goup

Новини права

ОЧІКУЮТЬСЯ ЗМІНИ ЩОДО ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ ТА ДЕКЛАРАЦІЙ ДЕРЖПРАЦІ

Державною регуляторною службою України 18 грудня погоджено проект Постанови, якою планується змінити чинну систему видачі дозволів на виконання робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Основне положення полягає у переформатуванні, а також в значній мірі відкаті змін, які мали місце в березні цього року. Наприклад, якщо після останніх змін на основі дозволів виконувались 6 видів робіт та експлуатувались 4 категорії машин, механізмів, устаткування, то проектом постанови їх перелік розширюється до 31 та 10 відповідно, а також заплановано зміну структури декларації відповідності матеріально-технічної бази.

Не виключно, що проект постанови може бути прийнятий урядом в останні дні 2020 року та набуде чинності через місяць після офіційного оприлюднення.

Такі зміни є не зовсім очікуваними, оскільки за останні 3 роки процес оформлення дозвільних документів спрощувався. В лютому 2018 року певні види робіт (наприклад, верхолазні, зварювальні, земляні, роботи в електроустановках) були перенесені з отримання дозволів на реєстрацію декларацій, а в березні 2020 року до декларації була перенесена переважна кількість робіт, для отримання дозволу залишено лише декілька специфічних та особливо небезпечних. Тобто спостерігаються розбіжності з державною політикою дерегуляції бізнесу та переходу з дозвільної системи на декларативний принцип. З іншого боку, в пояснювальній записці пропоновані зміни обґрунтовують саме гармонізацією норм українського законодавства з європейським. Констатується, що зміни, які мали місце в березні 2020 року, не виправдали себе та негативно вплинули на стан охорони праці підприємств.

Насамперед звертається увага, на те, що дозволи на доволі специфічні види робіт такі, як технічний огляд машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки раніше мали не більше 80 підприємств по всій Україні (з 2011 по початок 2020 року), а декларації на такий вид робіт менше ніж за рік оформило близько 300 суб’єктів господарювання, проте Держпраці ставить під сумнів відповідність хоча б третині із них діючим базовим вимогам з питань охорони праці, наявність в них кваліфікованого персоналу тощо.

Ще варто зазначити, що змінюється підхід до побудови системи категорій устаткування підвищеної небезпеки, оскільки в попередніх, а також і в чинній на даний момент редакціях не завжди було зрозуміло, чи відноситься та чи інша одиниця устаткування до особливо небезпечних і для розуміння належності оформлення дозволу чи декларації суб’єкту господарювання доводилось звертатися за роз’ясненням до Держпраці.

Не виключається також, що у випадку прийняття проекту постанови та подальшого покращення стану охорони праці на підприємствах, що пов’язані з підвищеною небезпекою, зниження виробничого травматизму, перелік робіт, які підлягатимуть дозволу, може бути зменшений на користь декларування.

Загалом на момент початку дії змін роботи та устаткування підвищеної небезпеки будуть поділятися за наступними категоріями:

Група А (машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, на які потрібно отримувати дозвіл)

 1. Устатковання, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухо- пожежонебезпечних, високотоксичних та токсичних газів, пилу, пари, рідин та інших небезпечних речовин першого та/або другого класу, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас другого класу, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р., № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).
 2. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.
 3. Машини, механізми, устаткування (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу.
 4. Технологічне устатковання магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості.
 5. Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене:

І)    у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 325) (далі - ТР):

посудини (підпункт 1 пункту 7 ТР);

обладнання, що працює під тиском, місткістю більш як 2 літри та призначене для утворення пари або перегрітої води за температури більш як 110° С, яке підігрівається полум’ям або іншим чином і якому загрожує небезпека перегріву, зокрема автоклави;

трубопроводи для:

газів, зріджених газів, розчинених під тиском, пари і робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не вище нормального атмосферного тиску (.1013 мілібар) більш як на 0,5 бара у межах таких граничних значень:

- для робочого середовища групи 1, якщо DN перевищує 25 (діаграма 6 додатка 2 до ТР);

робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не більш як 0,5 бара атмосферного тиску (1013 мілібар) у межах таких граничних значень:

запобіжні пристрої, а також ті, що працюють під тиском і призначені для обладнання, що регулюються підпунктами 1-3 ТР.

 1. у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 130).
 1. Котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
 2. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники для підіймання працівників, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, ескалатори та пасажирські конвеєри, колиски приводні для підіймання працівників.
 3. Устатковання напругою понад 1000 В.
 4. Атракціони підвищеної небезпеки.

10. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 236):

 1. обладнання категорії МІ, М2 групи І;

2) обладнання категорії 1, 2, 3 групи II.

 

Група Б (машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, які експлуатуються на підставі декларації)

 1. Усі типи машин та устаткування, що наведені у підпунктах 1, 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30.01. 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), що не увійшли до групи А.
 2. Ковальсько-пресове устатковання.
 3. Підйомники для підіймання транспортних засобів.
 4. Системи газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.
 5. Машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів.
 6. Технологічні транспортні засоби.
 7. Устатковання, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухо- пожежонебезпечних, високотоксичних та токсичних газів, пилу, пари, рідин та інших речовин, маса яких становить від одного відсотка значення нормативів порогових мас другого класу об’єктів підвищеної небезпеки, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р., № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357), але менша його значення.
 8. Інші машини, механізми, устатковання, що не увійшли до групи А та до якого виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування).
 9. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 55, ст. 1921):
 1. усі посудини, що працюють під тиском, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності;
 2. цистерни, транспортні засоби-батареї та вагони-батареї, багатоелементні газові контейнери, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності;
 3. обладнання, зазначене в абзацах другому та третьому цього підпункту, яке використовується відповідно до вимог, встановлених у додатках до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ).

10. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів.

 11. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів промислового призначення і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

 

Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу

Група А

1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, утилізація чи знешкодження вибухо- пожежонебезпечних, високотоксичних та токсичних газів, пилу, пари, рідин та інших речовин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас другого класу об’єктів підвищеної небезпеки, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р., № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху, утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.

3. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.

4. Підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи.

5. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

6. Виробництво піротехнічних виробів.

7. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).

8. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

9. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти і на кабельних лініях.

10.Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.

11. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

12. Виробництво агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб, феросплавів, вогнетривів, хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива.

13. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин.

14. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.

15. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу, у т.ч.: лісогосподарські, лісозаготівельні та лісотранспортні роботи на забруднених радіонуклідами територіях.

16. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.

17. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин, в тому числі радіоактивних.

18. Плавильні, заливочні роботи і роботи по термообробці лиття.

19. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.

20. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

21. Роботи по ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин.

22. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

23. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.

24. Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

25. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.

26. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередач.

27. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв'ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях.

28. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.

29. Роботи із збагачування корисних копалин, утворення і експлуатація відвалів гірничих порід, обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар'єрів, підземна геологорозвідка, геолого-маркшейдерські роботи.

30. Ремонт гідротехнічних споруд, зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів

31. Будівництво магістральних      газопроводів, нафтопроводів          і продуктопроводів            (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу).

Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Група Б

1. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.

2. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.

3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

4. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.

5. Водолазні роботи.

6. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання.

7. Сейсморозвідка.

8. Роботи по утриманню тварин (бугаїв-плідників, кнурів і жеребців).

9. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.

10. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.

11. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення.

12. Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.

13. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.

14. Гранулювання доменного шлаку.

15. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.

16. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов'язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об'єктів у важкодосяжних і необжитих районах.

17. Нанесення лако-фарбувальних покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).

18. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм.

19. Зварювальні, газополум'яні, наплавочні і паяльні роботи.

20. Обслуговування верстатів по обробці деревини і металів.

21. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів.

22. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.

23. Виробництво скла та скловиробів.

24. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.

+380 (98) 1000-176Contacts