+380(98)1000-176

Декларація з охорони праці

Як оформити декларацію відповідності МТБ на небезпечні роботи ?

 • Реєстрація - 5 р.д
 • Вся Україна
 • Проведемо аудит
 • ПІД КЛЮЧ
 • Срок: від 5 р.д.
 • Стоимость: від 6000 грн
 • Телефон: +380(98)1000-176
Алексей Рогозин
09.01.2020

Приємно, кваліфіковано, результативно. Співпраця зрозуміла і проста, а найголовніше -…

Лидия Мельник
20.05.2020

Хочу висловити вдячність юристам компанії "Юстікон", вони допомогли мені підготувати …

Стисло про Реєстрацію декларації відповідності МТБ

Декларація Держпраці відповідності матеріально технічної бази в Україні є обов'язковим офіційним державним документом, який підтверджує достовірність відповідності вимогам законодавства з охорони праці.

Вартість реєстрації декларації Відповідності МТБ

Вартість оформлення декларації з охорони праці
 • Консультація
 • Аудит
 • Отримання декларації
 • від 5 р.д. – від 6000 грн
Остаточна вартість оформлення декларації з охорони праці визначається індивідуально, і залежить від кількості видів робіт, машин і механізмів, а також території виконання робіт.

Що входить у наші послуги

 • консультації з усіх питань оформлення декларації з охорони праці;
 • аудит роботодавця з питань охорони праці;
 • підготовка наказів, інструкцій, положень з охорони праці;
 • подача, реєстрація і отримання декларації відповідності охорони праці.

Додатково пропонуємо

 • проведення повного аудиту підприємства на предмет відповідності законодавству з охорони праці;
 • навчання персоналу з усіх питань охорони праці (НПАОП, допуски, група з електробезпеки);
 • проведення атестації робочих місць.
 • страхування відповідальності перед третіми особами при проведенні робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин і механізмів.

Детально про реєстрацію декларації відповідності МТБ

Кому необхідно оформити декларацію відповідності матеріально-технічної бази в Україні з охорони праці?

Згідно з постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011 р., роботодавці, незалежно від форми власності їх підприємства, в разі виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зобов'язані оформити декларацію відповідності МТБ вимогам охорони праці.

ВАЖНО

 • Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці обов'язкова до оформлення всіма суб'єктами господарської діяльності  - юридичними та фізичними особами, які використовують найняту працю на договірній основі (трудовий договір, контракт).
 • Виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатація машин, механізмів, устаткування без належним чином оформленої і зареєстрованої в органах Держпраці декларації відповідності вимогам охорони праці відповідно до ст. 164 КУАП карається штрафом в розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вичерпний перелік небезпечних видів робіт, машин і механізмів, при виконанні і експлуатації яких необхідно заповнити декларацію з охорони праці, міститься в додатках № 6 і 7 до постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. Повний перелік видів робіт і механізмів, на які необхідно подати декларацію з охорони праці, можна скачати тут і тут.

Як оформити декларацію відповідності з охорони праці?

Декларація відповідності матеріально-технічної бази реєструється територіальними управліннями Держпраці.

Роботодавець особисто або через уповноваженого представника звертається до територіального управління Держпраці (через Центр надання адміністративних послуг) за місцем  реєстрації із заповненим належним чином та підписаним у двої примірниках бланком декларації з охорони праці.

Подати декларацію з охорони праці роботодавець зобов'язаний не пізніше ніж за 5 р.д. до моменту початку виконання робіт та / або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

ВАЖНО

 • Подати декларацію з охорони праці можна в паперовій формі особисто або поштовим відправленням.
 • Термін розгляду та реєстрації декларації відповідності охорони праці становить 5 р.д.
 • Декларація з охорони праці видається безстроково.
 • Декларація відповідності вимогам охорони праці видається на безоплатній основі, тобто за її видачу не стягується держмито.

Як заповнити декларацію відповідності МТБ з охорони праці?

Відомості, які необхідно вказати в декларації з охорони праці:

При заповненні бланка декларації з охорони праці роботодавець зобов'язаний вказати наступну інформацію:

 • Відомості про роботодавця: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код ЄДР, П.І.Б. керівника, контактний номер телефону, електронна пошта
 • Відомості про місце виконання небезпечних робіт і / або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: адреса об'єкта, на якому планується виконувати роботи і / або експлуатувати машини і механізми.
 • Відомості про кількість робітників, задіяних при виконанні небезпечних робіт і / або експлуатації машин і механізмів підвищеної небезпеки.
 • Відомості про наявність у відповідальних співробітників за техніку безпеки спеціального навчання з охорони праці.

Необхідний перелік документів для реєстрації декларації відповідності з охорони праці

1. Виписка з ЄДР
Копія
Готує:
2. Документ, що підтверджує право користування приміщенням (договір оренди, документ про право власності)
Копія
Готує: Замовник
3. Штатний розклад
Копія
Готує: Замовник
4. Протоколи і посвідчення для інженерно-технічних працівників з охорони праці
Копія
Готує: Замовник
5. Довідка про наявність обладнання та інструментів, які використовуються при виконанні робіт підвищеної небезпеки
Копія
Готує: Замовник
6. Інформація про проведення добровільного аудиту (в разі проведення)
Копія
Готує: Замовник
7. Договір страхування цивільної відповідальності (при наявності)
Готує: Замовник

Зразок заповнення декларації відповідності матеріально-технічної бази з питань охорони праці

Відповіді на популярні питання

Хто реєструє декларацію на відповідності вимогам охорони праці?
Згідно з постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011 р функції реєстрації, контролю, і обліку видачі декларацій відповідності вимогам охорони праці, покладено на територіальні управління Державної служби України з питань праці.
Кому потрібно оформляти декларацію відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з охорони праці
Відповідно до п. 21 постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р зобов'язання подати декларацію з охорони праці виникають тільки у роботодавця який при виконанні робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин і механізмів використовує найнятий персонал. При цьому форма трудових відносин не має значення, чи оформлено персонал по трудовій книжці або за контрактом.
Термін дії декларації відповідності матеріально-технічної бази в Україні?
Постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011 р не містить норм які визначають граничні терміни дії декларації відповідності вимогам охорони праці. У зв'язку з цим, за замовчуванням вважається що декларація з охорони праці не має терміну дії.
На яку територію поширюється дія декларації відповідності охорони праці?

Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011 р не містить прямої норми, яка визначає територіальні межі дії декларації. Однак бланк декларації відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці містить графу «місце виконання робіт підвищеної небезпеки та / або експлуатації (застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Таким чином територією дії декларації слід вважати місце виконання робіт і експлуатації механізмів.

При виконанні яких робіт необхідно оформити декларацію з охорони праці?

п. 21. і додаток № 6 постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р визначає перелік робіт підвищеної небезпеки при виконанні яких роботодавець зобов'язаний подати і зареєструвати декларацію відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Зокрема, до таких видів робіт відносяться:

 • роботи, що виконуються на висоті більше 1,3 метра.
 • роботи, які виконуються в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
 • земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
 • обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.
 • роботи верхолазні та скелелазні.
 • роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти.
 • зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, скрапленим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.
 • електрозварювальні роботи.
При експлуатації яких машини і механізмів необхідно заповнити декларацію з охорони праці?

п. 21. і додаток № 6 постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р визначає перелік машин і механізмів підвищеної небезпеки при експлуатації та застосуванні яких роботодавець зобов'язаний подати і зареєструвати декларацію відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Зокрема, до таких машин і механізмів відносяться:

 • Машини, механізми, устаткування для буріння і капітального ремонту свердловин на суші і в акваторії моря.
 • Технологічне обладнання по переробці природного каменю.
 • Ковальсько-пресове обладнання.
 • Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні і мобільні).
 • Технологічні транспортні засоби.
Чи потрібно при утепленні фасадів оформляти декларацію на роботи на висоті?

Згідно п. 6 та 14 додатку № 6 постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. при виконанні робіт, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, в тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше, а також при виконанні робіт верхолазних виконуваних безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань, тимчасових драбин, трапів, установлених на конструкціях, робочих платформ підйомників і механізмів, у безопорному просторі тощо на висоті 5 м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, роботодавець-виконавець робіт зобов'язаний оформити декларацію відповідності матеріально технічної бази з охорони праці. 

 Декларація роботи на висоті обов'язково повина бути оформлена тільки за місцем виконання фасадних робіт.

Питання та коментарі