goup

ДЕКЛАРАЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Як оформити декларацію відповідності МТБ на небезпечні роботи.
 • Реєстрація декларації -5 р.д.
 • Вся Україна.
 • Проводимо аудит.
 • Всі роботи ПІД КЛЮЧ.

Замовте зараз: +380(98)1000-176

 • Відгуки по Юстикону Сергей Бодня
  28.08.2019
 • Відгуки по Юстикону Roman Pryimak
  14.11.2019

Стисло про Реєстрацію декларації відповідності МТБ

Декларація Держпраці відповідності матеріально технічної бази в Україні є обов'язковим офіційним державним документом, який підтверджує достовірність відповідності вимогам законодавства з охорони праці.

Вартість реєстрації декларації Відповідності МТБ

Вартість оформлення декларації з охорони праці
 • Консультація
 • Аудит
 • Отримання декларації

від 5 р.д. – від 6000 грн

Остаточна вартість оформлення декларації з охорони праці визначається індивідуально, і залежить від кількості видів робіт, машин і механізмів, а також території виконання робіт.

Що входить у наші послуги

 • консультації з усіх питань оформлення декларації з охорони праці;
 • аудит роботодавця з питань охорони праці;
 • підготовка наказів, інструкцій, положень з охорони праці;
 • подача, реєстрація і отримання декларації відповідності охорони праці.

Додатково пропонуємо

 • проведення повного аудиту підприємства на предмет відповідності законодавству з охорони праці;
 • навчання персоналу з усіх питань охорони праці (НПАОП, допуски, група з електробезпеки);
 • проведення атестації робочих місць.
 • страхування відповідальності перед третіми особами при проведенні робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин і механізмів.

Детально про реєстрацію декларації відповідності МТБ

Кому необхідно оформити декларацію відповідності матеріально технічної бази в Україні з охорони праці?

Згідно з постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011 р роботодавці незалежно від форми власності їх підприємства в разі виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин і механізмів підвищеної небезпеки, зобов'язані оформити декларацію відповідності МТБ вимогам охорони праці.

ВАЖНО

 • Декларація відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з охорони праці обов'язкова до оформлення всіма суб'єктам господарської діяльності юридичним та фізичним особам які використовують найняту працю на договірній основі (трудовий договір, контракт).
 • Виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатація машин і механізмів без належним чином оформленої і зареєстрованої в органах Держпраці декларації відповідності вимогам охорони праці відповідно до ст. 164 КУАП карається штрафом в розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вичерпний перелік небезпечних видів робіт, машин і механізмів при виконанні і експлуатації яких необхідно заповнити декларацію з охорони праці міститься в додатках № 6 і 7 до постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р Повний перелік видів робіт і механізмів на які необхідно подати декларацію з охорони праці можна скачати тут і тут.

Як оформити декларацію відповідності з охорони праці?

Декларація відповідності матеріально технічної бази видається територіальними відділеннями Держпраці.

Роботодавець особисто або через уповноваженого представника звертається до районного управління Держпраці за місцем юридичної реєстрації, або за місцем виконання робіт підвищеної небезпеки та / або за місцем експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, з заявою і бланком декларації з охорони праці.

Подати декларацію з охорони праці роботодавець зобов'язаний не пізніше ніж за 5 р.д. до моменту початку виконання робіт та / або експлуатації машин і механізмів підвищеної небезпеки.

ВАЖНО

 • Подати декларацію з охорони праці можна в паперовій формі особисто або поштовим відправленням.
 • Термін розгляду заяви про видачу декларації відповідності охорони праці становить 5 р.д.
 • Декларація з охорони праці видається безстроково.
 • Декларація відповідності вимогам охорони праці видається на безоплатній основі, тобто за її видачу не стягується держмито.

Як заповнити декларацію відповідності МТБ з охорони праці?

Відомості, які необхідно вказати в декларації з охорони праці:

При заповненні бланка декларації з охорони праці роботодавець зобов'язаний вказати наступну інформацію:

 • Відомості про роботодавця: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код ЄДР, П.І.Б. керівника, контактний номер телефону.
 • Відомості про місце виконання небезпечних робіт і / або експлуатації машин і механізмів підвищеної небезпеки: адреса об'єкта на якому планується виконувати роботи і / або експлуатувати машини і механізми.
 • Відомості про кількість робочих задіяних при виконанні небезпечних робіт і / або експлуатації машин і механізмів підвищеної небезпеки.
 • Відомості про наявність у відповідальних співробітників за техніку безпеки, спеціального навчання з охорони праці.

Необхідний перелік документів для реєстрації декларації відповідності з охорони праці

Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1. Виписка з ЄДР Копія
2. Документ, що підтверджує право користування приміщенням (договір оренди, документ про право власності) Копія
3. Штатний розклад Копія
4. Протоколи і посвідчення для інженерно-технічних працівників з охорони праці Копія
5. Довідка про наявність обладнання та інструментів, які використовуються при виконанні робіт підвищеної небезпеки Копія
6. Інформація про проведення добровільного аудиту (в разі проведення) Копія
7. Договір страхування цивільної відповідальності (при наявності)

* Ю - Готує компанія ЮСТІКОН, К - Надає клієнт

Зразок заповнення декларації відповідності матеріально-технічної бази з питань охорони праці

Відповіді на популярні питання

Хто реєструє декларацію на відповідності вимогам охорони праці?
Згідно з постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011 р функції реєстрації, контролю, і обліку видачі декларацій відповідності вимогам охорони праці, покладено на територіальні управління Державної служби України з питань праці.
Кому потрібно оформляти декларацію відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з охорони праці
Відповідно до п. 21 постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р зобов'язання подати декларацію з охорони праці виникають тільки у роботодавця який при виконанні робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин і механізмів використовує найнятий персонал. При цьому форма трудових відносин не має значення, чи оформлено персонал по трудовій книжці або за контрактом.
Термін дії декларації відповідності матеріально-технічної бази в Україні?
Постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011 р не містить норм які визначають граничні терміни дії декларації відповідності вимогам охорони праці. У зв'язку з цим, за замовчуванням вважається що декларація з охорони праці не має терміну дії.
На яку територію поширюється дія декларації відповідності охорони праці?

Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011 р не містить прямої норми, яка визначає територіальні межі дії декларації. Однак бланк декларації відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці містить графу «місце виконання робіт підвищеної небезпеки та / або експлуатації (застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Таким чином територією дії декларації слід вважати місце виконання робіт і експлуатації механізмів.

При виконанні яких робіт необхідно оформити декларацію з охорони праці?

п. 21. і додаток № 6 постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р визначає перелік робіт підвищеної небезпеки при виконанні яких роботодавець зобов'язаний подати і зареєструвати декларацію відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Зокрема, до таких видів робіт відносяться:

 • роботи, що виконуються на висоті більше 1,3 метра.
 • роботи, які виконуються в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
 • земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
 • обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.
 • роботи верхолазні та скелелазні.
 • роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти.
 • зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, скрапленим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.
 • електрозварювальні роботи.
При експлуатації яких машини і механізмів необхідно заповнити декларацію з охорони праці?

п. 21. і додаток № 6 постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р визначає перелік машин і механізмів підвищеної небезпеки при експлуатації та застосуванні яких роботодавець зобов'язаний подати і зареєструвати декларацію відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Зокрема, до таких машин і механізмів відносяться:

 • Машини, механізми, устаткування для буріння і капітального ремонту свердловин на суші і в акваторії моря.
 • Технологічне обладнання по переробці природного каменю.
 • Ковальсько-пресове обладнання.
 • Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні і мобільні).
 • Технологічні транспортні засоби.
Чи потрібно при утепленні фасадів оформляти декларацію на роботи на висоті?

Згідно п. 6 та 14 додатку № 6 постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. при виконанні робіт, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, в тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше, а також при виконанні робіт верхолазних виконуваних безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань, тимчасових драбин, трапів, установлених на конструкціях, робочих платформ підйомників і механізмів, у безопорному просторі тощо на висоті 5 м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, роботодавець-виконавець робіт зобов'язаний оформити декларацію відповідності матеріально технічної бази з охорони праці. 

 Декларація роботи на висоті обов'язково повина бути оформлена тільки за місцем виконання фасадних робіт.

Відгуки та коментарі

5 1 відгуків
Александр Ляшенко
5
30/01/2019

Обратились в компанию ЮСТИКОН для получения "дозвила" и "декларации"на работы повышенной опастности, после мониторинга предложений в инете. Анализ наших условий, четкие инструкции и результат, все в оговоренные сроки и надежно. Спасибо Максим Щербаков и компании ЮСТИКОН. Приятно с Вами сотрудничать

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
CAPTCHA Image Другий малюнок
Введіть текст з картинки
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
CAPTCHA Image Другий малюнок
Введіть текст з картинки

Пов'язані послуги

+380(98)1000-176Contacts