+380(98)1000-176

Дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки

Як оформити дозвіл Держпраці на небезпечні роботи та механізми ?

 • Від 10 р.д.
 • Вся Україна
 • Експертиза
 • Навчанням персоналу
 • Срок: від 10 р.д.
 • Стоимость: від 6 000 грн
 • Телефон: +380(98)1000-176
Ліна Приндюк
22.04.2020

Комунальне підприємство «Сквир-водоканал» висловлює велику подяку ліцензійному відділ…

Roman Pryimak
14.11.2019

Выражаю благодарность компании "ЮСТИКОН" и лично Федоруку Александру Анатольевичу за …

Стисло про оформлення дозволу держпраці

Діяльність Вашої компанії пов'язана з виконанням робіт підвищеної небезпеки і експлуатацією небезпечних машин і устаткування?

Ваша діяльність пов'язана з ризиком для Вашого життя і життя Ваших співробітників?

Участь у тендері передбачає наявність у Вас дозволу на виконання робіт та/або експлуатацію машин та устаткування?

Ви є виробником устаткування, яке віднесене до небезпечних?

Якщо Так, тоді Вам обов’язково необхідно оформити (отримати) дозвіл на виконання робіт та/або експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Доповненням № 2 і № 3 до постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р визначено перелік робіт підвищеної небезпеки та перелік машин, механізмів, устаткування, при виконанні і експлуатації яких суб'єкт підприємницької діяльності (юридична або фізична особа-підприємець) в обов'язковому порядку повинні оформити Дозвіл.

Доповненням № 6 і № 7 до постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р визначено перелік робіт підвищеної небезпеки та перелік машин, механізмів, устаткування, при виконанні і експлуатації яких суб'єкт підприємницької діяльності (юридична або фізична особа-підприємець) в обов'язковому порядку повинні оформити Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Дозвіл на початок виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування видається тільки територіальними підрозділами Державною служби України з питань праці (Держпраці)

Дозволи видаються «Виробникам» продукції та «Роботодавцям» - юридичним та фізичним особам-підприємцям, які виконують роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатують (застосовують) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація машин й механізмів підвищеної небезпеки без належно оформленого дозволу ЗАБОРОНЕНО і карається штрафом в розмірі від 3500 до 17000 грн.

Дозвіл на початок виконання небезпечних робіт та/або експлуатацію машин, механізмів, устаткування діє на всій території України.

Строк дії дозволу складає 5 років

Вартість послуг

Вартість оформлення ліцензії на виконання робіт підвищеної небезпеки
 • Консультація
 • Аудит
 • Отримання ліцензії
 • від 10 р.д. – від 6000 грн

Що входить у наші послуги

 • Надання безкоштовних консультації з питань оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
 • Проведення аналізу існуючих документів та розробка і підготовка необхідних документів для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;;
 • Проведення експертно-технічної експертизи Вашого підприємства щодо відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • Проведення навчання Вашого персоналу з питань техніки безпеки та охорони праці;
 • Максимально короткий термін оформлення дозволу - від 5 р.д.
 • Представництво Ваших інтересів в органах Держпраці.

5 причин замовити у нас

 • Швидко, вчасно і без зайвих запитань;
 • Безкоштовну консультацію з усіх питання оформлення дозволів Держпраці;
 • Розробку повного пакету документів, необхідних для отримання дозволів;
 • Проведення експертно-технічної експертизи Вашого підприємства щодо відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • Проведення навчання Вашого персоналу з питань техніки безпеки та охорони праці;
 • Максимально короткий термін оформлення дозволу - від 14 р.д.
 • Без особистої присутності і потреби в спілкуванні  з державними службовцями
 • І, нарешті, найкраща характеристика нашої роботи - це наші клієнти

Ми обов'язково досягнемо бажаного вами результату! 

детально про оформлення дозволу держпраці

Згідно ст. 21 Закону України «Про охорону праці», суб'єкт підприємницької діяльності при виконанні робіт та/або при експлуатації машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки, (перелік яких, міститься в додатках № 2 та № 3 до постанови КМУ від 26.10.2011 р. за номером 1107), в обов’язковому порядку зобов'язується отримати дозвіл на виконання відповідних робіт в органах Держпраці та/або оформити Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Перелік робіт, машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки визначений Постановою Кабінету Міністрів України № 1107 від 26 жовтня 2011 року:

Процес оформлення дозволу та/або декларації на небезпечні роботи та експлуатацію небезпечних машин та механізмів є комплексом складних і «трудомістких» процедур, які вимагають від суб’єкта підприємницької діяльності певних знань, навичок, а головне, часу.

Складність процедури оформлення дозволу на виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин і механізмів полягає в тому, що суб'єкт господарювання повинен відповідати певним вимогам і підтвердити свої можливості щодо виконання заявлених небезпечних робіт та можливостей щодо експлуатації визначених машин та механізмів.

З метою підтвердження таких можливостей суб’єкт господарювання перед подачею документів до органів Держпраці повинен в обов’язковому порядку пройти «експертизу щодо спроможності забезпечити додержання вимог законодавства з питань охорони праці».

Еспертизою стану охорони праці, в першу чергу, встановлюється наявність та достатність у суб’єкта господарювання кваліфікованого персоналу для виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та наявність матеріально-технічних можливостей для експлуатації заявлених машин та механізмів.

 

Експертизу охорони праці має право проводити тільки уповноважена експертно-технічна організація.

Послуги по проведенню експертизи стану охорони прці є платними. Вартість платежу за проведення експертизи визначається відповідно до постанови КМУ № 1251 від 04.11.2009 р.

Строк дії експертизи складає 1 рік.

Для проведення експертизи стану охорони праці суб’єкт господарювання повинен надати уповноваженій організації документи, які підтверджують наявність на підприємстві створеної служби з охорони праці та наявність в штаті кваліфікованого персоналу з відповідною освітою та професійними знаннями, які необхідні для виконання робіт підвищеної небезпеки

 

Для проведення технічної експертизи суб’єкт господарювання надає уповноваженій організації наступні документи:

 • Копії наказів, інструкцій, положень з питань охорони праці;
 • Копії дипломів, кваліфікаційних свідоцтв, протоколів та посвідчень про проходження навчання з питань охорони праці.
 • Копії експлуатаційних документів на машини та механізми: паспорти, інструкції з експлуатації, технічні умови.

Тільки після отримання позитивного експертного висновку, яким буде встановлено дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, суб’єкт господарювання має право звернутись до органів Держпраці із заявою про видачу дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Суб’єкт господарювання звертається з заявою про видачу дозволу до органів Держпраці за місцем своєї державної реєстрації.

Термін розгляду заяви щодо видачі дозволу не може становити більше ніж 10 р.д.

У разі, коли у встановлений 10-денний строк заявнику не видано або не надіслано дозвіл чи рішення про відмову у його видачі, він має право через десять робочих днів з дня закінчення такого строку виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати машини, механізми підвищеної небезпеки за принципом мовчазної згоди.

Видача органами Держпраці дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацію машин, механізми підвищеної небезпеки здійснюється на безоплатній основі.

Порядок видачі дозволів держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки

 1. Підготовка до 3 р.д.
  • консультації з процедурних питань оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  • розробка та формування пакету документів для проведення експертно-технічної експертизи.
 2. Подання документів до експертно-технічної організації до 10 р.д.
  • подання документів;
  • проведення експертно-технічної експертизи;
  • отримання позитивного експертно-технічного висновку.
 3. Подання та отримання в органах Держпраці дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; до 10 р.д.
  • Подання заяви до органів Держпраці щодо отримання бланку дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  • Отримання в органах Держпраці бланку дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

Перелік документів, необхідних для отримання дозволу держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки

1. Заява на видачу дозволу
Оригінал
Готує: Justicon
2. Витяг з ЄДР
Копія
Готує: Замовник
3. Статут підприємства, або витяг із статуту підприємства
Копія
Готує: Замовник
4. Документ, який підтверджує право користування приміщенням (договір оренди, документ про право власності)
Копія
Готує: Замовник
5. Організаційна структура підприємства
Оригінал
Готує: Замовник
6. Штатний розклад
Оригінал
Готує: Замовник
7. Протоколи і посвідчення для інженерного- технічних працівників з охорони праці
Копія
Готує: Замовник
8. Протоколи і посвідчення працівників із спеціальностей, для виконання робіт підвищеної небезпеки
Копія
Готує: Замовник
9. Довідка про наявність устаткування і інструментів, які використовуються при виконанні робіт підвищеної небезпеки
Оригінал
Готує: Замовник
10. Паспорти на устаткування (при необхідності)
Копія
Готує: Замовник

Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи багаторічний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Законодавство

 • Закон України «Про охорону праці»
 • Постанова Кабінету Міністрів України №1107 від 26 жовтня 2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»

Відповіді на популярні питання

Яка відмінність між Дозволом Держпраці на «початок робіт» підвищеної небезпеки від дозволу на «продовження робіт» підвищеної небезпеки?

Станом на сьогодні Дозвіл Держпраці не має розподілу на «початок робіт» та «продовження робіт». Дозвіл видається на саме виконання робіт підвищеної небезпеки строком на 5 років.

Як дізнатися, чи потрібно мені отримувати Дозвіл Держпраці?
В Постанові Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 маються Додатки 2 та 3, які містять вичерпний перелік робіт та механізмів, виконання та експлуатація яких пов’язана з певною небезпекою для життя та здоров’я людей. Виконання даних видів робіт, а також експлуатація зазначених механізмів відповідно потребують оформлення Дозволу Держпраці.
Наша компанія знаходиться в місті Житомир. Є Дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки від 2013 р. Чи можемо ми виконувати дані види робіт у Львові?

Звісно можете! Дія Дозволу Держпраці (Держгірпромнагляду) поширюється на всю територію України.

Питання та коментарі

Елена
Каким законом предусмотрены размеры штрафов от 3500 до 17000 грн. за работы без получения разрешения Гоструда
Justicon
Добрый день, Елена! Ответственность за осуществление хозяйственной деятельности без соответствующей лицензии и/или разрешительного документа предусмотрена ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Віктор
Чи потрібно отримувати новий дозвіл при зміні назви організації. Яка процедура отримання чи обміну дозволу?
Justicon
Доброго дня, Вікторе! Згідно абзацу 2 ч.8 ст. 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарську діяльність", зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи-підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру. Дана норма діє в редакції від 26.11.2015 р. В Законі України "Про охорону праці" в ст.21 зазначено, що Підставою для переоформлення документа дозвільного характеру є зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи-підприємця. Ця норма діє в редакції від 19.05.2011 р. Згідно Листа Мін'юсту від 26.12.2008 N ‎758-0-2-08-19 "Щодо практики застосування норм права у випадку колізії", у разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми не завжди супроводжується скасуванням" застарілих" норм з одного й того ж питання. Таким чином, слід керуватись статтею 4-1 Закону "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". А отже, Ваш дозвіл переоформленню не підлягає. Проте, щоб запобігти можливих непорозумінь, рекомендуємо звернутися з листом до територіального управління Держпраці та повідомити про зміни, що відбулися.
Юлія
Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи підлягає ліцензування діяльність по виготовленню аміачної води?
Justicon
Доброго дня! Виробництво аміачної води ліцензуванню не підлягає, оскільки в переліку особливо небезпечних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню зазначений аміак, але не зазначені його сполуки (як то гідрат аміаку). Що стосується інших дозвільних документів, то потрібно розуміти, яка у Вас технологія виробництва і яке устаткування використовується під час виконання робіт.
Олександр
Доброго дня. Якщо Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки закінчився в 2013р., можна подовжити термін його дії? Чи потрібно оформляти новий Дозвіл? (З 2013р. по 2018р. обладнання здавалося в оренду і орендар мав свій дозвіл).
Justicon
Доброго дня, Олександр. Якщо термін дії дозволу сплив в 2013, то в будь-якому випадку треба отримувати новий дозвіл.
Віктор Григорович
Хто повинен отримувати дозвіл на роботу вантажопідіймальних кранів власник чи орендар?
Justicon
Доброго дня! Дозвіл Держпраці на експлуатацію вантажопідіймальних кранів, підприємство, яке є їх орендарем, повинно отримати у разі, якщо їх власник такого дозволу не має.
Олег
Доброго дня, чи потрібен дозвіл виданий Державним комітетом України з нагляду за охороною праці на початок робіт підвищеної небезпеки, якщо це монтаж та демонтаж вікон у приміщені? Дякую!
Justicon
Доброго дня! Якщо працівники Вашого підприємства працюють на висоті без застосувань підіймальних машин та устаткування (механічні підіймачі, підйомники, крани), то Вам потрібно оформлювати декларацію на висотні та верхолазні роботи. У випадку використання вищезгаданих машин - потрібно оформляти дозволи на виконання робіт та/або експлуатацію машин, механізмів, устаткування.
Юлия
Добрый день! Предприятие купило погрузчики в 2015 г.. В эксплуатацию не введен и не использовалось в хозяйственной деятельности. Сейчас такая необходимость возникла. Погрузчик перемещаться только по территории складского помещения. Нужно ли регистрировать погрузчики в Гоструда с получением номера на каждый погрузчик? Достаточно получить разрешение на выполнение работ повышенной опасности на погрузчик, и иметь водителя с допуском и соответствующими правами к работам на таких погрузчиках?
Justicon
Здравствуйте Юлия. Предоставляем разъяснения относительно Вашего вопроса по поводу того, нужно ли регистрировать погрузчики в Гоструда? Согласно п. 20 Приложения 3 Порядка выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.10.2011 № 1107, предприятие в обязательном порядке обязан оформить разрешение на эксплуатацию технологических транспортных средств, подлежащих регистрации в территориальных органах Гоструда.Согласно НПАОП 0.00-1.22-08 "Правила устройства и безопасной эксплуатации погрузчиков", а именно п. 1.2, п. 7.2.1 и приложении № 1 обязательной регистрации в органах Гоструда подлежат «погрузчики всех типов, за исключением штабелеукладчиков с ручным передвижением. Таким образом в соответствии с п. 20 приложения 3 Порядка выдачи разрешений и п. 1.2, п. 7.2.1 и приложении № 1 "Правил устройства и безопасной эксплуатации погрузчиков" Вам в обязательном порядке необходимо регистрировать погрузчики в органах Гоструда, получать регистрационные номерные знаки и оформлять разрешение на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.Кроме того, в случае если Ваша организация проводит ремонт указанных погрузчиков то Вам в соответствии с п. 2 приложения 2 Порядка выдачи разрешений необходимо также оформить разрешение на монтаж, демонтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание, реконструкцию (в случае проведения) погрузчиков. Обращаю Ваше внимание на то, что компания Юстикон имеет многолетний опыт в оформлении разрешительной документации Гоструда, имеет в своей структуре экспертную организацию которая проводит экспертизы по соблюдению предприятиями требований законодательства по вопросам охраны труда и учебный центр.В случае возникновения дополнительных вопросов относительно процедуры регистрации погрузчиков в органах Гоструда, получение регистрационных номерных знаков и оформления разрешений на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, стоимости, сроков прошу звонить по телефонам: 067 99 55 169, (044) 221 40 00
Юлия
Добрый день. Подскажите,пожалуйста , нужно ли Разрешение,если предприятие хочет осуществлять производство аммиачной воды?Юлия
Justicon
Здравствуйте Юлия. Предоставляем разъяснения относительно Вашего вопроса по поводу того, нужно ли получать разрешение Гоструда при изготовлении аммиачной воды. Согласно п. 3 Приложения 2 Порядка выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, утвержденного Постановлением КМУ от 26.10.2016 г.. № 1107 работодатель и / или производитель который осуществляет производство, переработку, распределение и применение вредных опасных веществ, которые относятся к 1, 2 i 3 класса опасности, а также аммиака, водорода и продуктов разделения воздуха в обязательном порядке обязан получить разрешение на выполнение работ повышенной опасности. Таким образом, учитывая то, что при производстве аммиачной воды используется синтетический аммиак, Вам в обязательном порядке необходимо оформлять разрешение Гоструда. Согласно п. 7 постановления КМУ от 26.10.2016 г.. № 1107 для получения указанного разрешения, Вам необходимо предоставить (лично или отправить заказным письмом) в Государственную службу Украины по вопросам труда следующие документы: Заявление о выдаче разрешения; Заключение экспертизы по соблюдению требований законодательства по вопросам охраны труда и промышленной безопасности при выполнении заявленных работ.Срок выдачи разрешения в соответствии с п. 10 постановления КМУ от 26.10.2016 г.. № 1107 составляет десять рабочих дней со дня получения Гоструда документов, указанных выше. Обращаю Ваше внимание на то, что компания Юстикон имеет многолетний опыт в оформлении разрешительной документации Гоструда, имеет в своей структуре экспертную организацию которая проводит экспертизы по соблюдению предприятиями требований законодательства по вопросам охраны труда и учебный центр. В случае возникновения дополнительных вопросов по процедуре оформления разрешения Гоструда, стоимости, сроков прошу тел. 067 99 55 169, (044) 221 40 00
Юлія
Доброго дня! Підприємство купило навантажувачі в 2015 р. В експлуатацію не введений та не використовувався у господарській діяльності. Зараз така необхідність виникла. Навантажувач переміщатиметься тільки по території складського приміщення. Чи потрібно реєструвати навантажувачі в Держпраці з отриманням номеру на кожен навантажувач? Чи достатньо отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки на навантажувач, і мати водія з допуском та відповідними правами до робіт на таких навантажувачах? Дякую.
Justicon
Доброго дня Юлія. Надаємо роз’яснення відносно Вашого запитання з приводу того, чи потрібно реєструвати навантажувачі в Держпраці ? Відповідно до п. 20 Додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, суб’єкт господарювання в обов’язковому порядку зобов’язаний оформити Дозвіл на експлуатацію технологічних транспортних засобів, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держпраці. Відповідно до НПАОП 0.00-1.22-08 Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів, а саме п. 1.2, п. 7.2.1 та додатку № 1 обов’язковій реєстрації в органах Держпраці підлягають «навантажувачі всіх типів , за винятком штабелеукладачів з ручним пересуванням. Таким чином відповідно до п. 20 додатку 3 Порядку видачі дозволів, та п. 1.2, п. 7.2.1 та додатку № 1 Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів Вам в обов’язковому порядку необхідно реєструвати навантажувачі в органах Держпраці, отримувати реєстраційні номерні знаки та оформлювати дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Крім того в разі якщо Ваша організація проводить ремонт вказаних навантажувачів то Вам відповідно до п. 2 додатку 2 Порядку видачі дозволів необхідно також оформити дозвіл на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію (в разі проведення) навантажувачів. Звертаю Вашу увагу на те, що компанія Юстікон має багаторічний досвід в оформленні дозвільної документації Держпраці, має в свої структурі експертну організацію яка проводить експертизи щодо дотримання підприємствами вимог законодавства з питань охорони праці та навчальний центр. В разі виникнення додаткових запитань щодо процедури реєстрації навантажувачів в органах Держпраці, отримання реєстраційних номерних знаків та оформлення дозволів на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, вартості, строків прошу телефонувати за номерами телефонів: 067 99 55 169, (044) 221 40 00
Юлія
Доюрого дня. Підскажіть, будь ласка, чи потрібний Дозвіл якщо підприємство бажає здійснювати виготовлення аміачної води?
Justicon
Доброго дня Юлія. Надаємо роз'яснення відносно Вашого запитання з приводу того, чи потрібно отримувати дозвіл Держпраці при виготовленні аміачної води. Відповідно до п. 3 Додатку 2 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2016 р. № 1107 роботодавець та/або виробник який здійснює виробництво, переробку, розподiл та застосування шкiдливих небезпечних речовин які відносяться до 1, 2 i 3 класу небезпеки, а також амiаку, водню та продуктiв роздiлення повiтря в обов'язковому порядку зобов'язаний отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. Таким чином з огляду на те що при виробництві аміачної води використовується синтетичний аміак, Вам в обов'язковому порядку необхідно оформлювати дозвіл Держпраці. Відповідно до п. 7 постанови КМУ від 26.10.2016 р. № 1107 для одержання вказаного дозволу, Вам необхідно надати (особисто чи надіслати рекомендованим листом) до Державної служби України з питань праці наступні документи: Заяву про видачу дозволу; Висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт. Строк видачі дозволу відповідно до п. 10 постанови КМУ від 26.10.2016 р. № 1107 становить десять робочих днів з дня отримання Держпраці документів, зазначених вище. Звертаю Вашу увагу на те, що компанія Юстікон має багаторічний досвід в оформленні дозвільної документації Держпраці, має в свої структурі експертну організацію яка проводить експертизи щодо дотримання підприємствами вимог законодавства з питань охорони праці та навчальний центр. В разі виникнення додаткових запитань щодо процедури оформлення дозволу Держпраці, вартості, строків прошу тел. 067 99 55 169, (044) 221 40 00
Ігор
Добрий день.Скажіть будь-ласка ,чи потрібен дозвіл для ФОП на перевезення лісу автомобілем до 15 тон.(транспортні послуги державному підприємству)
Justicon
Доброго дня, Ігор! Якщо перевезення лісу здійснюються виключно територією України, то ліцензній та дозволів для такої діяльності чинне законодавство України не вимагає.
катерина
Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи потрібно отримувати дозвіл на роботи підвищеної небезпеки, якщо наше підприємство утворене до виходу "Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи організації", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 1993 року № 831. Дякую.
Justicon
Доброго дня! Постанова, на яку ви посилаєтесь, втратила чинності ще в 2003 році. Актуальна Постанова, яка регламентує порядок видачі Дозволів прийнята 26.10.2011 р. за № 1107. Але в будь-якому випадку Дозвіл Вам потрібно отримувати, якщо ви виконуєте роботи та/або експлуатуєте машини, механізми, устатковання, які визначені в Додатках 2 та/або 3 Постанови № 1107.
Володимир
Доброго дня, підприємство орендує навантажувачі та посудини під тиском. Кому необхідно отримати дозвіл Орендарю чи Орендодавцю?
Justicon
Доброго дня, Володимире! Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки повинен отримувати суб'єкт, який безпосередньо виконує роботи із використанням відповідного обладнання (навантажувачі, балони тощо). Якщо таке устаткування експлуатує орендар, то він повинен мати необхідні правовстановюючі документи (договір оренди).
Антоніна
Чи зможете допомогти отримати дозвіл Держпраці на експлуатацію Устаткування підвищеної небезпеки (КТП-10/4 кВт-комплексна трансформаторна підстанція)
Justicon
Доброго дня Антоніна. ЮК Юстікон комплексно займається оформленням дозволів Держпраці ПІД КЛЮЧ. Види робіт які Ви вибрали будуть мати наступний вигляд: Експлуатація електричного устаткування електричних станцiй та мереж, технологiчне електрообладнання напругою понад 1000 В. (п. 15 додатку № 3 до Порядку видачі дозволів ) а саме: КТП -10/4 (обов'язково зазначити країну виробника, рік, зав. номер)
Катерина
День добрий. Скажіть, будь ласка, які контролюючі органи мають право перевіряти наявність такого дозволу?
Justicon
Факт наявності або відсутності у суб'єкта господарювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки належить до повноважень Державної служби України з питань праці або його територіального підрозділу (управління)