goup

Думка експерта

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГЕНЕРАТОРІВ – ЧИ НЕОБХІДНО ОТРИМУВАТИ ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ?

Раніше ми зазначали щодо необхідності отримання ліцензії на зберігання пального для власних потреб для суб’єктів господарювання, які в тому числі використовують це пальне для заповнення генераторів. Окремим законодавчим актом це ніде не стверджувалось, проте логічно витікало із діючого на той момент законодавства, а саме Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Проте згодом держава вирішила піти назустріч численним підприємцям і дозволила зберігати пальне до 2000 літрів без отримання ліцензії. Законопроект № 8197 було прийнято 13 грудня, а станом на даний момент, він перебуває на підписі у Президента. Отже, з ліцензією фактично все стало ясно, але залишається питання, а чи мають такі суб’єкти отримувати інші дозвільні документи, зокрема документи з охорони праці (дозвіл на виконання робіт/експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці).

Саме з цим будемо розбиратись і спробуємо відповісти на наступні питання:

1. Чим регулюється необхідність оформлення дозвільних документів з охорони праці?

2. Чи потрібно оформлювати дозволи та декларації на генератори?

3. Які документи необхідні для оформлення дозвільних документів та декларацій?

4. Як відбувається оформлення дозвільних документів та декларацій?

 

1. Чим регулюється необхідність оформлення дозвільних документів з охорони праці?

Згідно ст. 21 Закону України «Про охорону праці», роботодавець має отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки (звичайно ж, якщо він виконує та/або експлуатує таке обладнання). Також зазначається про виконання робіт та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки на підставі декларації, якщо для тих чи інших видів робіт передбачено таке декларування.

Самі ж актуальні переліки робіт та машин, механізмів, устаткування для отримання дозволів та декларацій треба шукати в Постанові Кабінету міністрів України № 77 від 03 лютого 2022 року. Також можна звернути увагу і на Постанову Кабінету міністрів України № 1107 від 26 жовтня 2011 року, проте найважливіші моменти містяться саме в Постанові № 77.

2. Чи потрібно оформлювати дозволи та декларації на генератори?

Здавалося б, щоб отримати точну відповідь на це питання, достатньо пройтися по перелікам робіт та устаткування груп А та Б, не знайти там згадування генераторів та нічого синонімічного або хоча б опосередковано пов’язаного з ними, і прийти до висновку, що жодних документів з охорони праці на використання генераторів отримувати не потрібно. Проте такий висновок є не зовсім правильним, оскільки треба копнути трохи глибше.

Взагалі, не дивлячись на те, що чинні переліки видів робіт та устаткування підвищеної небезпеки розроблені з метою більш чіткого розуміння, чи необхідно отримувати дозвіл чи декларацію, виходячи з конкретних процесів та обладнання, все одно нерідко досить складно в цьому розібратись. Іноді навіть доводиться звертатись за роз’ясненням до Держпраці. В нашому випадку ми будемо виходити з чинних нормативно-правових актів та здорового глузду.

Почнемо з дозволу. Потенційні види робіт, на які він може бути потрібен:

1) Використання, зберігання, застосування, вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357) (п. 1 групи А);

2) Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах (п. 3 групи А).

А також з переліку машин, механізмів, устаткування:

- Устатковання, пов’язане з використанням, зберіганням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

По-перше, вищезгадана Постанова № 956 вже не є чинною, тому можливість Держпраці видавати дозволи з цими пунктами до внесення в нього змін – велике питання.

По-друге, сьогодні порогові маси небезпечних речовин визначені Постановою Кабінету міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки». Для бензину та дизпалива – це 250000 літрів. Навіть великі АЗС та сільськогосподарські підприємства нечасто зберігають пальне в таких об’ємах. Що ж тоді казати про суб’єктів мікропідприємництва?

По-третє, згідно ДСТУ, бензин та дизпаливо віднесені до 4 класу небезпеки, тоді як під дозвіл підпадають 1 та 2.

Щодо пункту 3 групи А, то навряд чи побутові користувачі генераторів, до яких, зазвичай, відносяться магазини, заклади громадського харчування, офісні приміщення, перукарні тощо виконуються газонебезпечні роботи чи роботи у вибухопожежонебезпечних зонах, хоча буває всяке.

Якщо підсумувати цей момент, то можна зробити висновок, що дозволи на виконання робіт та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки при використання дизельних або бензинових генераторів, скоріше не потрібно отримувати, аніж потрібно. Проте все залежить від особливостей діяльності та об’ємів зберігання речовин.

Щодо декларації, то тут слід звернути увагу на п. 1 групи Б - усі типи машин та устаткування, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), що не зазначені у групі А, а якщо конкретніші, то саме на вищезазначений підпункт 1. Згідно цього пункту, машина - сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, з яких принаймні один є рухомим, що мають у своєму складі або пристосовані до приєднання силового приводу іншого, ніж безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з’єднані для виконання визначених функцій.

Чи можна віднести до цього визначення генератор, виходячи з його структури та принципу роботи? Очевидно, що так.

Отже, при експлуатації генератора (незалежно від палива, на якому він працює), потрібно подавати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

3. Які документи необхідні для оформлення дозвільних документів та декларацій?

Якщо вам все ж таке потрібно одержувати дозволи, то спершу треба пройти експертизу та отримати позитивний експертний висновок щодо спроможності додержуватись вимог законодавства з охорони праці під час виконання тих чи інших видів робіт підвищеної небезпеки або експлуатації відповідного устаткування.

Такий висновок складається на основі численного пакету документів замовника, серед яких можна виділити уставні, внутрішні документи з охорони праці (накази, інструкції, положення, журнали тощо), протоколи та посвідчення про проходження навчання з охорони праці, атестація робочих місць, матеріали медичних оглядів, документи на обладнання та інше.

Для отримання дозволу до міжрегіонального управління Держпраці, відповідно до місця реєстрації суб’єкта, подаються заява про видачу дозволу та вищезазначений висновок.

Що стосується декларації, то до міжрегіонального управління Держпраці подається власне декларація. Проходити експертизу для декларації не треба, проте передбачено зазначення номеру та дати висновку про проведення аудиту й номеру наказу про його призначення. Подача власне висновку аудиту законом не передбачена, він залишається у заявника. Конкретних вимог про аудит з охорони праці також не передбачені законодавством. Проте виходячи із здорового глузду, аудит розробляться на основі документів, подібних до тих, що необхідні для складення висновку експертизи з охорони праці для отримання дозволу. Докладніше про аудит з охорони праці можна дізнатись тут.

4. Як відбувається оформлення дозвільних документів та декларацій?

Для отримання дозволу подаються до територіального органу Держпраці заявку про видачу дозволу на висновок експертизи з охорони праці. Протягом 10 робочих днів має видати дозвіл або надати повідомлення про відмову в його видачі, із зазначенням підстав, які стали причиною для такого рішення. Строк дії такого дозволу – 5 років з можливістю його продовження на 5 років при закінченні цього строку.

Декларація подається замовником до територіального органу Держпраці в паперовій або електронній формі. Строк реєстрації декларації – 5 робочих днів. Відмова у реєстрації декларації не допускається, але можливе повернення її на доопрацювання у разі її неповного або некоректного заповнення.

 

Компанія Юстікон допоможе вам оформити дозвільні документи з охорони праці – дозволи, декларації, а також інші супроводжувальні документи, які для цього необхідні. Для більш детальної інформації звертайтеся за телефоном 093 1000 176 або через інші канали зв’язку.
+380 (98) 1000-176Contacts