goup

АУДИТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ - ЩО ЦЕ ТАКЕ І КОМУ ПОТРІБЕН

3 лютого 2021 року було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 77, якою значно зміниться система оформлення дозвільних документів Держпраці, а саме дозволів на виконання робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці. Зміни, передбачені цією постановою опублікувані в Урядовому кур’єрі 10 лютого 2021 року, а вступлять в силу 10 березня 2021 року.

Ми проаналізуємо питання реєстрації декларацій, а саме такий аспект, як аудит охорони праці і спробуємо відповісти на наступні питання:

1. Що таке аудит охорони праці?

2. Кому потрібно проходити аудит охорони праці?

3. Хто проводить аудит охорони праці?

4. Які є види аудиту охорони праці?

5. Як відбувається проведення аудиту охорони праці?

6. Які документи потрібні для проведення аудиту з охорони праці?

 

1. Що таке аудит охорони праці?

Закон України «Про охорону праці» не містить визначення аудиту стану охорони праці, а лише зазначається про обов’язок роботодавця забезпечувати його проведення. Загальні відомості про аудит як явище роз’яснює стандарт ISO 19011:2018. Загалом, це система заходів, якими збирається інформація про ті чи інші складові функціонування системи підприємства (в нашому випадку мова йде про систему охорони праці) та робляться висновки, якими оцінюється стан та визначаються недоліки та методи їх усунення.

2. Кому потрібно проходити аудит охорони праці?

Прямої відповіді на це питання Закон України «Про охорону праці» не дає. Проте певні висновки можна зробити, ознайомившись з формами документів. В бланку декларації, затвердженому Постановою КМУ № 48 від 07.02.2018 р. (додаток № 8), наявний розділ для зазначення дати проведення добровільного аудиту з охорони праці. Так як на даний момент декларація подається на реєстрацію без підтвердних документів, по суті в цей розділ можна записати будь-яку дату, не зазначаючи при цьому, яка організація його розробила та номер акту аудиту, але в більшості випадків роботодавець писав, що аудит не проводився. Бланк декларації, що передбачений Постановою № 77 від 03.02.2021 р., має більш детальні вимоги до зазначення інформації про аудит: слово «добровільний» вже відсутнє, також необхідно зазначити наказ про проведення аудиту, номер та дати висновку про його проведення, а отже, можна зробити висновок, що аудит є тепер обов’язковим документом для реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Таким чином, можна вже зробити висновок, що аудит з охорони праці потрібен для суб’єктів господарювання, які планують оформлювати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. В той же час, це не забороняє провести аудит з охорони праці підприємству, яке вже має дозвільні документи та навіть роботодавцю, діяльність якого не пов’язана з підвищеною небезпекою, для розуміння дотримання загальних норм законодавства з питань охорони праці.

3. Хто проводить аудит охорони праці?

Так як законодавством не зазначено, хто має або може проводити аудит, роботодавець міг самостійно скласти той чи інший акт щодо стану охорони праці на його підприємстві (тобто, внутрішній аудит) і дата такого документу, зазначена в декларації, могла би безумовно вважатись як достовірна інформація, що може бути підтверджена в будь-який момент.

Так як в бланку нового зразка відсутні розділи щодо відповідальних осіб з питань охорони праці, інструкцій, навчання, експлуатаційної документації, нормативно-правової бази тощо, очевидно, що висновок про проведення аудиту треба буде подавати разом з декларацією або він буде вимагатись територіальними управліннями Держпраці від роботодавців або організацій, які проводили аудит.

4. Які є види аудиту охорони праці?

Взагалі, згідно стандарту ISO 19011:2018, аудити діляться на 3 рівні:

Які ж види аудиту має на увазі Держпраці, поки нема одностайного розуміння.  Можна лише висувати припущення. Якщо проводити аналогію з процедурою отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, то експертний висновок, який подають разом із заявою, містить лише реєстраційні дані підприємства, види робіт/устаткування, нормативно-правові акти, на відповідність яким проводилась експертиза; вся інша інформація щодо стану охорони праці (документи, навчання, технічні дані щодо устаткування) містяться в звіті як додатку до висновку експертизи,  який, з одного боку не є обов’язковим документом для подачі, але все одно запитується територіальним управлінням Держпраці. З одного боку, логічно вважати, що дозвільний орган хоче бачити звіти про проведення аудиту від акредитованих осіб та організацій (тобто аудит третьої сторони), таким чином прирівнюючи акт аудиту до висновку експертизи стану охорони праці, який складається для отримання дозволів). Але правових підстав для цього поки що ми не бачимо. Не виключено, що згодом можуть бути розроблені критерії, наприклад, згідно видів робіт, кількості працівників тощо, виходячи від яких буде визначатись необхідність належного рівня аудиту.

5. Як відбувається проведення аудиту охорони праці?

Уповноважена особа (аудитор), відповідно до попередньо затвердженої програми аудиту, ознайомлюється з документами, що стосуються загальних питань охорони праці, а також особливостей виконання робіт та експлуатації устаткування, а також за потреби оцінює безпосередньо самі робочі процеси. На основі всього вищеперерахованого надається оцінка відповідності стану охорони праці підприємства, визначається, чого саме роботодавець дотримується, чого не дотримується, які виявлено недоліки і яким способом їх можна усунути.

6. Які документи потрібні для проведення аудиту з охорони праці?

Знову ж, закон не має відповіді на це питання. Але якщо проводити паралель з переліком документів, які надаються для проведення експертизи стану охорони праці при оформленні дозволів на виконання робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки то звідси витікає, що аудитору треба в будь-якому випадку надати:

Ще можна зробити припущення, що виходячи з обмеженого обсягу нового бланку декларації (фактично це лише реєстраційні дані підприємства, види робіт/устаткування, та місце їх виконання/експлуатації, дані про аудит), складений належним чином уповноваженою особою аудиторський звіт буде невід’ємним документом для успішної участі в тендері поряд із власне декларацією.

Хто має проводити аудит якості системи охорони праці, які відомості мають бути зазначені у аудиторському висновку, які документи для цього потрібні, куди подавати висновок та чи потрібно подавати його взагалі – на всі ці питання відповіді будуть лише після набранням чинності нової постанови та надання офіційних роз’яснень Держпраці.

Підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити наступні висновки:

1) з 10 березня 2021 року система видачі дозвільних документів Держпраці (дозволів та декларацій) істотно зміниться;

2) певні аспекти, в т.ч. питання аудиту стану системи управління охороною праці ще повноцінно не роз’яснені законодавством, але для правильного застосування норм законодавства як роботодавцями, так і дозвільними органами, мають бути розроблені відповідні нормативно-правові акти, а також роз’яснення Держпраці;

3) в будь-якому випадку належний аудит з охорони праці стане невід’ємною процедурою для оформлення декларацій з охорони праці, участі в тендерах та конкурентоздатності підприємств на ринку.

Компанія Юстікон допоможе вам оформити дозвільні документи з охорони праці – дозволи, декларації, а також інші супроводжувальні документи, які для цього необхідні.
+380 (98) 1000-176Contacts