goup

Думка експерта

Нові правила працевлаштування іноземців в Україні: огляд основних змін

21 вересня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном», яким змінила Закон «Про зайнятість населення» у частині, що стосується застосування праці іноземців.

З 15 жовтня 2022 року зміни набули чинності, а отже почали діяти оновлені правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

В цій статті ми оглянемо, що нового запропонував законодавець для іноземних працівників та їх роботодавців, зіставимо нову та стару процедури оформлення документів.


Як і раніше, щоб легально працевлаштувати іноземця, необхідно спочатку оформити дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства у будь-якому центрі зайнятості. Для зручності, будемо надалі в тексті називати цей документ лаконічніше - дозвіл.

1. Нові категорії осіб, яким видають/продовжують дозволи та максимальні строки дії

Оновлений Закон «Про зайнятість населення» більше не містить поняття особливих категорій іноземців.

Раніше до цієї групи належали:

● іноземні високооплачувані професіонали (заробітна плата понад 50 мінімальних);

● іноземні ІТ-професіонали;

● іноземні працівники творчих професій;

● засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні;

● випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів.

Оформлення дозволів для цих категорій іноземців було можливо одразу на 3 роки та до них не застосовувалась вимога щодо обов’язкової виплати 10 мінімальних заробітних плат.

Відтепер, дозволи можна оформити для однієї загальної категорії – іноземний найманий працівник. Максимальний строк дії дозволу за цією категорією – 2 роки.

Нагадаємо, що дозвіл можна продовжувати необмежену кількість разів.

Крім іноземних найманих працівників, дозвіл можуть отримати:

● відряджені іноземні працівники – на строк дії зовнішньоекономічного договору, але не більш як на 3 роки;

● внутрішньокорпоративні цесіонарії – на строк дії рішення про переведення в Україну на роботу та трудового контракту, але не більш я на 3 роки;

● іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а також ті, хто оскаржує рішення про відмову – на строк дії довідки про звернення за захистом в Україні, але не більш як на 1 рік;

● особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особи, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства – на строк дії довідки про звернення за визнанням ОБГ, але не більш як на 1 рік;

● іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання та після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні – на строк дії трудового договору, але не більш як на 1 рік у період навчання.

Як бачимо, на дозвіл строком дії на 3 роки можуть претендувати лише 2 категорії іноземців: відряджені працівники за зовнішньоекономічними договорами та внутрішньокорпоративні цесіонарії. ІТ-спеціалісти та засновники юридичних осіб зможуть отримати дозволи строком дії максимум на 2 роки.

Нарешті увагу звернули і на іноземних студентів українських ВНЗ, яких виокремили в окрему категорію осіб, що можуть претендувати на дозвіл. Умови отримання роботодавцем дозволу для цієї категорії пільгові. Проте, про це згодом.

2. Скасовано вимогу виплачувати іноземцю 10 мінімальних заробітних плат

Вимог до мінімального розміру заробітної плати для іноземців в оновленому Законі взагалі немає. Тобто, щоб працевлаштувати іноземця, більше непотрібно обов’язково встановлювати заробітну плату в розмірі не меншому ніж 10 мінімальних заробітних плат. Достатньо дотримуватись загальних норм законодавства України про оплату праці.

3. Збільшено розмір плати за оформлення дозволу

Хоч державні платежі за видачу та продовження дозволів значно зросли, законодавець передбачив, що за продовження дії дозволу роботодавець заплатить менше ніж за первинну видачу. Так, розмір плати за продовження складає на 1 прожитковий мінімум менше від розміру плати за видачу на відповідний строк.

Як і раніше, державний платіж буде змінюватись кожного 1 січня нового року та вираховуватись виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються документи.

Таким чином, за новими правилами, для отримання дозволу на роботу в 2022 році роботодавцю необхідно сплатити:

За первинне оформлення:

● до 6 місяців (включно) – 7443 грн (три прожиткові мінімуми для працездатних осіб);

● від 6 місяців до 1 року (включно) – 12405 грн (п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб);

● від 1 року до 2 років (включно) – 19848 грн (вісім прожиткових мінімумів для працездатних осіб);

● від 2 років до 3 років (включно) - 24810 грн (десять прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

За продовження діючого дозволу:

● до 6 місяців (включно) – 4962 грн (два прожиткові мінімуми для працездатних осіб);

● від 6 місяців до 1 року (включно) – 9924 грн (чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб);

● від 1 року до 2 років (включно) – 17367 грн (сім прожиткових мінімумів для працездатних осіб);

● від 2 років до 3 років (включно) - 22329 грн (дев’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Також визначено категорії, яким дозвіл оформляється безкоштовно:

● іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а також ті, хто оскаржує рішення про відмову;

● іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти;

● особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особам, які оскаржують рішення про відмову;

● іноземці або особи без громадянства, які брали безпосередню участь у відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації проти України.

Тобто, щоб працевлаштувати студента, роботодавцю не потрібно буде сплачувати платіж за отримання дозволу. Проте, щоб отримати такий дозвіл, необхідно буде зібрати дещо ширший пакет документів, ніж для звичайного найманого працівника.

Вагомим нововведенням є і те, що роботодавці зможуть не сплачувати державний платіж за видачу дозволу для іноземця, який воював на боці України. Для того, щоб отримати дозвіл за цією категорією непотрібно буде долучати в пакет документів додаткових підтверджень. Інформацію про безпосередню участь іноземця або особи без громадянства у відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації проти України центри зайнятості будуть отримувати від Міністерства оборони України самостійно.

4. Повернуто верхню межу строку, в який потрібно звернутись за продовженням дії дозволу

Віднині подати заяву на продовження можна не раніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії дозволу. Нижня ж межа залишилась незмінною - 20 календарних днів до закінчення.  

5. Несплата ЄСВ – підстава для скасування дозволу

За новою нормою, центр зайнятості, який видав дозвіл, буде перевіряти факт сплати роботодавцем єдиного соціального внеску. Якщо з дати укладення трудового договору з іноземцем, протягом двох місяців, роботодавцем не було сплачено єдиний соціальний внесок, відповідний центр зайнятості буде приймати рішення про скасування дозволу.

Моніторинг сплати роботодавцем єдиного внеску буде здійснюватися шляхом обміну даними з Пенсійним фондом України.

Також, у разі скасування дозволу на цій підставі, роботодавець не зможе повторно оформити дозвіл на роботу протягом 1 року з дня прийняття відповідного рішення.

6. Втрачений або пошкоджений бланк дозволу можна отримати повторно

Нарешті законодавець передбачив видачу центрами зайнятості дублікатів дозволів на застосування праці. Раніше дублікат дозволу було отримати неможливо. У разі втрати документа, щоб отримати новий бланк, доводилось або продовжувати дозвіл, або вносити у нього зміни.

Видача дубліката буде здійснюватися безкоштовно, а для його отримання необхідно буде подати заяву у довільній формі та зачекати 7 робочих днів.

Про видачу дубліката центри зайнятості інформуватимуть Державну прикордонну та міграційну служби.

7. Плату за видачу або продовження дозволу необхідно вносити до подачі документів

Раніше оплату необхідно було здійснити протягом 10 робочих днів після прийняття центром зайнятості позитивного рішення.

За зміненими ж правилами, роботодавець обов'язково подає документ про внесення плати за видачу або продовження дії дозволу разом зі відповідною заявою.   

У разі відмови, кошти, сплачені роботодавцем за видачу або продовження дії дозволу, повертатимуться шляхом їх перерахування на поточний рахунок роботодавця не пізніш як за 10 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

8. Документи для отримання дозволу можна онлайн та поштою

Передбачено наступні способи подачі документів:

● особисто під час прийому;

● поштою з описом вкладення;

● через електронний кабінет роботодавця або інші державні електронні системи онлайн-послуг із використанням електронного підпису та з проходженням процедури верифікації;

● через центр надання адміністративних послуг;

● через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Варіанти з подачею онлайн будуть працювати лише за наявності технічної можливості. 

9. Всі категорії іноземців можуть працювати за сумісництвом без необхідності отримувати додатковий дозвіл

Так праця іноземців може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом в одного роботодавця, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строку дії дозволу за основним місцем роботи.

Раніше ця норма розповсюджувалась лише на високооплачуваних іноземних професіоналів.

Також, незалежно від того, за якою категорією отримано дозвіл, іноземець має право суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року.

10. Визначено механізм та державні органи, з якими центри зайнятості будуть обмінюватись інформацією щодо оформлених дозволів

Про прийняті центром зайнятості рішення в електронному вигляді буде повідомлятись низка державних органів, які дотичні до питань, що пов'язані з працевлаштуванням та перебуванням на території України іноземців.

Приміром, протягом трьох робочих днів з дня скасування дозволу, про це будуть повідомлені Державна Міграційна Служба, Державна прикордонна служба, Національна поліція, Державна служба з питань праці.

11. Скасування дозволу через певні підстави стане причиною для відмови у його повторній видачі

Серед таких підстав зокрема:

● виявлення недостовірності даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла бути виявлена під час розгляду заяви;

● встановлення факту застосування праці іноземця або особи без громадянства на інших умовах, ніж ті, що визначені дозволом, або іншим роботодавцем (крім роботи за сумісництвом);

● невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскарження рішення ДМС про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про відмову у визнанні особою без громадянства;

● набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким іноземця чи особу без громадянства засуджено за вчинення кримінального правопорушення;

● отримання від закладу вищої освіти України інформації про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу.

Тобто, якщо підставою для скасування дозволу слугував один з вищезазначених пунктів, центр зайнятості буде відмовляти у видачі, продовженні дії, внесенні змін до дозволу для відповідного іноземця чи особи без громадянства.

Зазначене не застосовуватиметься у випадках, коли роботодавець подасть заяву про оформлення дозволу для іншого іноземця або особу без громадянства.

12. Рішення центру зайнятості можна оскаржити до Міністерства економіки України

Механізм полягає у наступному: протягом 15 календарних днів з дати оприлюднення та повідомлення роботодавця засобами електронного зв’язку рішення про відмову у видачі дозволу, продовженні його дії, внесенні змін та рішення про скасування може бути оскаржене до Мінекономіки. У випадку ж, якщо скарга буде відхилена Мінекономіки, рішення можна оскаржувати у судовому порядку.  

13. Залишається чинною норма про обов'язкове погодження з СБУ дозволів для громадян російської федерації та Республіки Білорусь

Також під перевірку СБУ можуть підпадати громадяни й інших держав, що становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності і демократичному конституційному ладу та іншим національним інтересам України.

На практиці такі погодження займають близько місяця, тож звичайні строки видачі та продовження дозволів у 7 та 3 робочих дні відповідно, до громадян таких країн не можуть бути застосовані.

Враховуючи норму оновленої редакції Закону про те, що звернутись за продовженням дозволу можливо не раніше ніж за 50 днів до закінчення строку його дії, то продовжити дозвіл таким чином, щоб мати змогу дотриматися вимог міграційного законодавства подати документи на обмін (продовження) посвідки не пізніше ніж за 15 робочих днів до її закінчення (19-24 календарних дні), видається практично неможливим.

+380 (98) 1000-176Contacts