goup

Думка експерта

Дозвіл на зберігання та використання зброї суб'єктами господарювання: порядок отримання

Як відомо, в Україні обіг зброї суворо контролюється. Фізичні та юридичні особи мають право володіти, користуватись та розпоряджатись вогнепальною, холодною та іншими видами зброї виключно отримавши попередньо дозвіл на таку діяльність у органах Національної поліції України.  

Якщо на рахунок того, як отримати дозвіл на зброю фізичній особі, в мережі Інтернет є достатньо багато джерел, які все детально пояснюють, то стосовно процедури отримання дозволу юридичними особами інформації вкрай мало, оскільки вона актуальна дещо меншому колу осіб. Однак даною статтею ми вирішили внести трохи ясності в дане питання і розібратись у тому, як отримати дозвіл на придбання, використаннях і зберігання зброї юридичними особами.

Види діяльності зі зброєю в межах дозвільної системи

Процедура отримання дозволу на зброю для фізичних та юридичних осіб регулюється Наказом Міністерства внутрішніх справ від 21.08.98 №622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів».

Пунктом 2.1. Інструкції передбачено, що дозволи суб’єктам господарювання видаються на наступні види діяльності зі зброєю:

 1. придбання;
 2. зберігання;
 3. перевезення (через митний кордон України, територією України, транзит через територію України);
 4. використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, основних частин зброї, холодної зброї, охолощеної зброї, пневматичної зброї, пристроїв та патронів до них; вибухових матеріалів і речовин;  
 5. відкриття та функціонування сховищ, складів і баз, де вони зберігаються;
 6. відкриття стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів;
 7. відкриття підприємств і майстерень із виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічних майстерень;
 8. відкриття пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування,;
 9. відкриття магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них.

До найбільш актуальних видів підприємницької діяльності, пов’язаної з використанням зброї, окрім перерахованих вище, можна також віднести охоронну діяльність, адже перелік підприємств, які володіють ліцензією на право її провадження є доволі значним, а отримання такими компаніями дозволу на зброю дасть змогу надавати більш якісні охоронні послуги, що в свою чергу збільшить доходи від такої діяльності.

То як отримати дозвіл на придбання зброї та що для цього потрібно?

Спочатку необхідно зрозуміти декілька речей. По-перше, у дозвільній систему, створеній у сфері обігу зброї, реалізовано окремий порядок отримання дозволів на кожен вид діяльності, який можна провадити зі зброєю. Тобто, придбання, перевезення, зберігання, облік і використання зброї потребують отримання окремого дозволу, а, отже, проходження окремих процедур, для яких потрібно готувати окремі пакети документів. По-друге, саме через такий нюанс за видачу різних дозволів відповідають різні структури Міністерства внутрішніх справ. В межах даного матеріалу ми вирішили розібратись з порядок видачі дозволів на придбання, зберігання та використання зброї суб'єктам господарювання.

Дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв та патронів до них для вказаних потреб видаються тільки за наявності законодавчого або іншого нормативно-правового акта про надання права працівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України, підприємств, установ і організацій користуватися нею при виконанні службових обов'язків лише після вивчення ними матеріальної частини зброї, правил поводження з нею, її застосування та використання, що здійснюється у відповідних пунктах вивчення після здачі заліку та отримання довідки про вивчення даних дисциплін. При цьому на роботу, пов'язану з використанням зброї при виконанні службових обов'язків, приймаються особи, які досягли 21-річного віку.

Підставою для видачі органом поліції дозволу на придбання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них і бойових припасів підприємствам, установам, організаціям є:

 • заява керівника підприємства, установи, організації, у якій зазначаються кількість зброї, основних частин зброї і бойових припасів, що купуються, номер та строк дії дозволу на право відкриття та функціонування об'єкта;
 • завірена керівником підприємства, установи, організації копія акта про придатність приміщення, де зберігатимуться зброя та бойові припаси, основні частини зброї, пристрої та патрони до них, що складається комісією, до складу якої входять представники органу поліції, органу державного нагляду (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та підприємства, установи, організації;
 • наказ керівника підприємства, установи, організації про призначення особи відповідальною за придбання зброї і бойових припасів;
 • платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Дозвіл на право придбання суб’єктом господарювання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та патронів до них, видається УП ГУНП строком до 3 місяців за заявою, у якій зазначаються вид та кількість зброї, основних частин зброї, боєприпасів, пристроїв та патронів до них, що купуються, номер та строк дії дозволу на право відкриття й функціонування об’єкта; відомості про осіб, відповідальних за їх придбання (прізвища, імена, по батькові, паспортні дані).

До заяви додаються:

 • копія документа, що є підставою для придбання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та патронів до них, засвідчена суб'єктом господарювання (договір купівлі-продажу або контракт);
 • копія наказу про призначення особи відповідальною за придбання зброї, її основних частин і бойових припасів, пристроїв та патронів до них;
 • направлення, форма якого визначена в додатку 8 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення;
 • платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Територіальними підрозділами поліції за клопотанням керівників підприємств, установ, організацій видаються дозволи на право зберігання і носіння відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, бойових припасів для супроводження їхніми працівниками грошових сум, цінностей, спеціальних вантажів під час перевезення та у разі потреби на носіння зброї поза об'єктом, що охороняється, працівникам правоохоронних органів на право зберігання і носіння відомчих пристроїв, патронів до них. При цьому в дозволі робиться відмітка "відомчий".

Процедура отримання дозволу на зберігання та використання зброї

Що ж до дозволів на зберігання та використання зброї, то підставою для видачі дозволу на право зберігання, використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, основних частин зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них є заява керівника підприємства, установи, організації, в якій зазначаються:

 • кількість, найменування та вид (класифікація) придбаної зброї, основних частин зброї і бойових припасів, пристроїв та патронів до них, її система, калібр, номер, рік випуску кожної одиниці;
 • дані про осіб, які відповідають за зберігання і використання зброї, та осіб, які мають доступ до зброї, у тому числі про працівників охорони (прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження і проживання, відомості про попередню трудову діяльність), медичні довідки, копії договорів страхування, довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;
 • наказ керівника юридичної особи про призначення особи (осіб), відповідальної/-их за зберігання зброї, основних частин зброї і бойових припасів до неї;
 • платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Окремий перелік вимог заявляється до отримання дозволів на відомчу зброю. Так, до заяви керівників підприємств, установ, організацій, які бажають отримати такий дозвіл, також додаються наступні документи:

 • список осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, дат і місць народження та проживання, відомості про попередню трудову діяльність;
 • медичні довідки;
 • копії договорів страхування;
 • довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;
 • копія наказу керівника підприємства, установи, організації про закріплення осіб, відповідальних за супроводження грошових сум, цінностей, спеціальних вантажів;
 • дві фотокартки розміром 3 х 4 см для кожної особи;
 • платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

ВАЖЛИВО!
У заяві обов'язково зазначається мета отримання дозволу.

Орган поліції упродовж місяця з дня надходження заяви і документів розглядає їх і видає дозволи на зберігання та носіння відомчої зброї, а в разі відмови у видачі дозволу на зберігання та носіння відомчої зброї - письмово повідомляє про це керівника підприємства, установи, організації із зазначенням причин відмови. На зберігання та використання зброї термін дії дозволу складає 3 роки.

Отже, можна зробити висновок, що в нашій країні налагоджена система доволі жорсткого контролю за обігом зброї. Підприємствам, які бажають працювати з нею, необхідно зібрати доволі значний перелік документів, який включає в себе в тому числі і довідки, які підтверджують володіння знаннями матеріальної частини зброї, що в свою чергу потребує додаткових витрат часу на її освоєння. Однак, незважаючи на доволі високу складність отримання таких дозвільних документів, така процедура є важливою та необхідною як для підприємств-здобувачів, так і для органів поліції, які виступають в якості контролюючого органу. Такі вимоги заявляються з метою попередження нещасних випадків при роботі з використанням зброї та покликані гарантувати безпеку не тільки тим особам, які працюють зі зброєю в рамках своєї професійної діяльності, але й усіх інших людей, які з тих чи інших причин могли б стати жертвою застосування зброї.

 

+380 (98) 1000-176Contacts