Підтримати ЗСУ

Аудит системи управління охороною праці

 • Проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту з охорони праці.
 • Звіт про аудит з охорони праці за - 2 р.д.
 • Працюємо по всій Україні.
Ольга Казаневская
03.06.2020

Рекомендую! Очень профессионально работают, легко общаться, доброжелательные. Всё вып…

Виталий
02.06.2020

Хочу поблагодарить юридическую компанию ЮСТИКОН в лице юриста Марии Литвин за оказани…

Стисло про аудит з ОП

Зобов’язання проведення аудиту з охорони праці визначено п. 9 ст. 13 Закону України «Про охорону праці», відповідно до якої роботодавець при здійсненні своєї господарської діяльності має забезпечити організацію проведення аудиту з охорони праці.

Аудит з охорони праці необхідно проводити у таких випадках:

 • аварія на виробництві та/або настання нещасного випадку.
 • проведення державними органами планової перевірки дотримання підприємством вимог законодавства про охорону праці.
 • оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
 • відсутність на підприємстві відповідального за охорону праці.
 • участь у тендері, де передбачено наявність звіту про аудит з охорони праці.
 • розробка, запровадження на підприємстві системи охорони праці та заходів запобігання аварій та нещасних випадків.

Вартість послуг

Вартість проведення аудиту з охорони праці
 • Базова вартість проведення внутрішнього аудиту з охорони праці
 • від 2 р.д. від 5000 грн.
 • Базова вартість проведення зовнішнього аудиту з охорони праці (за участю сертифікованого аудитора з охорони праці)
 • від 5 р.д. від 10 000 грн.

Що входить в послуги з проведення аудиту з охорони праці

 • Аудит наявної у замовника документації з питань охорони праці та техніки безпеки (накази, інструкції, положення, журнали).
 • Аудит системи охорони праці та заходів запобігання аварій та нещасних випадків.
 • Аудит дотримання заходів охорони праці персоналу (проведення інструктажів, наявність навчання з питань охорони праці, атестації робочих місць, проведення медичних оглядів, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту).
 • Складення звіту про аудит з охорони праці з зазначенням недоліків та пропозиціями їх усунення в разі їх наявності.

Додатково пропонуємо

Детально про послугу

Що таке аудит з охорони праці

Відповідно до п. 9 ст. 13 Закону України «Про охорону праці», одним з основних обов'язків роботодавця є організація проведення на підприємстві аудиту з охорони праці та техніки безпеки.

Основною метою проведення аудиту з охорони праці є забезпечення і функціонування системи управління охороною праці на підприємстві, оцінка технічного стану обладнання, що експлуатується, атестація робочих місць і відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці.

Кому потрібно проходити аудит з охорони праці

Аудит з охорони праці необхідно проводити юридичним і фізичним особам-підприємцям, насамперед, які використовують найману працю при виконанні небезпечних робіт і експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. В той же час, підприємство, діяльність якого не пов’язана з небезпечними факторами, має повне право пройти аудит з охорони праці для попередження питань та порушень, які можуть бути виявлені в ході перевірки Держпраці.

Кожен роботодавець зобов’язаний розробити та затвердити наказом своє положення про порядок проведення аудиту охорони праці.

Для чого треба проводити аудит з охорони праці

 • наявність висновку аудиту з охорони праці є обов’язковою умовою для реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • складений належним чином звіт про проведення аудиту з охорони праці є важливою складовою тендерної документації;
 • можливість завчасно виявити та усунути ризики настання можливої аварії на виробництві.
 • виявлення недоліків задля успішного проходження планових та позапланових перевірок Держпраці.

Види аудиту з охорони праці

Згідно стандарту ISO 19011:2018, аудити діляться на 3 рівні:

 • аудит першої сторони (проведення внутрішнього аудиту з охорони праці власними силами підприємства);
 • аудит другої сторони, який проводить зацікавлена особа (наприклад, контрагент при укладенні договору або тендерний комітет);
 • аудит третьої сторони (проводить акредитована особа, яка володіє відповідними знаннями, уміннями та навичками, пройшла відповідне навчання та перевірку знань, що підтверджується сертифікатом)

Хто має право проводити аудит

Внутрішній аудит з охорони праці може проводитись як власними силами підприємства за рахунок наявності в штаті кваліфікованих працівників з відповідною освітою в галузі охорони праці (служба охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04), так і з залученням сторонніх організацій та технічних експертів, які мають досвід побудови системи управління безпекою праці.

Що ж стосується аудитів, які проводяться з метою участі у тендері, підготовки до перевірки та/або задля оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, то такі аудити повинні проводитись сертифікованими аудиторами з обов’язковою наявністю у останнього діючого сертифікату аудитора з охорони праці.

Як відбувається проведення аудиту з охорони праці (алгоритм)

 • Стадія № 1: Визначення мети та програми аудиту, виходячи з того, для чого потрібен аудит підприємству (наприклад, для оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази або перед проведенням перевірки).
 • Стадія № 2: Аналіз наявної у роботодавця документації з питань охорони праці, технічної документації тощо.
 • Стадія № 3: Складення висновку про проведення аудиту із внесенням пропозицій для усунення виявлених в ході аудиту недоліків

Питання та коментарі

Avatar

Литвин Марина

Юрист

+380634116274