goup

Думка експерта

Працевлаштування за кордоном, основні аспекти

Чекліст по основним аспектам із працелаштування за кордоном

В Україні є безліч агентств з працевлаштування за кордоном, але,щоб бути конкурентно спроможним на ринку послуг необхідно здійснювати свою діяльність законно, для цього необхідно отримання ліцензії Міністерства соціальної політики на зайняття посередництвом у працевлаштуванні за кордон.

 Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні за кордоном - це дозвільний документ, що дає можливість здійснювати діяльності з посередництва у працевлаштуванні законно.

Перелік необхідних документів для отримання ліцензії передбачено Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (Постанова Кабінету Міністрів України №1060 від 16.12.2015р.), а також основна інформація про адміністративну послугу міститься в адміністративних картках, які можна знайти на сайті Міністерства соціальної політики України.

Для  отримання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном необхідно подати Міністерству соціальної політики:

До заяви про отримання ліцензії додаються:

 1. відомості за підписом претендента ліцензії - суб'єкта господарювання про місце здійснення діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
 2. копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання в державі місцезнаходження;
 3. копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством цієї держави;
 4. копія або виписка з документа іноземного суб'єкта господарювання, визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видача дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян;
 5. копія дозволу (ліцензії) на здійснення посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування іноземному суб'єкту господарювання - посереднику, якщо такий документ передбачено законодавством цієї держави;
 6. інформація, завірена іноземним суб'єктом господарювання, о переліку судів, якими він володіє, користується іншими законних підставах та / або екіпажами яких керує (екіпажі для яких постачає)
 7. копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним суб'єктом господарювання або об'єднанням роботодавців та профспілковою організацією чи їх профоб'єднанням, якщо такий колективний договір (угода) є, або завірена іноземним роботодавцем копія довідки про те, що такий договір (угода) не укладався ( полягало)
 8. копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб'єктом господарювання. Невід'ємним додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є проект трудового договору, узгоджений іноземним роботодавцем;
 9. завірена іноземним суб'єктом господарювання копія або завірений їм виписку з документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб'єктом господарювання - посередником, в разі укладення з останніми зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
 10. копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою територіального органу ДФС по повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган ДФС)
 11. інформація про відсутність контролю (в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захисту економічної конкуренції") за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів інших держав, які здійснюють збройну агресію проти України (в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "про обороні України ") і / або дії яких створюють умови для виникнення військового конфлікту і застосування військової сили проти України. Така інформація подається в довільній формі за підписом керівника претендента ліцензії;
 12. опис документів (у двох примірниках), які подаються для отримання ліцензії

За ведення господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без оформлення ліцензії передбачений адміністративний штраф.

+380 (98) 1000-176Contacts