goup

Новини права

Увага! Подання звіту для ліцензіатів , що провадять діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до 15.01.2018.

Подання звіту посередників у працевлаштуванні

Відповідно до ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та наказу Міністерства соціальної політики України №815, суб’єктам господарської діяльності, які мають ліцензію на провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном необхідно подати звітність про діяльність не пізніше 15 січня після звітного року, якщо останній день подачі звітності випав на вихідний або святковий день, то останнім днем подачі звітності вважається перший після нього робочий день.

Згідно з пп. 5 п. 9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ,неподання або невчасне подання звітів може бути підставою для позапланової перевірки, за результатами якої можливе  анулювання ліцензії.

+380 (98) 1000-176Contacts