goup

Новини права

Діють нові форми висновків для отримання дозволів Держпраці

4 лютого 2022 року набув чинності прийнятий 31 грудня 2021 року Наказ Міністерства економіки України № 1191-21 «Про затвердження форм висновків експертизи».

Таким чином, на сьогоднішній день діють нові форми висновків експертиз стану охорони праці та відповідності машин, механізмів, устатковання для подальшого отримання дозволів на виконання робіт та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

У висновках експертизи охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки обов'язково зазначаюється наступна інформація:

- кількість працівників, в тому числі виконуючих роботи підвищеної небезпеки;

- відомості щодо проведення лабораторних досліджень умов праці;

- відомості щодо проведення атестації робочих місць;

- навчання з охорони праці керівних осіб та працівників, що залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- проходження медоглядів;

- перелік засобів індивідуального захисту.

Зазначені зміни пояснюються необхідністю уніфікації чітких та вичерпних вимог до експертних висновків з метою повноцінного інспектування охорони праці суб'єктів господарювання щодо їх спроможності забезпечувати дотримання вимог охорони праці під час виконання робіт або експлуатації обладнання підвищеної небезпеки.

+380 (98) 1000-176Contacts