goup

Думка експерта

Охоронна діяльність в Україні - що потрібно для старту?

Створення охоронної компанії

Суб'єкти, які планують здійснення діяльності з надання послуг із забезпечення недоторканності, і цілісності майна цивільних і юридичних осіб, а також здійснення їх фізичного захисту, стикаються з питанням що необхідно для законного здійснення подібної діяльності?

Перше що необхідно суб'єкту бажаючому надавати охоронні послуги, це відкриття охоронної фірми з відповідними КВЕД діяльності.

Наступний крок - це отримання ліцензії на охоронну діяльність. Постановою Кабінету Міністрів України № 960 від 18 листопада 2015 р., Визначено чіткий перелік документів для отримання ліцензії на охоронну діяльність в Україні, а саме:

 

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу);

2) документи, що підтверджують відповідність установленим умовам залучення та відсутність обмежень стосовно працівників, задіяних до здійснення охоронних заходів, а саме:

щодо фахівця (фахівців) з організації заходів охорони:

щодо персоналу охорони (за наявності):

3) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, у двох примірниках 

 

Отримати ліцензію можна в Міністерстві Внутрішніх справ України, яке є єдиним органом ліцензування охоронної діяльності. Протягом 10 робочих днів з моменту подачі документів відбувається перевірка достовірності наданої інформації і виноситься рішення.

Ціна за отримання ліцензії становить розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Після отримання ліцензії суб'єкт господарської діяльності може законно займатися охоронною діяльністю, брати участь в тендерах. Ліцензія видається безстроково і діє по всій території України.

 
+380 (98) 1000-176Contacts