goup

Думка експерта

Винахід, корисна модель, промисловий зразок та об'єкт авторського права – подібне та відмінне

Винахід

В Україні станом на сьогодні зареєстровано понад 600 тисяч охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності лише у сфері промисловості. Для того, щоб ви могли захистити власні напрацювання, законодавством передбачено 5 основних видів реєстрації прав інтелектуальної власності: реєстрація винаходів, корисних моделей, промислових зразків, об’єктів авторського права та торгових марок (знаків на товари і послуги).

В рамках статті розглянемо подібне та відмінне між першими чотирма видами. (Торгові марки потребують окремого розгляду в силу складності питання.)

  1. Винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, що має відповідати умовам патентоздатності: новизна, винахідницький рівень та промислова придатність;
  2. Корисна модель – це також результат інтелектуальної діяльності  людини в будь-якій сфері технології, але він має відповідати лише двом  умовам  патентоздатності: новизна та промислова придатність;
  3. Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, що має відповідати єдиній умові патентоздатності – новизні.
  4. Об’єкт авторського права – це твір  у  галузі  науки, літератури або мистецтва, що, на відміну від вищенаведених понять, не має відповідати будь-яким іншим вимогам.

Умови патентоздатності:

  Новизна Промислова придатність Винахідницький рівень
Винахід
Корисна модель
Промисловий зразок
Об'єкт авторського права

 

На території України можливо зареєструвати:

Як винахід та корисну модель:

Як промисловий зразок:

Як об’єкт авторського права:

Винаходи, корисні моделі та промислові зразки прийнято відносити до сфери промислової власності, а об’єкти авторського права – до авторського права.

Результат реєстрації:

Строк охорони майнових прав:

  Строк
Винахід 20 років
Корисна модель 10 років
Промисловий зразок 5 - 25 років
Об'єкт авторського права пожиттєво та 70 років після смерті автора

 

Обсяги правової охорони:         

Свідоцтво про реєстрацію авторського права охороняє тільки форму вираження твору та не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, що виражені, описані, пояснені та проілюстровані у творі.

Патенти та свідоцтво про реєстрацію промислового зразка охороняють сукупність суттєвих ознак об’єктів:

Ідею неможливо зареєструвати в рамках будь-якого виду об’єктів права інтелектуальної власності. Зареєструвати можливо лише вираження такої ідеї в будь-якому об’єкті, що підпадає під захист в рамках винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи об’єкта авторського права.

Охоронні документи, тобто патенти та свідоцтва, отримуються лише на спосіб, процес, технологію, пристрій, речовину, виріб або твір, в яких певна ідея виражена.

Проконсультуватися та замовити реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності ви можете у відповідних розділах за посиланням та за телефоном +380 (98) 1000 176.

 

Віталій Нестерук,
юрист компанії "Юстікон"

+380 (98) 1000-176Contacts