goup

Думка експерта

Охорона прав інтелектуальної власності: винахід, корисна модель, промисловий зразок, об'єкт авторського права

Винахід

В Україні станом на 1 вересня 2018 року зареєстровано 538 тисяч охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності лише у сфері промисловості. Для того, щоб ви могли захистити власні напрацювання, законодавством передбачено 5 основних видів реєстрації прав інтелектуальної власності: реєстрація винаходів, корисних моделей, промислових зразків, об’єктів авторського права та торгових марок (знаків на товари і послуги).

В рамках статті розглянемо подібне та відмінне між першими чотирма видами. (Торгові марки потребують окремого розгляду в силу складності питання.)

  1. Винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, що має відповідати умовам патентоздатності: новизна, винахідницький рівень та промислова придатність;
  2. Корисна модель – це також результат інтелектуальної діяльності  людини в будь-якій сфері технології, але він має відповідати лише двом  умовам  патентоздатності: новизна та промислова придатність;
  3. Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, що має відповідати єдиній умові патентоздатності – новизні.
  4. Об’єкт авторського права – це твір  у  галузі  науки, літератури або мистецтва, що, на відміну від вищенаведених понять, не має відповідати будь-яким іншим вимогам.

Умови патентоздатності:

На території України можливо зареєструвати:

У якості як винаходу, так і корисної моделі:

У якості промислового зразка:

У якості об’єктів авторського права:

Винаходи, корисні моделі та промислові зразки прийнято відносити до об’єктів права промислової власності, а об’єкти авторського прав – до об’єктів авторського права.

Результат реєстрації:

Обсяги правової охорони:         

Свідоцтво про реєстрацію авторського права поширює правову охорону тільки на  форму  вираження  твору  та  не  поширює  на будь-які ідеї, теорії,  принципи,  методи,  процедури, процеси, системи, способи, концепції,   відкриття,   що  виражені,  описані, пояснені та проілюстровані у творі.

Патенти  поширюють правову охорону на сукупність суттєвих ознак об’єктів: для винаходу та корисної моделі обсяг правової охорони визначається формулою, тлумачення якої здійснюється  в  межах  опису  та креслень; для промислового  зразка –  в рамках представлених  зображень виробу та тлумачення його ознак в межах опису.

Варто знати, що в рамках жодного виду об’єктів права інтелектуальної власності неможливо зареєструвати ідею. Зареєструвати можливо лише вираження такої ідеї в будь-якому об’єкті, що підпадає під захист в рамках винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи об’єкта авторського права.

Охоронні документи, тобто патенти та свідоцтва, отримуються лише на спосіб, процес, технологію, пристрій, речовину, виріб або твір, в яких певна ідея виражена.

Замовити консультацію та реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності можливо у відповідних розділах за посиланням та за телефоном +380 (98) 1000 176.

+380(98)1000-176Contacts