goup

Новини права

Верховна Рада врегулювала діяльність інтернет-аптек

інтернет аптека

В умовах сучасності не вимагає доведення та аргументації зручність застосування інтернет-торгівлі для задоволення споживчих потреб.
Так само досить давно існує попит споживача на придбання лікарських засобів в інтернет-аптеках. Це питання довгий час не було врегульоване на законодавчому рівні, а діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами в умовах інтернет-аптеки не допускалась. 

І, нарешті, законодавець вийшов із «зони комфорту», яка забезпечувала простоту у прийнятті рішень – не дозволено, а отже заборонено, і 17 вересня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до статті 19 Закону України  «Про лікарські засоби» щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами».

Законом пропонується викласти статтю 19 вказаного Закону а такій редакції: Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території України здійснюється суб’єктами господарювання на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством. Суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, може здійснювати роздрібну торгівлю лікарськими засобами з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем дистанційним способом (електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами),  а також здійснювати їх доставку безпосередньому споживачу. 

Проте, такі зміни не означають, шо електронна роздрібна торгівля буде здійснюватися без спеціальних дозволів чи регулювання. 
Законом запропоновані такі умови для провадження діяльності з електронної роздрібної торгівлі:

  1. інформація про право ліцензіата здійснювати електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами має міститися у Ліцензійному реєстрі з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами органу ліцензування.
  2. ліцензіат повинен бути внесений в перелік суб’єктів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
  3. веб-сайт  суб’єкта господарювання, який має право здійснювати електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, повинен обов’язково містити визначену Законом інформацію.
  4. обов’язковим також є наявність власної кур’єрської служби, обладнання та устаткування, що забезпечує дотримання визначених виробником умов зберігання лікарських засобів під час їх транспортування, або залучення на договірних засадах інших суб’єктів господарювання, які будуть відповідати вимогам для транспортування лікарських засобів. 
  5. здійснення доставки лікарського засобу виключно  з аптечних закладів, що внесені в перелік суб’єктів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його  опублікування та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності. На даний момент Закон знаходиться на підписі у Президента. 

+380 (98) 1000-176Contacts