка, чи може приватна особа, яка має автопідйомник отримати дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки чи дозвіл видається тільки підприємству?
Justicon
Доброго дня Дозвіл можна отримати лише на юридичну особу або на фізичну особу-підприємця
Елена
Каким законом предусмотрены размеры штрафов от 3500 до 17000 грн. за работы без получения разрешения Гоструда
Justicon
Добрый день, Елена! Ответственность за осуществление хозяйственной деятельности без соответствующей лицензии и/или разрешительного документа предусмотрена ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Віктор
Чи потрібно отримувати новий дозвіл при зміні назви організації. Яка процедура отримання чи обміну дозволу?
Justicon
Доброго дня, Вікторе! Згідно абзацу 2 ч.8 ст. 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарську діяльність", зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи-підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру. Дана норма діє в редакції від 26.11.2015 р. В Законі України "Про охорону праці" в ст.21 зазначено, що Підставою для переоформлення документа дозвільного характеру є зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи-підприємця. Ця норма діє в редакції від 19.05.2011 р. Згідно Листа Мін'юсту від 26.12.2008 N ‎758-0-2-08-19 "Щодо практики застосування норм права у випадку колізії", у разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми не завжди супроводжується скасуванням" застарілих" норм з одного й того ж питання. Таким чином, слід керуватись статтею 4-1 Закону "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". А отже, Ваш дозвіл переоформленню не підлягає. Проте, щоб запобігти можливих непорозумінь, рекомендуємо звернутися з листом до територіального управління Держпраці та повідомити про зміни, що відбулися.
Юлія
Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи підлягає ліцензування діяльність по виготовленню аміачної води?
Justicon
Доброго дня! Виробництво аміачної води ліцензуванню не підлягає, оскільки в переліку особливо небезпечних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню зазначений аміак, але не зазначені його сполуки (як то гідрат аміаку). Що стосується інших дозвільних документів, то потрібно розуміти, яка у Вас технологія виробництва і яке устаткування використовується під час виконання робіт.
Олександр
Доброго дня. Якщо Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки закінчився в 2013р., можна подовжити термін його дії? Чи потрібно оформляти новий Дозвіл? (З 2013р. по 2018р. обладнання здавалося в оренду і орендар мав свій дозвіл).
Justicon
Доброго дня, Олександр. Якщо термін дії дозволу сплив в 2013, то в будь-якому випадку треба отримувати новий дозвіл.
Віктор Григорович
Хто повинен отримувати дозвіл на роботу вантажопідіймальних кранів власник чи орендар?
Justicon
Доброго дня! Дозвіл Держпраці на експлуатацію вантажопідіймальних кранів, підприємство, яке є їх орендарем, повинно отримати у разі, якщо їх власник такого дозволу не має.
Олег
Доброго дня, чи потрібен дозвіл виданий Державним комітетом України з нагляду за охороною праці на початок робіт підвищеної небезпеки, якщо це монтаж та демонтаж вікон у приміщені? Дякую!
Justicon
Доброго дня! Якщо працівники Вашого підприємства працюють на висоті без застосувань підіймальних машин та устаткування (механічні підіймачі, підйомники, крани), то Вам потрібно оформлювати декларацію на висотні та верхолазні роботи. У випадку використання вищезгаданих машин - потрібно оформляти дозволи на виконання робіт та/або експлуатацію машин, механізмів, устаткування.
Юлия
Добрый день! Предприятие купило погрузчики в 2015 г.. В эксплуатацию не введен и не использовалось в хозяйственной деятельности. Сейчас такая необходимость возникла. Погрузчик перемещаться только по территории складского помещения. Нужно ли регистрировать погрузчики в Гоструда с получением номера на каждый погрузчик? Достаточно получить разрешение на выполнение работ повышенной опасности на погрузчик, и иметь водителя с допуском и соответствующими правами к работам на таких погрузчиках?
Justicon
Здравствуйте Юлия. Предоставляем разъяснения относительно Вашего вопроса по поводу того, нужно ли регистрировать погрузчики в Гоструда? Согласно п. 20 Приложения 3 Порядка выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.10.2011 № 1107, предприятие в обязательном порядке обязан оформить разрешение на эксплуатацию технологических транспортных средств, подлежащих регистрации в территориальных органах Гоструда.Согласно НПАОП 0.00-1.22-08 "Правила устройства и безопасной эксплуатации погрузчиков", а именно п. 1.2, п. 7.2.1 и приложении № 1 обязательной регистрации в органах Гоструда подлежат «погрузчики всех типов, за исключением штабелеукладчиков с ручным передвижением. Таким образом в соответствии с п. 20 приложения 3 Порядка выдачи разрешений и п. 1.2, п. 7.2.1 и приложении № 1 "Правил устройства и безопасной эксплуатации погрузчиков" Вам в обязательном порядке необходимо регистрировать погрузчики в органах Гоструда, получать регистрационные номерные знаки и оформлять разрешение на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.Кроме того, в случае если Ваша организация проводит ремонт указанных погрузчиков то Вам в соответствии с п. 2 приложения 2 Порядка выдачи разрешений необходимо также оформить разрешение на монтаж, демонтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание, реконструкцию (в случае проведения) погрузчиков. Обращаю Ваше внимание на то, что компания Юстикон имеет многолетний опыт в оформлении разрешительной документации Гоструда, имеет в своей структуре экспертную организацию которая проводит экспертизы по соблюдению предприятиями требований законодательства по вопросам охраны труда и учебный центр.В случае возникновения дополнительных вопросов относительно процедуры регистрации погрузчиков в органах Гоструда, получение регистрационных номерных знаков и оформления разрешений на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, стоимости, сроков прошу звонить по телефонам: 067 99 55 169, (044) 221 40 00
Юлия
Добрый день. Подскажите,пожалуйста , нужно ли Разрешение,если предприятие хочет осуществлять производство аммиачной воды?Юлия
Justicon
Здравствуйте Юлия. Предоставляем разъяснения относительно Вашего вопроса по поводу того, нужно ли получать разрешение Гоструда при изготовлении аммиачной воды. Согласно п. 3 Приложения 2 Порядка выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, утвержденного Постановлением КМУ от 26.10.2016 г.. № 1107 работодатель и / или производитель который осуществляет производство, переработку, распределение и применение вредных опасных веществ, которые относятся к 1, 2 i 3 класса опасности, а также аммиака, водорода и продуктов разделения воздуха в обязательном порядке обязан получить разрешение на выполнение работ повышенной опасности. Таким образом, учитывая то, что при производстве аммиачной воды используется синтетический аммиак, Вам в обязательном порядке необходимо оформлять разрешение Гоструда. Согласно п. 7 постановления КМУ от 26.10.2016 г.. № 1107 для получения указанного разрешения, Вам необходимо предоставить (лично или отправить заказным письмом) в Государственную службу Украины по вопросам труда следующие документы: Заявление о выдаче разрешения; Заключение экспертизы по соблюдению требований законодательства по вопросам охраны труда и промышленной безопасности при выполнении заявленных работ.Срок выдачи разрешения в соответствии с п. 10 постановления КМУ от 26.10.2016 г.. № 1107 составляет десять рабочих дней со дня получения Гоструда документов, указанных выше. Обращаю Ваше внимание на то, что компания Юстикон имеет многолетний опыт в оформлении разрешительной документации Гоструда, имеет в своей структуре экспертную организацию которая проводит экспертизы по соблюдению предприятиями требований законодательства по вопросам охраны труда и учебный центр. В случае возникновения дополнительных вопросов по процедуре оформления разрешения Гоструда, стоимости, сроков прошу тел. 067 99 55 169, (044) 221 40 00
Юлія
Доброго дня! Підприємство купило навантажувачі в 2015 р. В експлуатацію не введений та не використовувався у господарській діяльності. Зараз така необхідність виникла. Навантажувач переміщатиметься тільки по території складського приміщення. Чи потрібно реєструвати навантажувачі в Держпраці з отриманням номеру на кожен навантажувач? Чи достатньо отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки на навантажувач, і мати водія з допуском та відповідними правами до робіт на таких навантажувачах? Дякую.
Justicon
Доброго дня Юлія. Надаємо роз’яснення відносно Вашого запитання з приводу того, чи потрібно реєструвати навантажувачі в Держпраці ? Відповідно до п. 20 Додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, суб’єкт господарювання в обов’язковому порядку зобов’язаний оформити Дозвіл на експлуатацію технологічних транспортних засобів, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держпраці. Відповідно до НПАОП 0.00-1.22-08 Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів, а саме п. 1.2, п. 7.2.1 та додатку № 1 обов’язковій реєстрації в органах Держпраці підлягають «навантажувачі всіх типів , за винятком штабелеукладачів з ручним пересуванням. Таким чином відповідно до п. 20 додатку 3 Порядку видачі дозволів, та п. 1.2, п. 7.2.1 та додатку № 1 Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів Вам в обов’язковому порядку необхідно реєструвати навантажувачі в органах Держпраці, отримувати реєстраційні номерні знаки та оформлювати дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Крім того в разі якщо Ваша організація проводить ремонт вказаних навантажувачів то Вам відповідно до п. 2 додатку 2 Порядку видачі дозволів необхідно також оформити дозвіл на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію (в разі проведення) навантажувачів. Звертаю Вашу увагу на те, що компанія Юстікон має багаторічний досвід в оформленні дозвільної документації Держпраці, має в свої структурі експертну організацію яка проводить експертизи щодо дотримання підприємствами вимог законодавства з питань охорони праці та навчальний центр. В разі виникнення додаткових запитань щодо процедури реєстрації навантажувачів в органах Держпраці, отримання реєстраційних номерних знаків та оформлення дозволів на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, вартості, строків прошу телефонувати за номерами телефонів: 067 99 55 169, (044) 221 40 00
Юлія
Доюрого дня. Підскажіть, будь ласка, чи потрібний Дозвіл якщо підприємство бажає здійснювати виготовлення аміачної води?
Justicon
Доброго дня Юлія. Надаємо роз'яснення відносно Вашого запитання з приводу того, чи потрібно отримувати дозвіл Держпраці при виготовленні аміачної води. Відповідно до п. 3 Додатку 2 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2016 р. № 1107 роботодавець та/або виробник який здійснює виробництво, переробку, розподiл та застосування шкiдливих небезпечних речовин які відносяться до 1, 2 i 3 класу небезпеки, а також амiаку, водню та продуктiв роздiлення повiтря в обов'язковому порядку зобов'язаний отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. Таким чином з огляду на те що при виробництві аміачної води використовується синтетичний аміак, Вам в обов'язковому порядку необхідно оформлювати дозвіл Держпраці. Відповідно до п. 7 постанови КМУ від 26.10.2016 р. № 1107 для одержання вказаного дозволу, Вам необхідно надати (особисто чи надіслати рекомендованим листом) до Державної служби України з питань праці наступні документи: Заяву про видачу дозволу; Висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт. Строк видачі дозволу відповідно до п. 10 постанови КМУ від 26.10.2016 р. № 1107 становить десять робочих днів з дня отримання Держпраці документів, зазначених вище. Звертаю Вашу увагу на те, що компанія Юстікон має багаторічний досвід в оформленні дозвільної документації Держпраці, має в свої структурі експертну організацію яка проводить експертизи щодо дотримання підприємствами вимог законодавства з питань охорони праці та навчальний центр. В разі виникнення додаткових запитань щодо процедури оформлення дозволу Держпраці, вартості, строків прошу тел. 067 99 55 169, (044) 221 40 00
Ігор
Добрий день.Скажіть будь-ласка ,чи потрібен дозвіл для ФОП на перевезення лісу автомобілем до 15 тон.(транспортні послуги державному підприємству)
Justicon
Доброго дня, Ігор! Якщо перевезення лісу здійснюються виключно територією України, то ліцензній та дозволів для такої діяльності чинне законодавство України не вимагає.
катерина
Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи потрібно отримувати дозвіл на роботи підвищеної небезпеки, якщо наше підприємство утворене до виходу "Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи організації", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 1993 року № 831. Дякую.
Justicon
Доброго дня! Постанова, на яку ви посилаєтесь, втратила чинності ще в 2003 році. Актуальна Постанова, яка регламентує порядок видачі Дозволів прийнята 26.10.2011 р. за № 1107. Але в будь-якому випадку Дозвіл Вам потрібно отримувати, якщо ви виконуєте роботи та/або експлуатуєте машини, механізми, устатковання, які визначені в Додатках 2 та/або 3 Постанови № 1107.
Володимир
Доброго дня, підприємство орендує навантажувачі та посудини під тиском. Кому необхідно отримати дозвіл Орендарю чи Орендодавцю?
Justicon
Доброго дня, Володимире! Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки повинен отримувати суб'єкт, який безпосередньо виконує роботи із використанням відповідного обладнання (навантажувачі, балони тощо). Якщо таке устаткування експлуатує орендар, то він повинен мати необхідні правовстановюючі документи (договір оренди).
Антоніна
Чи зможете допомогти отримати дозвіл Держпраці на експлуатацію Устаткування підвищеної небезпеки (КТП-10/4 кВт-комплексна трансформаторна підстанція)
Justicon
Доброго дня Антоніна. ЮК Юстікон комплексно займається оформленням дозволів Держпраці ПІД КЛЮЧ. Види робіт які Ви вибрали будуть мати наступний вигляд: Експлуатація електричного устаткування електричних станцiй та мереж, технологiчне електрообладнання напругою понад 1000 В. (п. 15 додатку № 3 до Порядку видачі дозволів ) а саме: КТП -10/4 (обов'язково зазначити країну виробника, рік, зав. номер)
Катерина
День добрий. Скажіть, будь ласка, які контролюючі органи мають право перевіряти наявність такого дозволу?
Justicon
Факт наявності або відсутності у суб'єкта господарювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки належить до повноважень Державної служби України з питань праці або його територіального підрозділу (управління)
Avatar

Литвин Марина

Юрист

+380634116274