goup

Новини права

Нові ліцензійні умови медичної практики

Медсестра - ліцензія на медичну практику

Кабінетом міністрів України затверджена Постанова № 285 від 2 березня 2016 року, згідно якої передбачено нові ліцензійні умови господарської діяльності щодо здійснення медичної практики. Цей документ передбачає перелік документів, що подається претендентом на ліцензію, а також вимоги до матеріально-технічної і кадрової баз. Ліцензійні умови складені з урахуванням вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", прийнятого минулого року.
Претендент на ліцензію подає в орган ліцензування заяву про видачу ліцензії, а також відомості про наявність матеріально-технічної бази і кадрового складу, згідно із затвердженим додатком до ліцензійних умов. У цьому документі вказуються медичні спеціальності, за якими здійснюватиметься практика (наприклад, стоматологія, офтальмологія, лабораторія для проведення аналізів і тому подібне).

Також вказуються реквізити документів на право власності або користування приміщеннями, в яких здійснюється практика, і технічні параметри цих приміщень (площа), медична апаратура і інше устаткування, яке використовується ліцензіатом в тій або іншій категорії медичної практики. Окрім цього перераховується персонал ліцензіата, їх спеціальності і кваліфікаційні документи. У випадку, якщо претендент планує здійснювати медичну практику в декількох місцях, ці відомості заповнюються для кожного місця окремо. Достовірність усіх вказаних відомостей згодом ліцензіат повинен підтвердити під час ліцензійної перевірки. 

Що стосується вимог організаційного характеру, які ставляться ліцензіату, то вони зовсім прості. Серед іншого ліцензіат зобов'язаний зберігати документи, копії яких подавалися в орган ліцензування і які підтверджують достовірність даних, вказаних в поданих в орган ліцензування відомостях, забезпечити інформування клієнтів базовими відомостями про медичну установу (найменування, графік роботи), зберігати лікарську таємницю і тому подібне. Зазначимо також нововведення, яке уперше з'явилося в ліцензійних умовах діяльності на фондовому ринку від 12 січня 2016 року, - наявність доступу до приміщень для осіб з обмеженими можливостями (цю вимогу планується розповсюдити в ліцензійних вимогах для багатьох інших ліцензій). Очевидно, що поява цієї вимоги була потрібна ще багато років тому, тому що створювалась абсурдна ситуація, коли інвалід не міг потрапити до лікувальної установи через відсутність пандуса або іншого пристосування для доступу в приміщення. 

Нагадаємо, що в 2015 році був ухвалений Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності", яким передбачені істотні зміни у сфері ліцензування в порівнянні із попереднім законом, що втратив силу. Більшість ліцензій, у тому числі і ліцензія на медичну практику, видаються на необмежений термін. Оптимізовано перелік документів, який подається в орган ліцензування, планується можливість подання пакету документів в електронній формі через Інтернет.

+380 (98) 1000-176Contacts