Підтримати ЗСУ

Ліцензія на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти

 • Готуємо всі необхідні документи під ключ
 • Представництво в МОН
 • Супроводження ЄДЕБО
Ольга Казаневская
03.06.2020

Рекомендую! Очень профессионально работают, легко общаться, доброжелательные. Всё вып…

Виталий
02.06.2020

Хочу поблагодарить юридическую компанию ЮСТИКОН в лице юриста Марии Литвин за оказани…

Коротко про отримання ліцензії

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" суб'єкти господарювання отримали можливість займатись підприємницькою діяльністю у сфері освіти усіх рівнів, в тому числі і професійно-технічного навчання.

 1. Діяльність у сфері професійно-технічної освіти підлягає обов’язковому ліцензуванню.
 2. Оформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти є платною адміністративною послугою.
 3. За оформлення ліцензії на профтех освіту справляється державне мито.
 4. Ліцензія на діяльність у сфері професійно-технічної освіти є безстроковою.
 5. Здійснення діяльності у даній сфері без ліцензії передбачає адміністративну відповідальність.

Вартість послуг

Вартість оформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти
 • Консультація з питань отримання ліцензії
 • від 5р.д.
 • від 5000грн
 • Аудит документів Замовника на предмет відповідності ліцензійним умовам
 • від 10р.д.
 • від 10000грн
 • Підготовка пакету документів для підписання договору з Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти
 • від 15р.д.
 • від 2000грн
 • Підготовка пакету документів для подачі на підключення до ЄДЕБО
 • від 14р.д.
 • від 10000грн
 • Підготовка пакету документів для видачі ліцензії
 • від 30р.д.
 • від 50000грн
 • Подача пакету документів через систему ЄДЕБО
 • від 30р.д.
 • від 50000грн.
 • Внесення змін/доповнень до ліцензійної справи
 • від 40р.д.
 • від 20000грн
 • Анулювання ліцензії
 • от 15р.д.
 • от 7000грн
 • Підготовка звіту про доступність мало мобільних груп населення
 • от 5р.д.
 • от 15 000грн

• строк прийняття рішення про видачу ліцензії на професійно-технічну освіту або про відмову в її видачі становить 30 днів з дня реєстрації заяви в МОН.

• оприлюднення рішення про видачу ліцензії здійснюється на офіційному вебсайті МОН та внесення до ліцензійного реєстру рішення про видачу ліцензії здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.

Що входить у наші послуги

 • Проводимо повний аудит відповідності Замовника ліцензійним умовам.
 • Супроводжуємо процес підключення Замовника до ЄДЕБО
 • Представляємо інтереси Замовника під час роботи із Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти;
 • Готуємо необхідний пакет документів для подачі до органу ліцензування.
 • Проводимо подачу документів з допомогою кабінету закладу освіти у ЄДЕБО
 • Супроводжуємо процес отримання ліцензії.

Детально про відкриття професійно-технічного училища

Яка саме діяльність у сфері професійно-технічної освіти підлягає ліцензуванню?

Ліцензуванню підлягає виключно та господарська діяльність у сфері професійно-технічної освіти, наслідком надання послуг у якій є видача закладом освіти диплому державного зразку.

Провадження діяльності із надання освітніх послуг у вигляді навчальних курсів за робітничими професіями ліцензуванню не підлягає

Хто повинен оформити ліцензію на проф-тех. освіту?

Відповідно до ЗУ «Про освіту» та Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності суб’єкт господарювання - фізична особа підприємець (ФОП) та/або юридична особа, який бажає набути статусу закладу освіти у сфері професійно-технічної освіти і здійснювати таку господарську діяльність, в обов’язковому порядку зобов’язаний оформити ліцензію на право провадження освітньої діяльності.

Умови та порядок оформлення ліцензії на професійно-технічну освіту

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти, визначають, що для отримання ліцензії суб’єкт господарювання (ліцензіат) повинен відповідати певним кадровим, матеріально-технічним та організаційним вимогам:

Серед основних вимог це наявність у здобувача ліцензії орендованих та/або власних нежитлових приміщень призначених для надання освітніх послуг, наявність відповідних кадрів із профільною вищою освітою, яка надає можливість викладати навчальні дисципліни, передбачені навчальними планами.

З 01 вересня 2020 року процедура ліцензування відбувається виключно шляхом подачі відповідного пакету документів за допомогою особистого кабінету навчального закладу у системі Єдиної електронної державної бази з питань освіти.

Вартість оформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти

Оформлення ліцензії на профтех освіту є платною адміністративною послугою. Сума платежу визначається виходячи з розміру 1 (одного) прожиткового мінімуму для працездатних осіб що діє на день прийняття МОН рішення про видачу ліцензії.

• Плату за видачу ліцензії необхідно внести обов’язково не пізніше 10 р. д. з дня прийняття рішення про видачу ліцензії.

• За несвоєчасне внесення платежу МОН може частково або повністю призупинити дію ліцензії.

• Переоформлення ліцензії на професійно-технічну освіту є безоплатною послугою.

Алгоритм отримання ліцензії на проф-тех освіту

 1. Підготовчий, аудит документів від 15 р.д.
 2. Основний, робота з методкабінетом та ЄДЕБО від 55 р.д.
 3. Фінальний, отримання ліцензії від 30 р.д.

Перелік документів

1. Заява про отримання ліцензії на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти
Оригінал, засвідчений печаткою підприємства та підписом керівника
2. Копії установчих документів
Копія, засвідчена печаткою підприємства та підписом керівника
3.

Копія положення про підрозділ підприємства, до повноваження якого належать функції з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників

Копія, засвідчена печаткою підприємства та підписом керівника
4. Копії документів, що підтверджують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу
Копія, засвідчена печаткою підприємства та підписом керівника
5. Копії затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики та пояснювальної записки до неї, розроблених на основі державного стандарту професійно-технічної освіти
6. Копії затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики та пояснювальної записки до неї, розроблених на основі державного стандарту професійно-технічної освіти
Копія, засвідчена печаткою підприємства та підписом керівника
7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності
Оригінал, засвідчений печаткою підприємства та підписом керівника
8.

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

Оригінал, засвідчений печаткою підприємства та підписом керівника
9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
Оригінал, засвідчений печаткою підприємства та підписом керівника
10.

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

Оригінал, засвідчений печаткою підприємства та підписом керівника
11.

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти

Копія, засвідчена печаткою підприємства та підписом керівника
12. Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов
Оригінал, засвідчений печаткою підприємства та підписом керівника
13.

Опис

Оригінал, засвідчений печаткою підприємства та підписом керівника
14. Копія паспортних даних керівника здобувача ліцензії та документи про його освіту
Копія, засвідчена печаткою підприємства та підписом керівника
15. Копія виписки про державну реєстрацію та статутні документи
Копія, засвідчена печаткою підприємства та підписом керівника
16. Паспортні дані та копії документів про освіту викладачів закладу освіти
Копія, засвідчена печаткою підприємства та підписом керівника
17. Банківські реквізити
Копія, засвідчена печаткою підприємства та підписом керівника
№ рахунка, найменування банку, МФО
18. Засвідчені копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, орендованих нежитлових приміщень
Копія, засвідчена печаткою підприємства та підписом керівника

Питання та коментарі

Avatar

Литвин Марина

Юрист

+380634116274