goup

Кодифікатор будівельних робіт

Даний перелік є актуальним на 2014 рік. Він затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 47 від 27.01.2009 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 Березня 2009 за N 226/16242) із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва № 392 від 06.10.2010 р. та Постановою КМУ від 27.02.2012 року № 148

ПЕРЕЛІК робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності.

4.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ  

4.01.00 Розробка грунтів, влаштування грунтових споруд  

4.02.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних  

4.03.00 Пристрій фундаментів із застосуванням паль  

4.04.00 Пристрій фундаментів, які виконуються спеціальними способами  

4.05.00 Зведення металевих конструкцій  

4.06.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій  

4.07.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій  

4.08.00 Зведення кам'яних та армокам'яних конструкцій  

4.09.00 Зведення дерев'яних конструкцій  

4.10.00 Монтаж інженерних споруд  

4.11.00 Монтаж магістральних нафто-і газопроводів, споруд та обладнання  

4.12.00 Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів  

4.13.00 Виконання підводно-технічних робіт  

4.14.00 Розробка гірничих споруд та комплексів  

4.15.00 Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини  

4.16.00 Монтаж технологічного устаткування

Систем радіо і телебачення  

Об'єктів зв'язку  

Об'єктів комунального господарства  

Об'єктів газової промисловості  

Об'єктів чорної металургії  

Об'єктів гірничорудної промисловості  

Об'єктів теплоенергетики  

Котельних установок  

Об'єктів водопостачання, водозабірних і насосних установок  

Об'єктів каналізації, магістральних колекторів, очисних споруд  

Об'єктів вугільної промисловості  

Об'єктів електротехнічної промисловості  

Об'єктів кольорової металургії  

Об'єктів гірничорудної промисловості  

Об'єктів хімічної промисловості  

Об'єктів важкого і транспортного машинобудування  

Об'єктів верстатобудівної та інструментальної промисловості  

Об'єктів загальномашинобудівного  

Об'єктів оборонної промисловості  

Об'єктів авіаційної та космічної промисловості  

Об'єктів автомобільної і тракторної промисловості  

Об'єктів моторобудування для тракторів і автомобілів  

Об'єктів суднобудівної промисловості  

Об'єктів сільськогосподарського машинобудування  

Об'єктів продовольчого машинобудування  

Об'єктів будівельного, дорожнього, комунального машинобудування  

Об'єктів радіопромисловості  

Об'єктів електронної промисловості  

Об'єктів з виробництва вибухових речовин  

Об'єктів лісової і деревообробної промисловості  

Об'єктів будіндустрії і будматеріалів  

Об'єктів легкої i текстильної промисловості  

Об'єктів рибної промисловості  

Об'єктів медичної та мікробіологічної промисловості  

Об'єктів водогосподарського будівництва  

Об'єктів водного транспорту  

Об'єктів повітряного транспорту  

Об'єктів зв'язку, сигналізації та комунікацій  

Об'єктів залізниць і метрополітену  

Об'єктів автомобільного транспорту  

Об'єктів агропромислового комплексу  

Об'єктів торгівлі та громадського харчування  

Об'єктів матеріально-технічного постачання і збуту  

Об'єктів охорони здоров'я  

Установ освіти і науки  

Театрально-видовищних закладів  

Об'єктів кінематографії  

Об'єктів поліграфічної промисловості  

Об'єктів водопостачання та каналізації  

Фізкультурно-спортивних споруд  

захисних споруд цивільної оборони  

Банківських установ та Об'єктів Національного банку  

Об'єктів спеціального призначення  

Об'єктів харчової промисловості  

Об'єктів переробної промисловості  

Приладів і засобів контрольно-вимірювальних систем  

Об'єктів паливно-енергетичного комплексу  

Транспорту  

Об'єктів обробної промисловості  

Водохладітельного обладнання  

Електротехнічного обладнання  

Систем опалення, котелень, теплопунктів, приладів обліку енергоносіїв  

Об'єктів з виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій  

Систем вентиляції та кондиціонування повітря  

Теплотехнічного обладнання  

Об'єктів електроенергетики  

Об'єктів нафтової промисловості  

Об'єктів нафтопереробної та нафтохімічної промисловості

4.17.00 Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається ліцензіатом за видами технологічного устаткування)

Систем радіо і телебачення  

Об'єктів зв'язку  

Електротехнічного обладнання  

Електричного обладнання  

Об'єктів агропромислового комплексу  

Механічного обладнання  

Систем автоматизованого управління і диспетчеризації  

Систем водопостачання та каналізації  

Систем опалення, котелень, теплопунктів  

Приладів обліку енергоносіїв  

Технологічного обладнання  

Систем вентиляції та кондиціонування повітря  

Об'єктів вугільної промисловості  

Об'єктів електротехнічної промисловості  

Об'єктів комунального господарства  

Об'єктів гірничорудної промисловості  

підйомних і підйомно-транспортного устаткування  

Холодильних і компресорних установок  

Обладнання теплових електростанцій  

Обладнання атомних електростанцій  

Обладнання гідравлічних електростанцій  

Систем опалення, котелень, теплопунктів, приладів обліку енергоносіїв  

Коштів автоматики об'єктів тепло-енергогосподарства (котелень, теплопунктів)  

Автоматики засобів зв'язку  

Теплотехнічного обладнання  

Систем відеоконтролю і спостереження  

Об'єктів електроенергетики  

енерготехнічна обладнання  

Об'єктів переробної промисловості  

Об'єктів хімічної промисловості  

Об'єктів чорної металургії  

Об'єктів кольорової металургії  

Газопостачання та газообладнання  

Судин, що працюють під тиском, ємностей  

Парових та водогрійних котлів  

Технологічного обладнання, яке застосовується в технологічних системах і обладнання, що використовуються в

процесах видобутку і переробки сировини, в т.ч. нафти і газу; зливно-наливні естакади  

Приладів і засобів контрольно-вимірювальних систем  

Об'єктів паливно-енергетичного комплексу  

Об'єктів машинобудування  

Транспорту  

металообробне обладнання  

теплосилового обладнання  

Деревообробного обладнання  

Будіндустрії і будматеріалів  

Комунального господарства  

Місцевої, легкої і текстильної промисловості  

Об'єктів обробної промисловості  

водоохолоджувального обладнання  

Об'єктів харчової промисловості  

Коштів автоматики об'єктів тепло-енергогосподарства (котелень, теплопунктів)  

Систем водоочисних споруд  

інформатизаційних систем

4.18.00 Клас наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва: клас СС3 значні наслідки, клас СС2 середні наслідки  

4.19.00 Умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами  

5.00.00 МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ  

5.01.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання  

5.01.01 водопроводу та каналізації  

5.01.02 Опалення  

5.01.03 Вентиляції та кондиціонування повітря  

5.01.04 Газопостачання та газообладнання  

5.01.05 Технологічних трубопроводів  

5.01.06 Промислового холодопостачання  

5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення  

5.01.08 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів  

5.01.09 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних  

5.02.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання  

5.02.01 Водопостачання  

5.02.02 Каналізації  

5.02.03 Теплових і гарячого водопостачання  

5.02.04 Газопостачання  

5.02.05 Магістральних продуктопроводів  

5.02.06 Електропостачання, електроосвітлення  

5.02.07 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних  

5.02.08 Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд: клас СС3 значні наслідки, клас СС2 середні наслідки  

6.00.00 БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД  

6.01.00 Залізничних шляхів  

6.02.00 автомобільних Доріг  

6.03.00 Мостів, шляхопроводів, переходів  

6.04.00 Аеродромів та вертодромів  

6.05.00 Тунелів та метрополітенів  

6.06.00 Місцевого транспорту  

6.07.00 Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо)  

6.08.00 Клас наслідків (відповідальності) транспортних споруд: клас СС3 значні наслідки, клас СС2 середні наслідки.  

6.09.00 Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами

+380 (98) 1000-176Contacts