goup

Думка експерта

Зміни у Переліку робіт підвищеної небезпеки та Переліку машин, механізмів і устаткування: що це означає та як буде тепер?

Нещодавно ми розповідали про проєкт Постанови Кабінету Міністрів, яким пропонується розширити перелік робіт, а також машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки, які повинні виконуватись на підставі отримання відповідного дозволу або реєстрації декларації відповідності.

Головною особливістю цих змін, окрім, власне розширення, став поділ обох переліків на групи, що кардинально відрізняється від чинного Порядку. Для чого потрібна така категоризація та у чому її суть – у сьогоднішній статті.

Відкриваючи текст проєкту, одразу в очі кидається поява в ньому груп робіт/машин – Група А, група Б, група В. Ідея полягає у тому, що між усіма трьома групами є велика відмінність. Вона полягає у тому, що для робіт або механізмів з Групи А необхідно отримувати дозвіл на їх виконання/експлуатацію.

Пункти, що розміщені в Групі Б, підлягають проведенню реєстрації декларації про відповідність матеріально-технічної бази із попереднім внутрішнім аудитом. Група ж В, яка включає в себе відповідно найменш небезпечні роботи/машини, потребує реєстрації декларації без такого аудиту.

Перелік машин, механізмів, устаткування, який пропонується:

Група А

1. Устаткування, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».

2. Технологічне устаткування для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів.

3. Гірничошахтне та гірничорятувальне устаткування та устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.

4. Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів промислового призначення і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

5. Машини, механізми, устаткування (агрегати, пристрої) у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу.

6. Технологічні системи суб'єктів господарювання у яких відбувається утворення, транспортування, зберігання вибухонебезпечних та отруйних газів, пилу, рідини, пару або інших токсичних речовин.

7. Технологічне устаткування магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів),  систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості.

Група Б

1. Устаткування напругою понад 1000 В.

2. Ковальсько-пресове устаткування.

3. Обладнання, що працює під тиском, зазначене у Технічному регламенті  обладнання, що працює під тиском (далі – ТР):

1) посудини (підпункт 1 пункту 7 ТР);

2) обладнання, що працює під тиском, місткістю більш як 2 літри та призначене для утворення пари або перегрітої води за температури більш як 110° C, яке підігрівається полум’ям або іншим чином і якому загрожує небезпека перегріву, зокрема автоклави;

3) трубопроводи для:

-газів, зріджених газів, розчинених під тиском, пари і робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не вище нормального атмосферного тиску (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара у межах таких граничних значень:

- для робочого середовища групи 1, якщо DN перевищує 25 (діаграма 6 додатка 2 до ТР);

- для робочого середовища групи 2, якщо DN перевищує 32 і добуток PS на DN перевищує 1 тис. бар (діаграма 7 додатка 2 до ТР);

- робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не більш як 0,5 бара атмосферного тиску (1013 мілібар) у межах таких граничних значень:

- для робочого середовища групи 1, якщо DN перевищує 25 і добуток PS на DN перевищує 2 тис. бар (діаграма 8 додатка 2 до ТР);

- для робочого середовища групи 2, якщо тиск PS перевищує 10 бар, DN перевищує 200 і добуток PS на DN перевищує 5 тис. бар (діаграма 9 додатка 2 до ТР);

4) запобіжні пристрої, а також ті, що працюють під тиском і призначені для обладнання, що регулюються підпунктами 1-3 ТР.

4. Прості посудини високого тиску, зазначені у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску.

5. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 2 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах:

1) обладнання категорії М1 групи I (пункти 2.1 – 2.4 додатку 2);

2) обладнання категорії М2 групи I (пункти 2.5 – 2.7 додатку 2);

3) обладнання категорії 1 групи П (пункти 3.1 – 3.7 додатку 2);

4) обладнання категорії 2 групи П (пункти 3.8 – 3.14 додатку 2);

5) обладнання категорії 3 групи П (пункти 3.15 – 3.19 додатку 2).

6. Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у підпункті 18 пункту 5 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском:

1) усі посудини, що працюють під тиском, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності;

2) цистерни, транспортні засоби-батареї та вагони-батареї, багатоелементні газові контейнери, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності;

3) обладнання, зазначене в абзацах другому та третьому цього підпункту, яке використовується відповідно до вимог, встановлених у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів.

7. Підйомники для підіймання працівників.

8. Пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери.

9. Ескалатори та пасажирські конвеєри.

10. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти.

11. Атракціони підвищеної небезпеки.

12. Котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;

13. Посудини, що працюють під тиском, вищим 0,5 бар, місткістю не більше 25 л, в яких добуток PS на V перевищує 200;

14. Підйомники для підіймання транспортних засобів.

15. Технологічне устаткування систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.

16. Машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів.

17. Трубопроводи пари та гарячої води відповідно до їх категорії, визначеної додатком 2 до Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском.

18. Технологічні транспортні засоби.

Група В

1. Машини та устаткування, зазначені у Технічному регламенті безпеки машин:

1) усі типи машин, наведені у підпункті 1 пункту 2 Технічного регламенту;

2) усі типи устаткування, наведені у підпункті 2 пункту 2 Технічного регламенту, що не увійшли до групи А та групи Б.

2. Інші машини, механізми, устаткування, що не увійшли до групи А та групи Б, та до якого виробником встановлені вимоги щодо проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження (технічне діагностування).

Перелік робіт, які пропонуються:

 Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу

Група А

 1. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”
 2. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху
 3. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки
 4. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах
 5. Будівництво магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу
 6. Підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи.

Види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Група Б

 1. Ремонт гідротехнічних споруд
 2. Виробництво піротехнічних виробів
 3. Верхолазні роботи та промисловий альпінізм
 4. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо)
 5. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою
 6. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів
 7. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти і на кабельних лініях
 8. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання
 9. Зварювальні, газополум'яні, наплавочні і паяльні роботи
 10. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 11. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
 12. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату
 13. Виробництво агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб, феросплавів, вогнетривів, хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива.
 14. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин
 15. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин
 16. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу, у т.ч.: лісогосподарські, лісозаготівельні та лісотранспортні роботи на забруднених радіонуклідами територіях
 17. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує 1 відсоток значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”
 18. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти
 19. Виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження
 20. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин
 21. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин, в тому числі радіоактивних
 22. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів
 23. Плавильні, заливочні роботи і роботи по термообробці лиття
 24. Виробництво, переробка, розподіл, зберігання і застосування продуктів розділення повітря, водню, хлору, аміаку, природного та супровідних промислових газів
 25. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів
 26. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок
 27. Обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар'єрів
 28. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів
 29. Обслуговування верстатів по обробці деревини і металів.

Група В

 1. Геолого-маркшейдерські роботи
 2. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби
 3. Промислово-геофізичні дослідження свердловин
 4. Роботи по ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин
 5. Нанесення лако-фарбувальних покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо)
 6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
 7. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання
 8. Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів
 9. Роботи із збагачування корисних копалин
 10. Водолазні роботи
 11. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання
 12. Сейсморозвідка
 13. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту
 14. Роботи по утриманню тварин (бугаїв-плідників, кнурів і жеребців)
 15. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті
 16. Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин
 17. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів
 18. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами
 19. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередач
 20. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей промислового призначення
 21. Утворення і експлуатація відвалів гірничих порід
 22. Обслуговування лампових, обладнання лампової, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу
 23. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд
 24. Гранулювання доменного шлаку
 25. Підземна геологорозвідка
 26. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв'ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях
 27. Виробництво скла та скловиробів
 28. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів
 29. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації
 30. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов'язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об'єктів у важкодосяжних і необжитих районах.

У чому ж зміст, як правильно повинен проводитись такий аудит, поки що не повідомляється, але, на нашу думку, з цього приводу з’являться відповідні роз’яснення профільних органів. Тому все, що нам зараз залишається – це спостерігати за рухом цього проєкту та можливими змінами у ньому. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь за номером телефону: +380(98)1000-176

 

Також вам буде цікаво:

Декларація з питань відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці

Дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки

Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки

+380 (98) 1000-176Contacts