goup

Думка експерта

Винагорода за використання об'єктів авторського права

Грошова винагорода письменника

Для початку зазначаємо: винагорода у формі грошових коштів за використання об’єктів авторського права на законодавчому рівні прирівнюється до доходу від прав.

Порядок збирання, розподілу та виплати доходів від використання об’єктів авторського права регулюється Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі – Закон), що вступив у силу 22 липня 2018 року та привів норми національного законодавства у відповідність до вимог законодавства ЄС та США.

Закон передбачає, що офіційним збором, розподілом і виплатою доходів від використання об’єктів авторського права та суміжних прав займатимуться організації колективного управління (далі – ОКУ).

Подібні організації існували і до цього, але їхня діяльність майже не регулювалася законодавчо. Закон закріплює єдине поняття ОКУ, їхні вичерпні особливості створення і функціонування, права та обов’язки, які пропонуємо розглянути далі.

ОКУ можуть функціонувати лише у формі неприбуткових громадських об’єднань зі статусом юридичної особи. Засновниками ОКУ можуть бути як фізичні (в т.ч. іноземці та особи без громадянства), так і юридичні особи приватного права. Обовязкова умова для засновників – вони мають бути правовласником обєктів авторського права. Крім державної реєстрації, ОКУ підлягають реєстрації в публічно доступному Реєстрі організацій колективного управління, де також можна знайти інформацію про акредитацію подібних організацій.

ОКУ можуть здійснювати управління самостійно або доручати таку роботу аналогічним іноземним організаціям за кордоном.

ОКУ зобов’язані щорічно звітувати про свою діяльність до 1 квітня. Звіт розміщується на веб-сайті організації та підлягає аудиторській перевірці.

ОКУ здійснюють розподіл доходів від прав відповідно до наступних основних правил:

1. Розподіл доходів від прав не може відбуватися рідше 1 разу на рік.

2. Якщо частина доходів за управління сплачується безпосередньо власнику, то винагорода за управління для ОКУ не може перевищувати 20% загальної суми, зібраної на користь правовласника.

3. Якщо ж частина доходів від прав розподілена між декількома ОКУ на підставі договору, то максимальний сумарний розмір винагороди для всіх ОКУ не може перевищувати 25% загальної суми, зібраної на користь власника.

4. Крім утримання збору за управління, ОКУ може здійснювати й інші відрахування в межах 15% загальної суми зібраного доходу. Такі кошти можуть використовуватися лише на формування спеціальних фондів ОКУ для надання соціальних, культурних та освітніх послуг.

Законом не передбачено конкретних тарифів, що застосовуватимуться ОКУ в договорах із користувачами, але такі тарифи мають враховувати економічні показники ринку, характер, обсяги та види діяльності користувачів.

Крім того, Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі – ДО УААСП), що здійснювала колективне управління майновими авторськими правами до вступу в силу Закону, зобов’язується сприяти у реалізації реформування системи колективного управління. Після цього ДО УААСП підлягає ліквідації.    
Щоб детальніше проконсультуватися та замовити послуги з охорони авторського та суміжних прав, переходьте за посиланням або телефонуйте +380 (93) 1000 176.

+380 (98) 1000-176Contacts