goup

Думка експерта

КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР: ЧИ ВАРТО УКЛАДАТИ

Корпоративний договір в українському законодавстві з’явився не так давно – у 2017 році. З моменту прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», поняття договору було закріплено на законодавчому рівні. Положення про цей договір також міститься в Законі України «Про акціонерні товариства». Наразі це два основні нормативно-правові акти, якими регулюється правова природа корпоративного договору.

                Корпоративний договір є важливим документом для учасників товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та для акціонерів, якщо мова йде про акціонерні товариства.

                Не слід ототожнювати корпоративний договір із засновницьким договором. Сторонами корпоративного договору є учасники/акціонери, які створили господарське товариство і ведуть свою господарську діяльність, а засновницьким договором передбачено право осіб створити господарське товариство в майбутньому. Засновницький договір діє тільки до моменту державної реєстрації товариства, після чого втрачає свою юридичну силу.

                Сутність корпоративного договору полягає в тому, що він не має публічного характеру. На відміну від Статуту товариства, договір не розкривається перед третіми особами, що чітко передбачено законодавством. Головною ознакою такого договору є конфіденційність. Укладення корпоративного договору не є обов’язком для сторін. Такий договір може укладатися за бажанням.

                Укладаючи такий договір, слід співвідносити його із Статутом. Це необхідно для того, щоб корпоративний договір не суперечив умовам Статуту, та навпаки.

                Таким договором регулюється, зокрема, діяльність товариства, порядок входу/виходу учасників товариства, вирішення спірних ситуацій. Під спірною ситуацією розуміють ситуацію, наприклад, за якої учасники товариства, які мають по 50 % внесеного статутного капіталу не можуть досягти згоди з приводу тієї чи іншої ситуації. Тому вирішення такої проблеми можна передбачити корпоративним договором.

                Що ж таке корпоративний договір за законодавством України?

                Корпоративний договір - це договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним.

                Види корпоративних договорів?

                Аналізуючи норми законодавства України, що стосуються корпоративних договорів, слід виокремити два види корпоративних договорів, які існують в Україні:

  1. Корпоративний договір між учасниками товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (ЗУ «Про ТОВ і ТДВ»);

2) Договір між акціонерами товариства (згідно ЗУ «Про акціонерні товариства»);

Коли можна укладати корпоративний договір?

Корпоративний договір можуть укладати учасники/акціонери на будь-якій стадії ведення своєї господарської діяльності. Тобто, як після реєстрації товариства, так і через декілька років ведення господарської діяльності.

                З приводу чого укладається корпоративний договір?

                Корпоративним договором можна врегулювати питання щодо «неконкуренції» (однак, слід звернути увагу, що таке обмеження має бути розумним, оскільки в разі судового спору щодо укладення корпоративного договору, таку умову можна трактувати як недійсну, оскільки вона буде суперечити Конституції України, Цивільному та Господарському кодексам та іншим актам законодавства), умови щодо обмеження на продаж часток, право на їх викуп/продаж, врегулювати питання щодо створення органів управління, порядок реорганізації/ліквідації товариства, тощо.

                Що не можна врегулювати корпоративним договором?

                 Заборон або обмежень щодо певних умов, які не можна врегулювати корпоративним договором законодавством не передбачено. В цьому разі слід аналізувати ті умови, які сторони бажають прописати в договорі та можливість їх виконання в майбутньому.

                Чи можливо укласти в товаристві декілька корпоративних договорів?

Законодавством України не передбачено жодних обмежень щодо кількості корпоративних договорів в товаристві. Тому учасники/акціонери або різні групи учасників/акціонерів можуть укладати декілька корпоративних договорів. Головне, щоб пункти цих договорів не суперечили один одному, оскільки в такому разі буде важко виконувати зобов’язання по одному договору, не порушуючи при цьому умови іншого. Корпоративний договір може укладатись не між всіма учасниками/акціонерами. Наприклад, якщо хтось із учасників/акціонерів не має бажання бути стороною корпоративного договору, він має повне право утриматися від його укладання.

                Форма укладення корпоративного договору.

Для корпоративного договору передбачена проста письмова форма, тобто така, що не потребує нотаріального посвідчення. Однак, корпоративний договір рекомендуємо посвідчувати нотаріально для того, щоб перевірити повноваження сторін на його укладення, перевірити їх право- та дієздатність.

Перспективи розвитку корпоративного договору в майбутньому.

Укладання корпоративного договору в господарському товаристві надає учасникам/акціонерам більш широке коло прав та можливостей щодо управління та, загалом, ведення діяльності товариства.

На сьогодні, єдиним мінусом в сфері укладення корпоративного договору є відсутність сталої судової практики. Станом на грудень 2020 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень наявні тільки два спори про визнання недійсним умов корпоративного договору. Дані спори було розглянуто судом 1-ої інстанції, а саме - Господарським судом Одеської області.

Отже, судова практика щодо укладення корпоративних договорів лише починає формуватися, що в майбутньому приведе до більш якісної практики укладання таких договорів. Безсумнівно, законодавчі акти, які регулюють зміст корпоративного договору потребують доповнень для більш ефективної правозастосовчої практики.

Якщо вам необхідно укласти корпоративний договір між учасниками/акціонерами товариства та врегулювати корпоративні правовідносини, ми можемо допомогти вам в його розробці і надати консультацію з приводу його укладання.

+380 (98) 1000-176Contacts