goup

Думка експерта

Ліцензування діяльності онлайн-казино: чи буде працювати і якщо так - то як?

14 липня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон України №768 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Цей довгоочікуваний нормативно-правовий акт нарешті заклав фундамент для легального функціонування бізнесу, котрий спеціалізується на азартних іграх. До них законом було віднесено покер, букмекерські контори, зали гральних автоматів та казино (в готелях та в мережі Інтернет). На правилах провадження останніх ми звернемо детальнішу увагу в даному матеріалі.

В першу чергу відзначимо, що вищезазначеним законом також було внесено зміни до ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» стосовно того, що діяльність на ринку азартних ігор підлягає обов’язковому ліцензуванню. На виконання даного положення Кабінетом Міністрів 21 грудня 2020 р. було ухвалено Постанову №1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор», яка закріпила процедуру ліцензування всіх видів діяльності на ринку азартних ігор, в тому числі і діяльність онлайн-казино.

Згідно із Законом №768 азартні ігри казино – це циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах.  Незважаючи на таке визначення, Постановою №1341 ліцензійні умови було розділено і діяльність казино у вигляді гральних закладів, покеру в мережі Інтернет та казино в мережі Інтернет ліцензується за окремими процедурами. Сьогодні нас цікавить саме остання.

Вимоги до підприємств

Специфіка даного виду діяльності полягає у тому, що вона провадиться виключно у мережі Інтернет за допомогою сертифікованого обладнання на спеціальних веб-сайтах або у мобільних (програмних) додатках. Перш за все, однією із найголовніших вимог до здобувачів ліцензії на провадження діяльності у сфері азартних ігор казино в мережі Інтернет є те, що таку діяльність можуть провадити виключно юридичні особи, які є резидентами України, та для яких організація та проведення азартних ігор є основним видом діяльності. На жаль чи на щастя, фізичні особи-підприємці права займатись азартними іграми не мають. Крім того, законодавством встановлені вимоги до статутного (складеного) капіталу таких юридичних осіб.(складений капітал застосовується у товариствах, які засновані не на основі статуту, а на основі засновницького договору/меморандуму)

Так, статутний (складений) капітал здобувачів ліцензії на онлайн-казино:

  1. Повинен бути сформований грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень (однак більшу частину такого капіталу можна формувати за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав);
  2. Не може формуватись за рахунок бюджетних коштів, а також коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити офіційними документами;

Ще більш детальні вимоги ставляться до керівництва, учасників та кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи-здобувача ліцензії. Керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціари повинні мати бездоганну ділову репутацію та не бути громадянами держави-агресора/окупанта. 

Крім того, повинен бути повністю унеможливлений вплив держави-агресора/окупанта на таку юридичну особу, наступним та не виключно таким чином:

  1. Відсутність прямого чи опосередкованого контролю резидентами такої держави;
  2. Кінцеві бенефіціарні власники не можуть бути резидентами держави-окупанта та/або держави-агресора по відношенню до України;
  3. Учасники (акціонери) не можуть бути кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
  4.  Сама юридична особа не може володіти прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента держави-окупанта та/або держави-агресором по відношенню до України;
  5. Серед учасників (засновників, акціонерів) не може бути юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Окремо Ліцензійними умовами встановлюється, що організатором азартних ігор НЕ МОЖУТЬ БУТИ:

Оскільки такий вид господарської діяльності, як азартні ігри казино супроводжується великою кількістю різного роду ризиків, суб’єкт господарювання, який планує нею займатись, зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7200 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня 2021 року ця сума складає 43 200 000 грн).

 

Важливий аспект!

Окремої уваги потребують також вимоги щодо забезпечення належного рівня психічного здоров’я гравців у азартні ігри. По-перше, організаторам азартних ігор заборонено допускати до користування гральними засобами осіб, менших 21-річного віку, та тих, кому судом обмежено право грати у азартні ігри. Також ліцензіати зобов’язані вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю, в тому числі розміщувати в загальному доступі інформацію щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравців, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі появи такої залежності, в тому числі, контактні дані лікувальних закладів, організацій, і телефони служби підтримки.

 

Документи, необхідні для отримання ліцензії

Доволі великий для здобувачів ліцензії встановлюється і перелік документів для отримання ліцензії. Заява на видачу даного дозвільного документу має містити наступну інформацію:

До заяви про отримання ліцензії додаються також:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;

4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії;

7) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім’я доменної зони UA, з використанням яких планується організовувати та проводити азартні ігри, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з додатком 4;

8) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

9) відомості, необхідні для отримання ліцензії

Крім того, у довільній формі подається така інформація про вимоги до керівництва та власників юридичної особи, зазначена вище, та структура власності здобувача ліцензії із зазначенням кінцевих бенефіціарних власників, а також, у випадку, якщо такими власниками є юридичні особи – із вказанням їх власників.

Строки та вартість отримання ліцензії

Зазначений перелік документів подається на розгляд до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка протягом 15 робочих днів приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі. Повідомлення про результат розгляду надсилається здобувачу ліцензії протягом 5 робочих днів. У випадку позитивного рішення ліцензія видається Комісією після отримання документу про внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії. Загальний термін дії ліцензії – 5 років. Сума державного мита за ліцензію на онлайн-казино складає  6 500 мінімальних заробітних плат (станом на 1 січня 2021 року це 39 млн. грн.)

Однак, Законом №768 також встановлюються гарантії діяльності організаторів азартних ігор у вигляді недопущення зменшення строку дії ліцензії та заборону на запровадження нових видів документів дозвільного характеру на провадження такого виду діяльності.

Таким чином, незважаючи на значний перелік вимог та документів, відтепер в Україні суб’єкти господарювання отримали змогу цілком легально, не порушуючи закон, займатись бізнесом у сфері азартних ігор, тим самим маючи можливість організовувати сотні робочих місць та поповнювати бюджет країни значними сумами надходжень.

+380 (98) 1000-176Contacts