Підтримати ЗСУ

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Зареєструємо ТОВ у місті Київ для громадян України та іноземців

 • За 1 день
 • "Під ключ"
 • Бухгалтерія в подарунок
Ольга Казаневская
03.06.2020

Рекомендую! Очень профессионально работают, легко общаться, доброжелательные. Всё вып…

Виталий
02.06.2020

Хочу поблагодарить юридическую компанию ЮСТИКОН в лице юриста Марии Литвин за оказани…

Стисло про реєстрацію ТОВ

1) ТОВ – заснована однією або декількома особами юридична особа, статутний капітал якої поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом товариства.

2) Учасники відповідають за зобов’язаннями товариства лише у межах своїх вкладів.

3) Немає вимог до розміру статутного капіталу та максимальної кількості учасників.

4) Установчим документом ТОВ є статут, який підписують всі засновники та засвідчують підписи нотаріально.

Ми можемо зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю як за простим сценарієм (з типовим статутом, мінімумом витрат та у найкоротші терміни), так і розробити індивідуальні документи, з урахуванням всіх індивідуальних побажань та вимог законодавства!

Звертайтесь - консультація безкоштовна!

Вартість реєстрації ТОВ

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
 • Консультація
 • Підготовка пакету документів
 • Реєстрація ТОВ
 • Отримання опису документів
 • Отримання виписки з ЄДР
 • 3500 грн
 • Виготовлення печатки (за бажанням)
 • 700 грн
 • Оформлення довіреності на співробітників нашої компанії
 • Оформлення довіреності на співробітників нашої компанії від юридичної особи
 • 550 грн
 • 850 грн
 • Нотаріальне засвідчення статуту, якщо 1 засновник
 • Нотаріальне засвідчення підпису у статуті кожного наступного засновника
 • Нотаріальне засвідчення статуту, якщо засновник юридична особа
 • 500 грн
 • +150 грн
 • +300 грн
 • Юридична адреса
 • від 4500 грн
 • Переклад документів (якщо засновники нерезиденти)
 • від 400 грн (залежить від об'єму та мови)
 • Нотаріальна копія паспорта засновника, якщо паспорт у вигляді книжечки
 • Нотаріальна копія паспорта засновника з перекладом на українську мову, якщо засновник іноземець
 • 150 грн
 • від 500 грн
 • Бухгалтерське обслуговування
 • від 2500 грн/міс
Детальна консультація щодо реєстрації та ведення підприємницкої діяльності ТОВ
 • Детальна консультація щодо реєстрації ТОВ
 • Допомога у виборі видів економічної діяльності
 • Допомога у виборі системи оподаткування
 • Дорожня карта щодо оплати податків та подачі звітності до ДПС
 • Практичні поради по документальному оформленню ведення діяльності ТОВ
 • 2000 грн (у разі, якщо надалі ви замовите повний супровід оформлення документів — ми віднімемо вартість цієї консультації від вартості наших послуг)
Юридичні послуги щодо реєстрації ТОВ безкоштовно при укладанні договору бухгалтерського обслуговування на 1 рік

Детально про реєстрацію ТОВ

Що таке товариство з обмеженою відповідальністю?

Товариством з обмеженою відповідальністю, відповідно до положень Господарського кодексу України, є господарське товариство, яке має розділений на частки та визначений в установчих документах статутний капітал, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном.

Хто може бути засновниками та учасниками ТОВ?

Засновниками та учасниками товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, резиденти України та нерезиденти.

Чи є обмеження у кількості засновників/учасників ТОВ?

ТОВ може бути створене як одним засновником, так і декількома. Максимальна кількість учасників ТОВ не обмежена.

Які права та обов’язки в учасників товариства?

Права учасників товариства:

 • Брати участь в управлінні товариством;
 • Отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
 • Брати участь у розподілі прибутку товариства;
 • Отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
 • Інші права, передбачені законом та статутом товариства.

Обов’язки учасників товариства:

 • Дотримуватися статуту;
 • Виконувати рішення загальних зборів учасників товариства;
 • Інші обов’язки, встановлені законом та статутом товариства.

Що таке корпоративний договір?

Корпоративний договір – договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі.

Які установчі документи ТОВ?

Установчим документом товариства є статут. Перша редакція статуту підписується всіма учасниками товариства з обов’язковим нотаріальним засвідченням підписів учасників.

Які вимоги до розміру статутного капіталу?

Вимог до мінімального або максимального розміру статутного капіталу ТОВ немає. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України, а також може додатково визначатися у відсотках.

Що може бути вкладом учасника товариства у статутний капітал?

Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери та інше майно. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Які органи управління ТОВ?

Органами управління товариства з обмеженою відповідальністю є:

 • Загальні збори учасників – вищий орган товариства;

 • Директор або дирекція – виконавчий орган;

 • Наглядова рада (не обов’язково створювати) – контрольний орган над діяльністю директора (дирекції) товариства.

Яке оподаткування ТОВ?

В Україні законодавством передбачено три системи оподаткування ТОВ:

 • Загальна система;
 • Загальна система з ПДВ;
 • Спрощена система (Єдиний податок).

Порядок реєстрації ТОВ

 1. Підготовка 1 р.д.
  • консультації
  • підготовка пакета документів
  • засвідчення документів у нотаріуса
 2. Реєстрація від 1 р.д.
  • подання документів державному реєстратору
  • отримання опису документів
  • отримання виписки ЄДР
  • виготовлення печатки (за необхідності)

Перелік документів для реєстрації ТОВ

1. Протокол про створення ТОВ
Оригінал
2. Статут ТОВ
Оригінал
3. Паспорт і картка платника податків керівника
Копія
4. Паспорт і картка платника податків засновника
Копія
Якщо засновник фізична особа
5. Рішення власників юридичної особи про створення ТОВ
Оригінал
Якщо засновник юридична особа
6. Виписка з Єдиного державного реєстру (ЄДР)
Оригінал
Якщо засновник юридична особа - резидент
7. Виписка з торгового, податкового, банківського або судового реєстру
Нотаріально засвідчена копія перекладена українською мовою
Якщо засновник юридична особа - нерезидент
8. Документ, що надає інформацію про структуру власності юридичної особи
Нотаріально засвідчена копія перекладена українською мовою
Якщо засновник юридична особа - нерезидент
9. Довіреність (належним чином оформлена і перекладена українською мовою у разі потреби)
Оригінал

Відповіді на популярні питання

Як приймає рішення ТОВ з одним учасником?
У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Питання та коментарі