goup

Думка експерта

Чи потрібно переоформлювати декларацію з охорони праці

декларація з охорони праці

При оформленні декларації відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці роботодавець дуже часто ставить питання, скільки ж становить строк дії цього документа.
Якщо аналізувати діюче законодавство, а саме Постанову КМУ № 1107 від 26 жовтня 2011 року, то можна зробити висновок, що на відміну від дозволів на виконання робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, строк дії яких становить 5 років, для декларацій не встановлено ту чи іншу строковість. Таким чином, декларація на виконання робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки є безстроковою в межах території та видів робіт або машин, механізмів, устаткування, на які вона оформлена.

 

Наприклад, якщо підприємство має зареєстровану декларацію на виконання робіт на висоті вище 1,3 метра на території Києва та Київської області, то вона є безстроковою на даний вид робіт в межах Києва та області. Якщо це підприємство має намір виконувати земляні роботи в Житомирській або іншій області, або взагалі на території України, то вона має реєструвати нову декларацію у відповідності до зазначених даних.

Не зважаючи на вищезазначене, навіть маючи діючу декларацію на всій території України та на всі необхідні види робіт, роботодавцю може знадобитися її повторна подача. Про це нам каже п. 21 раніше згаданої нами Постанови КМУ № 1107. Згідно цієї норми, яка стала актуальною з 12 березня 2020 року, у разі зміни даних, які містились в поданій декларації або виявлення в ній помилок, суб’єкт господарювання має подати оновлену декларацію протягом 5 робочих днів з дня настання таких змін або виявлення помилки. 

При цьому важко сказати, як саме контролюється уповноваженими органами вчасність подання актуалізованих декларацій. В будь-якому випадку, це може бути проконтрольовано в ході планової або непланової перевірки Держпраці або, наприклад, при участі в тендері, якщо крім декларації подається також і документація, на яку посилається текст декларації. При виявлені в ході перевірки Держпраці невідповідностей документів суб’єкта господарювання даним, що були подані в декларації, можуть бути застосовані санкції, а виникнення аналогічної ситуації в ході тендеру, може призвести до дискваліфікації учасника чи обрання переможцем іншого заявника.

Також не є розтлумаченим питання, при зміні яких саме даних треба реєструвати оновлену декларацію з охорони праці. З одного боку, ч. 8 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» каже, що зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи-підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру. Але в той же час законодавство вимагає не переоформлювати документ, а подати в його в актуальному вигляді. Таким чином, при вирішенні питання про подачу оновленої декларації з охорони праці застосовувати вищезазначену статтю Закону не варто. Оновлення декларації слід подавати як при зміні реєстраційних даних підприємства, так і інших даних, що в ній містяться (відповідальні особи з питань охорони праці, їх навчання, склад матеріально-технічної бази тощо). Окремо також слід звернути увагу на працівників, зазначених в декларації, але вже не працюючих на підприємстві. А при виконанні нових робіт підвищеної небезпеки роботодавцем подається нова декларація, відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі цих робіт.

Правильно складена, у відповідності до вимог законодавства, декларація з охорони праці, яка містить актуальні та достовірні відомості є запорукою успішної участі в тендері, проходження перевірки Держпраці, конкурентоздатності вашого підприємства.
При появі необхідності оформити декларацію Держпраці або внести до неї зміни, звертайтесь до наших спеціалістів, які в найкоротші строки допоможуть вам на усіх стадіях  цього процесу.

+380 (98) 1000-176Contacts