goup

Новини права

Будівництво на території об’єктів ЮНЕСКО

Будівля на території ЮНЕСКО

Міністерство культури врегулювало процедуру погодження будівництва на території об’єктів ЮНЕСКО. Визначена процедура інформування Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про наміри здійснити містобудівні перетворення на території об’єкта всесвітньої спадщини або в межах його буферної зони.

Наказ Міністерства культури №345 від 20 липня 2018 року, який регулює дане питання, набере чинності з дня опублікування.

Наказ передбачає, що замовник передає в Міністерство культури інформацію в чотирьох екземплярах, два з яких повинні бути складені українською мовою, а два – англійською або французькою мовами в письмовій формі та на електронних носіях, включаючи:

коротку характеристику містобудівних перетворень (функціональне призначення, обґрунтування місця розміщення, планована дата початку виконання робіт, основні техніко-економічні показники); опис буферної зони в межах 500 метрів навколо запланованого об’єкта будівництва; оцінка впливу на визначну універсальну цінність об’єкта всесвітньої спадщини, в тому числі з візуальним 3D моделюванням; результати попередніх інженерних, архівних, археологічних досліджень, результати обстежень, пов’язаних з територією запланованого будівництва (за наявності); відображення локації об’єкта на топографічній карті території об’єкта всесвітньої спадщини і його буферної зони; інформація органу управління об’єктом всесвітньої спадщини на відповідність запланованим містобудівним перетворенням плану управління об’єктом всесвітньої спадщини та/або режиму використання його буферної зони (при наявності плану управління об’єктом); інші відомості, за наявності. Міністерство культури протягом 30 днів направляє вищевказану інформацію в секретаріат Національної комісії України по справах ЮНЕСКО, а Національна комісія протягом 10 робочих днів передає її (інформацію) в Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Рекомендації Комітету всесвітньої спадщини передаються в Мінкультури протягом 5 робочих днів з дати їх надходження до Національної комісії, а Мінкультури протягом 5 робочих днів направляє їх замовнику містобудівного перетворення на мові оригіналу.

Варто відзначити, що обов'язковість інформування Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО передбачена Законом від 19 червня 2018 № 2457-VIII, який вступив в силу 25 липня. Законом визначено поняття «об'єкт всесвітньої спадщини», «видатна універсальна цінність», «буферна зона» і т.д. Також передбачається створення для кожного об'єкта, внесеного до Списку всесвітньої спадщини, індивідуального органу управління. Для здійснення нагляду за станом збереження об'єкта передбачається створення наглядових рад, до складу яких пропонується включити, зокрема, провідних вчених і фахівців у сфері збереження культурної спадщини.

+380 (98) 1000-176Contacts