goup

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Телефонуйте: +380(98)1000-176

 • Відгуки по Юстикону Anton Gevorkyan
  06.03.2020
 • Відгуки по Юстикону Охрана для Вас
  04.03.2020

Стисло про реєстрацію ТОВ

1) ТОВ – засноване однією або декількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.

2) Лише у межах своїх вкладів відповідають учасники за зобов’язаннями товариства.

3) Немає вимог до розміру статутного капіталу та максимальної кількості учасників.

4) Установчим документом є статут, який підписують всі засновники та засвідчують підписи нотаріально.

Ми можемо зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю як за простим сценаріем (з типовим статутом, мінімумом витрат та у найкоротші терміни), так і розробити індивідуальні документи, з урахуванням всіх побажань замовника та вимог законодавства!  Звертайтесь, проконсультуємо безкоштовно!

Вартість реєстрації ТОВ

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
 • Консультація
 • Підготовка пакету документів
 • Реєстрація ТОВ
 • Отримання опису документів
 • Отримання виписки з ЕДР

3 р.д. - 1500 грн

 • Виготовлення печатки

500 грн

 • Оформлення доручення на наших працівників

650 грн

 • Оформлення доручення на наших співробітників (доплата, якщо засновник юр. особа)

200 грн

 • Нотаріальне засвідчення статуту (1 засновник)

500 грн

 • Нотаріальне засвідчення статуту (за кожного наступного засновника)

150 грн

 • Нотаріальне засвідчення статуту (доплата, якщо засновник юр.особа)

200 грн

 • Юридична адреса для ТОВ

від 3000 грн

 • Переклад документів (якщо засновники нерезиденти)

за домовленістю

 • Оформлення ПДВ / Єдиного податку

750 грн

 • Відкриття рахунку в банку-партнері

безкоштовно

 • Бухгалтерське обслуговування

Реєстрація ТОВ безкоштовно при укладанні договору бухгалтерського обслуговування на 1 рік

Детально про реєстрацію ТОВ

Що таке товариство з обмеженою відповідальністю?

Товариством з обмеженою відповідальністю, відповідно до положень Господарського кодексу України, є господарське товариство, яке має розділений на частки та визначений в установчих документах статутний капітал, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном.

Хто може бути засновниками і учасниками ТОВ?

Засновниками і учасниками товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, резиденти України та нерезиденти.

Чи є обмеження у кількості засновників/учасників ТОВ?

ТОВ може бути створене як одним засновником, так і декількома. Максимальна кількість учасників ТОВ не обмежена.

Які права та обов’язки у учасників товариства?

Права учасників товариства:

 • Брати участь в управлінні товариством
 • Отримувати інформацію про господарську діяльність товариства
 • Брати участь у розподілі прибутку товариства
 • Отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість
 • Інші права, передбачені законом та статутом товариства

Обов’язки учасників товариства:

 • Дотримуватися статуту
 • Виконувати рішення загальних зборів учасників товариства
 • Інші обов’язки, встановлені законом та статутом товариства

Що таке корпоративний договір?

Корпоративний договір – договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі.

Які установчі документи ТОВ?

Установчим документом товариства є статут. Перша редакція статуту підписується всіма учасниками товариства з обов’язковим нотаріальним засвідченням підписів учасників.

Які вимоги до розміру статутного капіталу?

Вимог до мінімального або максимального розміру статутного капіталу ТОВ немає. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України, а також може додатково визначатися у відсотках.

Що може бути вкладом учасника товариства у статутний капітал?

Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери та інше майно. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Які органи управління ТОВ?

Органами управління товариства з обмеженою відповідальністю є:

 • Загальні збори учасників – вищий орган товариства

 • Директор або дирекція – виконавчий орган

 • Наглядова рада (не обов’язково створювати) – контрольний орган над діяльністю директора (дирекції) товариства

Яке оподаткування ТОВ?

В Україні законодавством передбачено три системи оподаткування ТОВ:

 • Загальна система
 • Загальна система з ПДВ
 • Спрощена система (Единий податок)

Порядок реєстрації ТОВ

Підготовка
 • консультації
 • підготовка пакета документів
 • засвідчення документів у нотаріуса
1 р.д.
Реєстрація
 • подання документів державному реєстратору
 • отримання опису документів
 • отримання виписки ЕДР
від 1 р.д.
Прикінцеві реєстраційні дії
 • виготовлення печатки
 • внесення в реєстр платників ПДВ
 • внесення в реєстр платників Единого податку
від 5 р.д.

Перелік документів для реєстрації ТОВ

Документ Форма документа Примітка Ю* К*
1. Протокол про створення ТОВ Оригінал
2. Статут ТОВ Оригінал
3. Паспорт і реєстраційний номер керівника Копія
4. Паспорт і реєстраційний номер засновника Копія Якщо засновник фізична особа
5. Засновницькі документи (статут, відомості з ЄДРПОУ) Копія Якщо засновник юридична особа
6. Рішення власників юридичної особи про створення ТОВ Оригінал Якщо засновник юридична особа
7. Виписка з Єдиного державного реєстру (ЄДР) Оригінал Якщо засновник юридична особа - резидент
8. Виписка з торгового, податкового, банківського або судового реєстру Нотаріально засвідчена копія перекладена українською мовою Якщо засновник юридична особа - нерезидент
9. Документ, що надає інформацію про структуру власності юридичної особи Нотаріально засвідчена копія перекладена українською мовою Якщо засновник юридична особа - нерезидент
10. Довіреність (належним чином оформлена і перекладена українською мовою у разі потреби) Оригінал Якщо інтереси засновника представляє уповноважена особа
11. Паспорт і реєстраційний номер представника Копія Якщо інтереси засновника представляє уповноважена особа

* Ю - Готує компанія ЮСТІКОН, К - Надає клієнт

Відповіді на популярні питання

Як приймає рішення ТОВ з одним учасником?
У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Відгуки та коментарі

Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
CAPTCHA Image Другий малюнок
Введіть текст з картинки
Поле не може бути пустим
Вкажіть ваші контакти
CAPTCHA Image Другий малюнок
Введіть текст з картинки
+380(98)1000-176Contacts