goup

Публікації

Держпраці роз’яснила порядок атестації умов праці при зміні назви підприємства

 переатестація умов праці

Будь-яке підприємство, робота якого пов’язана із шкідливим впливом на здоров’я людини, повинна проводити атестацію умов праці задля забезпечення захисту прав свої робітників. Умови праці – це ті фактори виробництва і праці, що можуть впливати на здоров’я і працездатність людини під час виконання покладених на неї трудових обов’язків. згідно із п. 7 р. І Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Саме умовами праці визначаються устаткування, технології, системи захисту працівників, продукти праці та зовнішні чинники, які випливають із стану виробничих приміщень, що створюють своєрідний мікроклімат.

Постанова Кабінету Міністрів від 01.08.1992 р. №442 закріплює, що атестація повинна проводитись позачергово у випадках, коли проводяться суттєві зміни характеру і умов праці. Тому, якщо відбулась лише зміна назва підприємства, а умови праці залишились незмінні, потреби проводити переатестацію немає. Достатньо буде поширити результати атестації робочих місць, що проводилась на підприємстві з попередньою назвою, відповідним наказом керівництва. Така процедура дає змогу працівникам зберегти за ними їх право на пільги та компенсації за шкідливі умови роботи, а також підтверджує право на пільгове пенсійне забезпечення.

Однак якщо на підприємстві відбулась не тільки зміна назви, але й умов праці, чи нове підприємство не є правонаступником попереднього, то проведення атестації робочих місць є обов’язковим і повинно бути проведено у якомога коротші терміни.

+380 (98) 1000-176Contacts