Підтримати ЗСУ

Реєстрація громадського об’єднання 

Відкриємо громадську організацію або громадську спілку незалежно від юридичної адреси

 • Безкоштовно проконсультуємо
 • Внесемо до переліку організацій, що залучають до своєї діяльності волонтерів-іноземців 
 • Супровід спеціаліста з корпоративного права
Ольга Казаневская
03.06.2020

Рекомендую! Очень профессионально работают, легко общаться, доброжелательные. Всё вып…

Виталий
02.06.2020

Хочу поблагодарить юридическую компанию ЮСТИКОН в лице юриста Марии Литвин за оказани…

Стисло про громадські об'єднання

1) Громадське об'єднання - некомерційна організація, що об'єднує фізичних і юридичних осіб для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших інтересів.

2) Громадські об'єднання діляться на два типи:

 • громадська організація - засновниками виступають фізичні особи; учасниками можуть бути виключно фізичні особи;
 • громадська спілка - засновниками виступають юридичні особи; учасниками можуть бути юридичні та фізичні особи.

3) Реєстрація громадських об'єднань відбувається у Міністерстві юстиції України.

Розробимо засновницькі документи, зареєструємо громадську організацію чи спілку. Внесемо до реєстру неприбуткових організацій.

Звертайтесь - консультація безкоштовна!

Вартість реєстрації громадського об'єднання

Реєстрація громадського об'єднання (громадської організації/спілки)
 • Консультація
 • Підготовка пакету документів
 • Реєстрація громадського об'єднання
 • Отримання опису документів
 • Отримання виписки з ЄДР
 • 4500 грн
 • Внесення до реєстру неприбуткових організацій
 • 1000 грн
 • Внесення до переліку організацій, що залучають до своєї діяльності волонтерів-іноземців
 • 3000 грн
 • Виготовлення печатки (за бажанням)
 • 700 грн
 • Юридична адреса
 • від 4500 грн
Детальна консультація щодо реєстрації та ведення діяльності громадського об'єднання
 • Детальна консультація щодо реєстрації громадського об'єднання (спілки, організації)
 • Консультація щодо умов постановки на облік як неприбуткової організації
 • Консультація щодо умов отримання статусу організації, що залучає волонтерів-іноземців
 • Дорожня карта щодо сплати податків та подачі звітності до ДПС
 • Практичні поради по документальному оформленню ведення діяльності громадського об'єднання (спілки, організації)
 • 2000 грн (у разі, якщо надалі ви замовите повний супровід оформлення документів — ми віднімемо вартість цієї консультації від вартості наших послуг)

Детально про громадські об'єднання

Що таке "громадське об'єднання"?

Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для реалізації та захисту прав і свобод, задоволення законних соціальних, економічних, культурних, екологічних, і інших інтересів.

Громадське об'єднання створюється:

 • як громадська організація;
 • як громадська спілка.

Громадське об'єднання здійснює діяльність:

 • зі статусом юридичної особи - непідприємницьке товариство, основною метою якого НЕ є одержання прибутку;
 • без статусу юридичної особи.
Кількість засновників громадського об’єднання не може бути меншою, ніж дві особи.

Що таке "громадська спілка"?

Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права і фізичні особи.

Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи.

Засновниками громадської спілки не можуть бути:

 • політичні партії;
 • юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення;
 • юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа;
 • юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути:

 • юридичні особи приватного права;
 • громадські об’єднання зі статусом юридичної особи;
 • фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

Що таке "громадська організація"?

Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками), якого є виключно фізичні особи.

Засновниками громадської організації можуть бути:

 • громадяни України;
 • іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
 • особи, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років.

Які особливості громадського об'єднання зі статусом юридичної особи?

Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право:

1) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права відповідно до законодавства;

2) здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає цілям громадського об'єднання та сприяє її досягненню;

Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об'єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;

4) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики;

5) брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

6) самостійно або через створену ним юридичну особу (товариство, підприємство) бути виконавцем державного замовлення.

Який статус мають члени громадського об'єднання?

Члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

За яким принципом формується назва громадянського об'єднання?

Найменування громадського об’єднання складається з двох частин:

 • загальна - організаційно-правова форма громадського об’єднання «громадська організація» чи «громадська спілка»;
 • власна - обрана засновниками назва об'єднання.

Власна назва громадського об'єднання не може містити слова "державний", "комунальний" та похідні від них.

Забороняється використання у власній назві громадського об'єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Як набути всеукраїнського статусу?

Громадське об'єднання може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості областей України. Цей статус необхідно підтвердити в Міністерстві юстиції України. Об'єднання щороку перевіряються на відповідність до вимог всеукраїнського статусу та можуть бути позбавлені його. Всеукраїнський статус відображається у найменуванні об'єднання.

Громадські об'єднання мають право працевлаштовувати іноземців та осіб без громадянства. Для цього потрібно оформити дозвіл на застосування праці іноземців.

Порядок реєстрації громадських об'єднань

 1. Підготовка документів від 1 р.д.
  • консультації
  • формування пакета документів
  • підписання документів
 2. Подання документів для реєстрації 1 р.д.
  подання документів до Головного управління юстиції у місті Києві
 3. Отримання документів від 3 р.д.
  • отримання опису
  • отримання виписки з ЄДР
  • виготовлення печатки (за бажанням)
 4. Внесення в реєстр неприбуткових організацій 5 р.д.

Перелік документів, необхідних для реєстрації громадського об'єднання

1. Протокол про створення громадського об'єднання
Оригінал
2. Реєстр осіб присутніх на зборах
Оригінал
3. Статут громадського об'єднання
Оригінал
4. Відомості про керівні органи
Оригінал
5. Паспорт і картка платника податків керівника та інших посад
Копія
6. Паспорт і картка платника податків засновника
Копія
Якщо засновник фізична особа
7. Статутні документи (виписка, статут)
Копія
Якщо засновник юридична особа
8. Рішення власників юридичної особи - засновника про створення громадського об'єднання
Оригінал
Якщо засновник юридична особа

Відповіді на популярні питання

Як юридичній особі зареєструвати громадську організацію в Україні?

Громадська організація є одним з видів громадського об'єднання, засновниками якої можуть бути виключно фізичні особи.

Іншим видом громадського об'єднання є громадська спілка, що більше підходить у вашому випадку, оскільки її засновують саме юридичні особи. Також, зверніть увагу, що мінімальна кількість засновників спілки - 2 юридичні особи.

Питання та коментарі