goup

Думка експерта

Перевезення залізничним транспортом: як отримати ліцензію та чи є сенс?

Нещодавно у засобах масової інформації з’явилась інформація про запуск пілотного проєкту про допуск приватних локомотивів до роботи на окремих маршрутах на залізничних шляхах загального користування. Дане рішення заклало початку розвитку приватних перевезень залізничним транспортом в Україні, а отже не могло не викликати нашого інтересу.

Саме тому ми вирішили з’ясувати, яким же чином регулюється ця сфера та чи потрібно підприємствам, які хотіли б провадити у ній свою діяльність, отримувати дозвільні документи.

Згідно із Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом підлягають обов’язковому ліцензуванню. Водночас, перевезення звичайних вантажів, за аналогією із автомобільним транспортом, ліцензуванню не підлягає.

На основі даного закону Кабінетом Міністрів було розроблено і ухвалено Постанову №1168 від 09.12.2015 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом».

Перелік документів для отримання ліцензії на перевезення пасажирів залізницею

Відповідно до даного нормативного акту усі суб’єкти господарювання, які планують здійснювати діяльність із перевезення пасажирів залізницею, повинні підготувати та подати на розгляд органу ліцензування наступний перелік документів:

 1. Заява
 2. Копія наказу про створення та порядок функціонування спеціалізованого підрозділу з ліквідації надзвичайних ситуацій або відповідного договору із сторонніми спеціалізованими організаціями;
 3. Копія наказу про призначення особи, відповідальної за організацію перевезень пасажирів;
 4. Копії документів про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра/спеціаліста за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)” або бакалавра за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)”, стаж роботи у сфері перевезень пасажирів та підвищення кваліфікації за фахом особи, відповідальної за організацію перевезень пасажирів;
 5. Інформація про відсутність над здобувачем ліцензії контролю у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України;
 6. Інформація про відсутність не погашених чи не знятих в установленому законом порядку судимостей за вчинення умисних злочинів у керівника та заступника (заступників) керівника суб’єкта господарювання;
 7. Копія регламентних умов, засвідчена суб’єктом господарювання;
 8. Засвідчена в установленому порядку копія сертифіката відповідності виконання процесів та/або надання послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом регламентним умовам та законодавству у сфері перевезення пасажирів залізничним транспортом.

Вимоги до суб'єктів господарювання-перевізників пасажирів залізничним транспортом:

1) наявність у штаті суб’єкта господарювання або за трудовою угодою особи, відповідальної за організацію перевезень пасажирів, що має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра/спеціаліста за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)” або бакалавра за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)” і стаж роботи у сфері провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не менше трьох років за останні 10 років трудової діяльності;

2) укладення договору страхування про відшкодування збитків, пов’язаних з нещасними випадками під час перевезення пасажирів залізничним транспортом;

3) наявність дійсного сертифіката відповідності виконання процесів та/або надання послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом регламентним умовам та законодавству у сфері перевезення пасажирів залізничним транспортом.

За умови дотримання усіх цих вимог та подачі повного переліку документів підприємству протягом 10 робочих днів видається ліцензія і воно отримує право здійснювати перевезення пасажирів. На жаль, на даному етапі розвитку залізничного транспорту у нас існує фактична монополія Укрзалізниці на такий вид перевезень, однак тенденції у даній сфері свідчать, що відбуваються, хоч і незначні, але все ж зрушення, в бік розширення присутності приватних компаній на цьому ринку.

Перелік документів для отримання ліцензії на перевезення небезпечних вантажів залізницею

Однак, на противагу цьому, уже є перший випадок надання дозволу бізнесу здійснювати перевезення вантажів залізницею. Як уже зазначалось вище, така діяльність не підлягає ліцензування, однак, якщо компанії, які в подальшому теж отримають такі дозволи, виявлять бажання перевозити крім звичайних вантажів ще й небезпечні, їм таки необхідно буде отримати відповідну ліцензію.

Процедура і перелік документів в такому випадку дещо схожий до ліцензування перевезення пасажирів. Так, підприємству потрібно буде зібрати наступні документи:

 1. Заява;
 2. Копія наказу про створення та порядок функціонування спеціалізованого підрозділу з ліквідації надзвичайних ситуацій або відповідного договору із сторонніми спеціалізованими організаціями;
 3. Копія наказу про призначення особи, відповідальної за організацію перевезення небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів;
 4. Копія документів про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра/спеціаліста за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)” або бакалавра за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)”, стаж роботи у сфері перевезень небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів та підвищення кваліфікації за фахом особи, відповідальної за організацію перевезень небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів;
 5. Копія документа про проходження спеціального навчання особою, відповідальною за організацію перевезень небезпечних вантажів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1285 “Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів”;
 6. Інформація про відсутність не погашених чи не знятих в установленому законом порядку судимостей за вчинення умисних злочинів у керівників та заступників керівників суб’єктів господарювання;
 7. Копія регламентних умов, засвідчену суб’єктом господарювання;
 8. Засвідчена в установленому порядку копія сертифіката відповідності виконання процесів та/або надання послуг з перевезення небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів залізничним транспортом на відповідність регламентним умовам та законодавству у сфері перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом.

Відповідно до положень Ліцензійних умов регламентні умови – це технологічні процеси, положення, інструкції, порядки, які містять технічні, технологічні та інші вимоги, умови і порядок виконання процесів та/або надання послуг, що не суперечать законодавству.
Регламентні умови на виконання процесів та/або надання послуг з перевезення пасажирів та/або небезпечних вантажів розробляються відповідно до вимог ДСТУ 1.2-2003. Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів та оформляються відповідно до вимог ДСТУ 1.5-2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

Вимоги до підприємства-здобувача ліцензії

Крім того, здобувачі ліцензії на перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом повинні відповідати низці вимог:

1) використання під час провадження господарської діяльності залізничного рухомого складу і (або) контейнерів, підготовлених та призначених для перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів;

2) забезпечення проведення спеціального навчання персоналу суб’єкта господарювання, який безпосередньо задіяний у перевезенні небезпечних вантажів та небезпечних відходів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1285 “Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів”;

3) наявність у штаті суб’єкта господарювання спеціалізованого підрозділу з ліквідації надзвичайних ситуацій або наявність відповідного договору із сторонніми спеціалізованими організаціями;

4) наявність у штаті суб’єкта господарювання або за трудовою угодою особи, відповідальної за організацію перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів, що має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра/спеціаліста за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)” або бакалавра за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)” і стаж роботи у сфері провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не менше трьох років за останні 10 років трудової діяльності та пройшла навчання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1285 “Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів”;

5) забезпечення фізичного захисту, охорони, безпеки і зберігання небезпечного вантажу та небезпечних відходів;

6) забезпечення страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів;

7) забезпечення страхування з метою відшкодування збитків, пов’язаних з нещасними випадками під час перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом;

8) наявність дійсного сертифіката відповідності виконання процесів та/або надання послуг з перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом регламентним умовам та законодавству у сфері перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом.

Даний перелік покликаний забезпечити відповідальне ставлення суб'єктів господарювання до своєї діяльності та дає державним органам впевненість у тому, що у випадку настання позаштатних чи надзвичайних ситуацій підприємство зможе забезпечити якомога швидшу ліквідацію його наслідків.

У випадку подання повного пакету документів та дотримання усіх вимог, орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії на перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом протягом 10 робочих днів з дня реєстрації документів.

Таким чином, процедура отримання ліцензії на залізничні перевезення не належить до найскладніших в сенсі оформлення дозвільних документів. Враховуючи тенденції, які зараз починають з'являтись на ринку таких перевезень, можна зробити висновок, що даний напрямок є доволі перспективним і ті підприємства, котрі зможуть першими зайняти позиції у цій сфері, отримають змогу значно збільшити свої прибутки, оскільки залізницею перевозяться чи не найбільші обсяги найрізноманітнішої продукції, особливо що стосується небезпечних вантажів. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до наших спеціалістів за номером телефону (098)-1000-76, і вони нададуть вам професійну безкоштовну консультацію.

+380 (98) 1000-176Contacts