goup

Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні за кордоном

Оформимо для Вас ліцензію на посередництво в працевлаштуванні в будь-яку країну! Перевір підстави для оформлення ліцензії онлайн.

 • Надання іноземного контрагента.
 • Підготовка ЗЕД договору.
 • Без відмов.
 • Працюємо по всій Україні

Замовте зараз: +380(98)1000-176

Стисло про послугу

Діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном підлягає обов’язковому ліцензуванню згідно з законодавством України.

Посередницька діяльність в працевлаштуванні за кордоном, здійснюється виключно на підставі ліцензії, яка є єдиним документом дозвільного характеру і надає право суб'єктові господарювання здійснювати посередництво в працевлаштуванні громадян за кордоном.

Детально про послугу

Що таке посередництво у працевлаштуванні за кордоном?

Господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном - послуга, яка надається суб’єктами господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом (іноземними суб’єктами) господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Кому і в яких випадках потрібна ліцензія ?

Суб'єктом господарювання, який надає послуги з посередництва в працевлаштуванні, є  зареєстрована у встановленому законом порядку юридична особа або ФОП, які надають послуги з посередництва в працевлаштуванні за кордоном.

Ліцензія на посередницьку  діяльність потрібна у разі:

 • Направлення людей на роботу за кордон;
 • Укладення договору  про надання посередницьких  послуг;
 • Надання консультацій у сфері посередництва.

Оформивши ліцензію на здійснення діяльності з посередництва в працевлаштуванні за кордон, Ви отримуєте ряд певних можливостей і переваг:

 • Абсолютно законно здійснювати і реалізовувати свою професійну діяльність.
 • Бути конкурентоздатними на ринку подібних послуг. 

Кому ліцензія не потрібна?

Ліцензія на працевлаштування за кордоном не потрібна у разі, якщо Ви:

 • Займаєтесь посередництвом у працевлаштуванні на території України;
 • Лише консультуєте з питань працевлаштування або надаєте рекламні послуги для іноземних компаній;
 • Надаєте послуги по оформленню віз;

Хто видає ліцензію на діяльність і які документи потрібні?

Для оформлення ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері працевлаштування за кордоном суб’єкт ліцензування подає до Міністерства соціальної політики України (вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ – 01601) наступні документи:

 • Заяву про отримання ліцензії (Додаток 1 до постанови № 1060);
 • Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (Додаток 2 до постанови № 1060);
 • Відомості (Додаток 3 до постанови № 1060);

Наша компанія пропонує Вам отримання ліцензії за 20 р.д.

Процедура отримання ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном виглядає наступним чином:

I. Підготовчий (7 р.д.) – консультації, формування пакету документів на подачу.

II. Основний (10р.д) – подання документів на розгляд у Міністерстві соціальної політики.

III. Завершальний (3 р.д.) – сплата держмита, отримання ліцензії.

Які кадрові вимоги до провадження діяльності з посередництва?

У здобувача ліцензії на посередництво у працевлаштуванні громадян України за кордон, обов’язково в штаті має бути працівник з вищою юридичною освітою .  Можна не мати в штаті юриста, але виключно за умови укладання посередником договору (угоди) про юридичний супровід з сторонніми організаціями, а саме юридичними компаніями або адвокатськими бюро.

Вимоги до приміщення:

Для здійснення посередницької діяльності в працевлаштуванні на роботу за кордоном, посередник повинен мати офіс (службове приміщення) і документ, який підтверджує право користування або права власності на це приміщення.

Приміщення обов’язково має відноситись до нежитлового фонду, має бути обладнане комп’ютерною технікою та принтером. На вході в приміщення має розміщуватись інформація про графік роботи та найменування ліцензіата відповідно до ЄДРПОУ

Яка вартість реєстрації ліцензії на ліцензію з працевлаштування?

Після прийняття ліцензійною комісією рішення про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері працевлаштування за кордоном ліцензіат в обов’язковому порядку повинен сплатити державне мито за видачу ліцензії.

 • Плата за видачу ліцензії вноситься заявником тільки після опублікування наказу на сайті Мінсоцполітики.
 • Розмір держмита за отримання ліцензії становить розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії
 • Сплата держмита за видачу ліцензії вноситься заявником не пізніше 10 р. д. з дня опублікування наказу на сайті Мінсоцполітики про прийняте рішення.
 • Несплата держмита в визначений законом строк є підставою для анулювання ліцензії.

У яких випадках потрібно вносити зміни у ліцензію?

Ліцензіат зобов’язаний звернутися до Мінсоцполітики із заявою про внесення змін до ліцензійної справи  не пізніш як за 30 днів після виникнення однієї з таких обставин:

 1. зміна найменування юридичної особи , реорганізація або виділ юридичної особи, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця;
 2. зміна директора чи заступника директора підприємства;
 3. зміна місця знаходження офісу;
 4. зміна або додавання нового контрагента;
 5. зміна інформації , що була вказана у відомостях;
 6. зміна переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

У яких випадках ліцензію анулюють?

Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

 1. заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії
 2. набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії або скасування такого рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;
 3. припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця);
 4. подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця (у разі відсутності правонаступника);
 5. акт про порушення ліцензіатом ліцензійних умов і;
 6. несплата за видачу ліцензії.

Яка відповідальність передбачена за провадження діяльності без ліцензії?

Зайняття посередництвом у працевлаштуванні за кордон без належно оформленої ліцензії може каратись штрафом у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

 

Важлива інформація для Вас!

 • Посередницька діяльність в працевлаштуванні за кордоном, здійснюється виключно на підставі ліцензії, яка є єдиним документом дозвільного характеру і надає право суб'єктові господарювання здійснювати посередництво в працевлаштуванні громадян за кордоном
 • Ліцензіатам треба врахувати, що вид господарської діяльності - посередництво в працевлаштуванні на роботу за кордоном - має бути вказаний в засновницьких документах (для юридичної особи)
 • Посередник зобов'язаний здійснювати посередницьку діяльність за наявності у нього вищезгаданої ліцензії, укладеного зовнішньоекономічного договору з контрагентом і дотриманні Ліцензійних умов, законодавства і міжнародних договорів України.

Порядок оформлення ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном

Підготовка
 • консультації
 • формування пакета документів
до 11 р.д.
Подання документів в Міністерство соціальної політики України
 • подання документів в Мінсоцполітики України
 • моніторинг процесу з питання оформлення ліцензії
від 10 р.д.
Отримання ліцензії отримання ліцензії до 1 р.д.

Перелік документів, необхідних для оформлення ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1 Заява про отримання ліцензії Оригінал Підписана керівником підприємства
2 Відомості про місце провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Оригінал Підписані керівником підприємства
3 Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії Оригінал Підписаний керівником підприємства, 2 екз.
4 Довіреність на представника Оригінал Для ФОП – нотаріальна
5 Договір оренди офісу, де провадиться діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Копія
6 Витяг з ЄДРПОУ на здобувача ліцензії Копія або оригінал
7 Банківські реквізити здобувача ліцензії У довільній формі
8 Копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання (роботодавця або посередника) в країні місцезнаходження Апостиль/нотаріальне засвідчення/легалізація + нотаріально засвідчений переклад на українську мову
9 Копія дозвільного документу кінцевого роботодавця на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування Апостиль/нотаріальне засвідчення/легалізація + нотаріально засвідчений переклад на українську мову
10 Копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання (кінцевого роботодавця), що визначає вид його господарської діяльності Апостиль/нотаріальне засвідчення/легалізація + нотаріально засвідчений переклад на українську мову Якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозвільного документу на працевлаштування іноземних громадян
11 Копія дозвільного документу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування іноземному посередникові Апостиль/нотаріальне засвідчення/легалізація + нотаріально засвідчений переклад на українську мову Якщо такий документ передбачено законодавством такої держави
12 нформація (довідка), засвідчена іноземним суб’єктом господарювання, про перелік суден, яким він володіє, користується на інших законних підставах та/або екіпажами їх керує (екіпажі, для яких постачає) Нотаріально засвідчений переклад на українську мову За наявності таких суден
13 Копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним роботодавцем чи об'єднанням роботодавців та профспілковою організацією чи їх профоб'єднанням, якщо такий колективний договір (угода) є, або Довідка, засвідчена іноземним роботодавцем про те, що такий договір (угода) не укладався Нотаріально засвідчений переклад на українську мову
14

Копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб'єктом господарювання

Підписаний двома сторонами + нотаріально завірений переклад на українську мову
15 Проект трудового договору погоджений іноземним роботодавцем - додаток до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Засвідчений іноземним роботодавцем + нотаріально завірений переклад на українську мову
16

Завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або витяг з документа, що підтверджує правовідносини

Нотаріально засвідчений переклад на українську мову між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання – посередником, у разі укладення з останнім зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
17 Паспортні дані керівника здобувача ліцензії Копія Для ФОП
18 Інформація про відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України „Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, яка подається в довільній формі за підписом керівника здобувача ліцензії Оригінал

* Ю - Готує компанія ЮСТІКОН, К - Надає клієнт

Законодавство

Зразки документів

Вартість послуг

 • Крім вартості юридичних послуг, додатково необхідно внести плату за видачу ліцензії, яка складає 1 прожитковий мінімум.
 • Один прожитковий мінімум у для оплати державного платежу за видачу Ліцензії у 2018 складає – 1841 грн.

Що входить у наші послуги

 • безкоштовне надання консультації з питань оформлення ліцензії;
 • підготовка та аналіз документів;
 • оплата державних мит та інших офіційних платежів;
 • отримання ліцензії.

Додатково пропонуємо

 • Надання послуг перевіреного контрагента в Польщі.
 • Переклади документів іноземних компаній з нотаріальним завіренням копії та підпису перекладача відповідно до вимог українського законодавства;
 • Доповнення ліцензійної справи ліцензіата новими даними/внесення змін в реквізити;
 • Реєстрація ТОВ, ФОП з відповідними КВЕДами діяльності для посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
 • Реєстрація компаній в Польщі, Чехії, Болгарії, Литві, Словаччині
 • Реєстрація торгової марки

5 причин замовити у нас

 • Наша компанія надає послуги в цій сфері із 2008 року;
 • Ми гарантуємо 100 % результат;
 • Максимально стислий термін підготовки документів і оформлення ліцензії;
 • Найкраща цінова пропозиція ;
 • Працюємо по всій території України;

Відповіді на популярні питання

Підкажіть будь ласка чи можливе отримання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном без наявності іноземного партнера?

Для оформлення ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном обов’язковою умовою є наявність іноземного контрагента та підписаний з ним зовнішньоекономічний договір.

Якщо у мене з’явився додатковий контрагент чи маю я оформлювати нову ліцензію безпосередньо на нього?

Ні, оформлення нової ліцензії не потрібно. Відомості про нового контрагента вносяться в ліцензійну справу як доповнення.

Відгуки та коментарі

4.9 9 відгуків
Читати далі
Юлія Сергатюк
5
12/04/2019

Дякуємо юристу Литвин Марині за професіоналізм в юридичному супроводі щодо отримання ліцензії з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, будемо звертатись ще за іншими послугами. все швидко та якісно підготувала, приємно було працювати, рекомендуємо звертатись. Подяка від фірми з міста Рівного, Юлі.

Сметюхова Ірина, Львів.
09/01/2019

Компанію Юстикон знайшли по інтернету, без попередніх рекомендацій, звертались по питанню допомоги у отриманні ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном. Цілком задоволені співпрацею, все швидко, професійно, чітко. Мали справу з Литвин Мариною. Залишаємо найкращій відгук, дякуємо за допомогу!

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Дякуємо за відгук!

Sergey Portnoy
5
27/09/2018

Дякую компанії Юстикон та юристу Тамарі Бойко за професійну підтримку в отриманні ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном

Сергей Сергеевич Паратов
5
27/09/2018

Звертався за допомогою у створенні ТОВки та отриманні ліцензії на працевлаштування за кордоном. Був приємно вражений тим, як поставлена робота - все чітко, зрозуміло і професійно. Працівники завжди на зв"язку, я під час вирішення зазначених питань був завжди в курсі на якому етапі процес. Послуги були надані в повному обсязі та в оговорений термін. Організація, на мій погляд, є максимально клієнтоорієнтованою. Денис, Марина, Тамара - з Вами було приємно мати справу. Можу впевнено рекомендувати компанію Юстікон тим, хто цінує такі речі як точність, дотримання строків та націлений на кінцевий результат.

Юлия Овчарук
5
26/09/2018

Дуже гарна компанія, професійно та швидко працюють. Дякуємо Марині Литвин, працівнику цієї компанії за якісну та швидку роботу з оформлення ліцензії. Нам дуже сподобалось, будемо й надалі співпрацювати.

Ирина
23/07/2018

Привет,если люди которые занимаются посредничеством в оформлении на работу за рубеж ,оформляют лицензию,то есть оплачивают легально право на этот вид деятельности,а при подаче документов в визовый центр предупреждают клиентов что бы они не озвучивали там что приглашение на работу получили в агентстве....как это понять????

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Добрый день, Ирина! Во-первых, нужно для начала проверить, действительно ли такое агентство имеет лицензию на посредничество в трудоустройстве за границей. Возможными причинами такой позиции агентства могут быть: - у агентства нет внешнеэкономического договора с конкретным работодателем; - между Вами и агентством не заключался договор об оказании услуг в посредничестве в трудоустройстве за границей.

Дмитрий
11/05/2018

Доброго дня! Планируем запустить направление по трудоустройству (для моряков). Договор с иностранными компаниями должен быть до подачи документов в Министерство для получения лицензии?

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Здравствуйте, Дмитрий, для получения такой лицензии Вам необходимо взять у работодателя выписку о регистрации компании( нотариальная копия, апостиль или консульская легализация зависит от страны), договор о сотрудничестве , проект трудового договора, нотариальную коллективного договора или справку об его отсутствии справку о наличии суден у работодателя.

Олеся
5
27/04/2018

Очень благодарна юристам Юстикона! Большие профессионалы и просто очень хорошие люди!!!

Татьяна
5
23/04/2018

Дуже задоволена співпрацею.Дуже дякую.І особливо велике дякую Бойко Тамарі .Молодці.Все вчасно.

Антон
5
20/04/2018

Хочу висловити подяку компанії Юстикон за допомогу в отриманні ліцензії на працевлаштування за кордоном. Персональна подяка Бойко Тамарі Ігорівні, як професіоналу своєї справи) Рекомендую всім користуватися послугами саме цієї юридичної компанії)

Evro Dosvid
5
19/04/2018

Добрый день. Заказали приглашение для годовой польской визы 10.01.18. Ждали 2 месяца,в итоге из-за изменений в законодательстве приглашение вовремя не вышло,т.к необходимо было прилагать диплом,а у клиента его не было. Менеджер Тамара всегда вела себя корректно и переживала по этому поводу не меньше чем клиент. Деньги вернули в течении суток. Понимаем,что с этими изменениями могут быть разного рода сюрпризы,но Тамара очень быстро и честно решила эту не приятную ситуацию. Спасибо!

Юлия
19/04/2018

Здравствуйте, подскажите пожалуйста что необходимо для открытия ООО и дальнейшего оформления лицензии на посредничество в трудоустройтве? А также стоимость

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Здравствуйте. Для открытия ООО Вам необходимо будет предоставить только паспорт и идентификационный код, все остальное сделают наши юристы. Для получения лицензии необходимо: -выписку с Эдрпоу, банковские реквизиты, контактный телефон и почта , копия договора аренды офиса. Эти документы нужны от украинской компании. - от иностранного контрагента необходимо : выписку о регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон и почту, а также лицензию, если она предусмотрена в стране иностранной компании. Стоимость открытия ООО 2500грн (если один учредитель, если больше - + 500грн за каждого учредителя) Стоимость лицензии-4500грн + 1762грн госпошлины

Ольга
05/04/2018

Здравствуйте, подскажите пожалуйста что необходимо для открытия ООО и дальнейшего оформления лицензии на посредничество в трудоустройстве? А также стоимость

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Здравствуйте. Для открытия ООО Вам необходимо будет предоставить только паспорт и идентификационный код, все остальное сделают наши юристы. Для получения лицензии необходимо: -выписку с Эдрпоу, банковские реквизиты, контактный телефон и почта , копия договора аренды офиса. Эти документы нужны от украинской компании. - от иностранного контрагента необходимо : выписку о регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон и почту, а также лицензию, если она предусмотрена в стране иностранной компании. Стоимость открытия ООО 2500грн (если один учредитель, если больше - + 500грн за каждого учредителя) Стоимость лицензии-4500грн + 1762грн госпошлины.

Анонім
4
06/03/2018

Пользовался услугами компании по оформлению лицензии на трудоустройство. Не смотря на все проблемные моменты юристы смогли качественно и вовремя решить вопрос. Спасибо!

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Рады были помочь. Обращайтесь!

Ігор
28/12/2017

Доброго дня! Напишіть, будь ласка, чи можливо у Вас отримати ліцензію на працевлаштування в Німеччині, маючи тільки відкритий ФОП і підписаний договір оренди офісу! Дякую!

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Доброго дня, Ігор. Ми можемо Вам допомогти з отриманням ліцензії.

Любов Тарасівна
09/10/2017

Доброго дня. Потрібна допомога в оформленні ліцензії.

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Доброго дня, надайте будь ласка контактний емейл або номер телефону , або конкретизуйте питання.

Юра
28/06/2017

Добрий день, 4000 грн. це ціна за ліцензію чи за Ваші послуги?

JusticonJusticon
відповідь адміністрації

Добрий день, від 4000 грн-це вартість наших послуг. Державний платіж( сплачується після отримання ліцензії) складає 1684 грн і в суму 4000 грн не входить.

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти

Пов'язані послуги

+380(98)1000-176Contacts