goup

Думка експерта

Президент України поклав на МВС повноваження у боротьбі з кіберзлочинністю

МВС уповноважена боротися із кіберзлочинністю

Президент України підписав ЗУ "Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність". Цим законом на Міністерство Внутрішніх Справ України покладаються повноваження з формування і забезпечення роботи цілодобової контактної мережі по боротьбі з кіберзлочинністю.

Раніше прес-службою було зроблено повідомлення, що 21.09.2010р. Верховна Рада ухвалила Закон, згідно з яким МВС зобов'язується створити і забезпечити роботу цілодобової контактної мережі для надання термінової допомоги при розслідуванні злочинів у сфері комп'ютерних систем і даних.

Коментар юриста компанії «ЮСТІКОН»

Європейська конвенція про кіберзлочинність (далі - «Конвенція») була розроблена і прийнята у рамках Ради Європи в листопаді 2001 року, а набула чинності 1 липня 2004 року. Конвенція є першим міжнародно-правовим документом у сфері боротьби з міжнародною і національною кіберзлочинністю.

Складнощі в процесі подальшої ратифікації і імплементації державами Конвенції засновані, в першу чергу, на природі кіберзлочинів і середовища, в якому вони виникають. З одного боку, Інтернет і комп'ютерний простір давно стали «зручним ґрунтом» для здійснення різних транснаціональних порушень, а з іншого - діють непорушні принципи гласності і свободи волевиявлення, які також повинні дотримуватися у світі ІТ-технологий.

В цілому Конвенція охоплює наступне коло питань:

  1. узгодження національних норм, що визначають склади злочинів
  2. визначення порядку розслідування злочинів, що виникають в міжнародних комп'ютерних мережах, а саме - процесуальних процедур, що дозволяють максимально швидко зібрати необхідні докази у разі подібних злочинів
  3. створення оперативної і дієвої системи міжнародної співпраці по боротьбі з кіберзлочинністю

Крім того, в Конвенції представлена класифікація кіберзлочинів. Усі вони характеризуються наявністю наміру як елемента суб'єктивної сторони. Всього - три категорії кіберзлочинів:

  1. злочину проти конфіденційності, цілісності і працездатності комп'ютерних даних і систем — незаконний доступ, незаконне перехоплення, створення перешкод для обміну даними, створення перешкод для функціонування систем, неправомірне використання апаратних пристроїв
  2. комп'ютерні злочини — фальсифікація і підробка, що здійснюються з використанням комп'ютерної техніки
  3. злочини, пов'язані з контентом, - виготовлення, поширення і зберігання дитячої порнографії

Таким чином, основна мета Конвенції полягає в тому, щоб гармонізувати національне законодавство країн-учасниць в питаннях боротьби в кіберзлочинністю.

Виходячи з приблизних підрахунків у світі - близько 750 тисяч потенційних порушників-кіберзлочинців. Розмір збитків, що наносяться кіберзлочинами, становить більше 200 млрд. доларів. У зв'язку з цим, безумовно, прийняття Конвенції на міжнародному рівні є фактом позитивним.

Кіберзлочини стали особливо небезпечні з тієї причини, що вже давно мають транснаціональний характер. Під транснаціональністю мається на увазі, що не завжди представляється можливим визначити територію здійснення злочину, а також територію збитків, що виникли в результаті здійснення кримінально карного діяння. Більше того, виникає безліч питань відносно притягнення до відповідальності порушника.

Конвенція покликана дати відповіді на усі ці питання, в чому і полягає одна з її основних переваг. Так, ратифікація Конвенції Україною відкриває можливості для співпраці з іншими державами у сфері боротьби з кіберзлочинами. Конвенція повинна стати базою для розробки аналогічного національного законодавства. Надання правоохоронним органам і органам правосуддя повноважень з метою попередження кіберзлочинності і контролю над нею є першим кроком на шляху до міжнародної співпраці і гармонізації національного законодавства різних держав.

+380 (98) 1000-176Contacts