goup

Публікації

Суб’єкти отримання ліцензії на теплову енергію

Поставка теплової енергії

Розбираючись з питанням, кому потрібно отримувати ліцензію на виробництво, постачання або транспортування теплової енергії, необхідно спочатку дізнатись, що, власне, являє собою теплова енергія.

Відповідно до статті 1 Закону України №2633, теплова енергія – це товарна продукція, що виробляється на об’єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу.

Таким чином, теплова енергія виступає об’єктом товарних відносин, що виникають, змінюються або припиняються у сфері забезпеченнях потреб споживачів у такій енергії. Відповідно, у таких правовідносинах учасниками можуть бути, окрім кінцевого споживача, в тому числі і виробники теплової енергії, постачальники та транспортувальники.

Абсолютно логічно постає питання про те, у чому ж різниця між зазначеними видами господарської діяльності. Відповідь на нього можна також знайти у статті 1 вищезазначеного Закону.

Так, виробництво теплової енергії являє собою діяльність, пов’язану із перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на теплову енергію за допомогою відповідних технічних засобів з метою подальшого її продажу на підставі договору.

Постачання теплової енергії – це господарська діяльність, метою якої є надання теплової енергії споживачам за допомогою технічних засобів транспортування та розподілу такої енергії на підставі договору.

Натомість, транспортування теплової енергії – це діяльність, що полягає у передачі енергії за допомогою мереж на підставі договору.

Отже, якщо з виробництвом все зрозуміло, то різницю у постачанні та транспортуванні теплової енергії складає той факт, що якщо суб’єкти господарювання, чиїм основним видом діяльності є постачання, здійснюють, власне, забезпечення кінцевих споживачів теплом, то транспортувальники відповідають за процес переміщення такої енергії від виробників до постачальників.

Згідно з положеннями Закону України «Про теплопостачання» та Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 №308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» ліцензію на зазначені види діяльності можуть отримувати суб’єкти господарювання, які виявили бажання такою діяльністю займатись. Тобто, закон не закріплює чіткого переліку суб’єктів, які можуть здійснювати виробництво, транспортування або постачання теплової енергії, як і не встановлює жодних обмежень для зайняття даними видами підприємництва.

Єдина вимога – відповідність суб’єктів господарювання Ліцензійним умовам в частині кадрових, організаційних та матеріально-технічних вимог та подача під час проходження процедури ліцензування діяльності з виробництва, транспортування чи постачання теплової енергії до органу ліцензування документів, що передбачені відповідними пунктами таких Ліцензійних умов.

Якщо у Вас залишились питання, детальніше про порядок оформлення таких видів ліцензії, вартість такої послуги та терміни їх оформлення Ви можете дізнатись за номером телефону (044) 221-4000

Також Вам може бути цікаво:

Дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки

Ліцензія на постачання та продаж природного газу

+380 (98) 1000-176Contacts