Підтримати ЗСУ

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

 • За 1 день
 • "Під ключ"
 • Бухгалтерія в подарунок
Ольга Казаневская
03.06.2020

Рекомендую! Очень профессионально работают, легко общаться, доброжелательные. Всё вып…

Виталий
02.06.2020

Хочу поблагодарить юридическую компанию ЮСТИКОН в лице юриста Марии Литвин за оказани…

Стисло про реєстрацію ТОВ

1) ТОВ – засноване однією або декількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.

2) Лише у межах своїх вкладів відповідають учасники за зобов’язаннями товариства.

3) Немає вимог до розміру статутного капіталу та максимальної кількості учасників.

4) Установчим документом є статут, який підписують всі засновники та засвідчують підписи нотаріально.

Ми можемо зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю як за простим сценаріем (з типовим статутом, мінімумом витрат та у найкоротші терміни), так і розробити індивідуальні документи, з урахуванням всіх побажань замовника та вимог законодавства! Звертайтесь, проконсультуємо безкоштовно!

Вартість реєстрації ТОВ

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
 • Консультація
 • Підготовка пакету документів
 • Реєстрація ТОВ
 • Отримання опису документів
 • Отримання виписки з ЕДР
 • 3 р.д. - 2500 грн
 • Виготовлення печатки
 • 500 грн
 • Оформлення доручення на наших працівників
 • 650 грн
 • Оформлення доручення на наших співробітників (доплата, якщо засновник юр. особа)
 • +200 грн
 • Нотаріальне засвідчення статуту (1 засновник)
 • 500 грн
 • Нотаріальне засвідчення статуту (за кожного наступного засновника)
 • 150 грн
 • Нотаріальне засвідчення статуту (доплата, якщо засновник юр.особа)
 • +200 грн
 • Юридична адреса для ТОВ
 • від 3000 грн
 • Переклад документів (якщо засновники нерезиденти)
 • за домовленістю
 • Оформлення ПДВ / Єдиного податку
 • 750 грн
 • Відкриття рахунку в банку-партнері
 • безкоштовно
 • Бухгалтерське обслуговування
Реєстрація ТОВ безкоштовно при укладанні договору бухгалтерського обслуговування на 1 рік

Детально про реєстрацію ТОВ

Що таке товариство з обмеженою відповідальністю?

Товариством з обмеженою відповідальністю, відповідно до положень Господарського кодексу України, є господарське товариство, яке має розділений на частки та визначений в установчих документах статутний капітал, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном.

Хто може бути засновниками і учасниками ТОВ?

Засновниками і учасниками товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, резиденти України та нерезиденти.

Чи є обмеження у кількості засновників/учасників ТОВ?

ТОВ може бути створене як одним засновником, так і декількома. Максимальна кількість учасників ТОВ не обмежена.

Які права та обов’язки у учасників товариства?

Права учасників товариства:

 • Брати участь в управлінні товариством
 • Отримувати інформацію про господарську діяльність товариства
 • Брати участь у розподілі прибутку товариства
 • Отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість
 • Інші права, передбачені законом та статутом товариства

Обов’язки учасників товариства:

 • Дотримуватися статуту
 • Виконувати рішення загальних зборів учасників товариства
 • Інші обов’язки, встановлені законом та статутом товариства

Що таке корпоративний договір?

Корпоративний договір – договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі.

Які установчі документи ТОВ?

Установчим документом товариства є статут. Перша редакція статуту підписується всіма учасниками товариства з обов’язковим нотаріальним засвідченням підписів учасників.

Які вимоги до розміру статутного капіталу?

Вимог до мінімального або максимального розміру статутного капіталу ТОВ немає. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України, а також може додатково визначатися у відсотках.

Що може бути вкладом учасника товариства у статутний капітал?

Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери та інше майно. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Які органи управління ТОВ?

Органами управління товариства з обмеженою відповідальністю є:

 • Загальні збори учасників – вищий орган товариства

 • Директор або дирекція – виконавчий орган

 • Наглядова рада (не обов’язково створювати) – контрольний орган над діяльністю директора (дирекції) товариства

Яке оподаткування ТОВ?

В Україні законодавством передбачено три системи оподаткування ТОВ:

 • Загальна система
 • Загальна система з ПДВ
 • Спрощена система (Единий податок)

Порядок реєстрації ТОВ

 1. Підготовка 1 р.д.
  • консультації
  • підготовка пакета документів
  • засвідчення документів у нотаріуса
 2. Реєстрація від 1 р.д.
  • подання документів державному реєстратору
  • отримання опису документів
  • отримання виписки ЕДР
 3. Прикінцеві реєстраційні дії від 5 р.д.
  • виготовлення печатки
  • внесення в реєстр платників ПДВ
  • внесення в реєстр платників Единого податку

Перелік документів для реєстрації ТОВ

1. Протокол про створення ТОВ
Оригінал
2. Статут ТОВ
Оригінал
3. Паспорт і реєстраційний номер керівника
Копія
4. Паспорт і реєстраційний номер засновника
Копія
Якщо засновник фізична особа
5. Засновницькі документи (статут, відомості з ЄДРПОУ)
Копія
Якщо засновник юридична особа
6. Рішення власників юридичної особи про створення ТОВ
Оригінал
Якщо засновник юридична особа
7. Виписка з Єдиного державного реєстру (ЄДР)
Оригінал
Якщо засновник юридична особа - резидент
8. Виписка з торгового, податкового, банківського або судового реєстру
Нотаріально засвідчена копія перекладена українською мовою
Якщо засновник юридична особа - нерезидент
9. Документ, що надає інформацію про структуру власності юридичної особи
Нотаріально засвідчена копія перекладена українською мовою
Якщо засновник юридична особа - нерезидент
10. Довіреність (належним чином оформлена і перекладена українською мовою у разі потреби)
Оригінал
Якщо інтереси засновника представляє уповноважена особа
11. Паспорт і реєстраційний номер представника
Копія
Якщо інтереси засновника представляє уповноважена особа

Відповіді на популярні питання

Як приймає рішення ТОВ з одним учасником?
У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Питання та коментарі