goup

Думка експерта

10 підстав для недопуску інспекторів Держпраці до перевірки 2019

1. Перевірка інспекторами Держпраці здійснюється з порушенням строків циклічності проведення перевірки.

Відповідно до ст. ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Заборонено, протягом одного планового періоду здійснювати більш ніж одну перевірку по одному і тому ж суб’єкту господарювання одним і тим же органом перевірки.

Періодичність проведення планових перевірок:

2. Інспектори Держпраці не повідомили суб’єкта господарювання про проведення планової перевірки в строк передбачений Законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» органи державного нагляду (контролю) зобов’язані в термін не пізніш як за десять днів письмово повідомити суб'єкта господарювання про проведення перевірки.

Повідомлення повинно бути надіслано рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв’язку або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі.

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб до здійснення планової перевірки в разі неодержання ним повідомлення про здійснення планового заходу

3. Повідомлення про проведення перевірки за своїм змістом не відповідає вимогам Закону.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» повідомлення про проведення перевірки повинно містити:

4. Інспектори Держпраці не надали та/або відмовляються надати для огляду копію посвідчення (направлення) про проведення перевірки.

Відповідно до ч. 5 ст. 7 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» перед початком проведення перевірки посадові особи в обов’язковому порядку зобов'язані надати для ознайомлення суб’єкту господарювання та/або уповноваженій ним особі направлення та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу що здійснює перевірку і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

Суб'єкт господарювання має право не допускати інспекторів Держпраці до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили документів, передбачених ч. 5 ст. 7 зазначеного ЗУ.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення (направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб'єкта господарювання.

5. Копія посвідчення (направлення) інспекторів Держпраці на проведення перевірки за своїм змістом не відповідає вимогам Закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 7 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» У посвідченні (направленні) на проведення перевірки повинно бути зазначено:

6. Інспектор Держпраці не вніс та/або відмовився внести запис про проведення перевірки до журналу реєстрації заходів державного нагляду (за наявності такого журналу в суб’єкта господарювання).

Відповідно до ч. 12 ст. 4 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) інспектор Держпраці зобов’язаний внести запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання).

7. Інспектором Держпраці порушено строки тривалості проведення планової перевірки або сумарна тривалість перевірок протягом року перевищує граничну тривалість, або тривалість позапланового заходу державного нагляду (контролю) перевищує граничну тривалість.

Відповідно до ч. 5 ст. 5 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - п’яти робочих днів. Продовження строку здійснення планового заходу не допускається. Сумарна тривалість усіх планових заходів, що здійснюються органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати тридцяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - п’ятнадцяти робочих днів.

Відповідно до ч. 4 ст. 6 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

8. Проведення повторної позаплановий перевірки за тим самим фактом, що був підставою для проведеного первинної позапланової перевірки.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» суб’єкт господарювання може не допустити інспектора Держпраці до повторного проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного первинного позапланового заходу.

9. Відсутність на час проведення перевірки, затвердженого та оприлюдненого на офіційному веб-сайті контролюючого органу затвердженої форми акту, в якому передбачається виключний перелік питань під час проведення перевірки.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» суб’єкт господарювання може не допустити перевіряючих до проведення перевірки, в разі якщо на офіційному веб-сайті контролюючого органу буде відсутня інформація про затвердження форми «АКТУ» з виключним переліком питань щодо яких буде здійснюватися державний нагляд. Перелік питань, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль), обов’язково повинен бути зазначений у направленні на перевірку.

10. Не надання інспекторами Держпраці при здійсненні позапланової перевірки (за заявою фізичної особи (осіб) копії погодження центрального органу виконавчої влади.

Відповідно до аб. 6 ч 1 ст. 6 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» позапланова перевірка проводиться в разі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

У такому разі перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили вказані документи.

+380 (98) 1000-176Contacts