goup

Новини права

Новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»: зміни та нововведення

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»17.06.2018 року набирає чинності ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – ЗУ «Про ТОВ»), прийнятий ВРУ 06.02.2018 року та підписаний Президентом України 17.03.2018 р. Закон презентується як актуалізована та вдосконалена версія положень ЗУ «Про господарські товариства» в частині про ТОВ (далі – ЗУ «Про ГТ»). Проаналізуємо зміни шляхом порівняння старих та новоприйнятих положень законодавства.

По-перше, Закон передбачає обов’язок протягом року з моменту набрання чинності привести положення статутів ТОВ відповідно до нововведень. Розпочнемо розгляд з першочергового – моментів, що рекомендуються для зміни:

  1. Вводиться необхідність нотаріального засвідчення підписів всіх засновників ТОВ в першій редакції статуту.
  2. Кожен учасник ТОВ зобов’язується повністю внести свій вклад протягом півроку з моменту державної реєстрації, але якщо інше не передбачено статутом. ЗУ «Про ГТ» зобов’язує учасників до аналогічних дій виключно протягом року.
  3. Учасник ТОВ, доля якого в статутному капіталі не перевищує 50%, зможе вийти з ТОВ без згоди інших учасників у будь-яку мить. Якщо доля учасника рівна або перевищує 50%, то він зможе вийти з ТОВ лише за згодою інших учасників.
  4. Відповідно до ЗУ «Про ГТ», для внесення змін до статуту достатньо простої більшості голосів, проте, відповідно до ЗУ «Про ТОВ», для цього знадобиться 3/4 голосів усіх учасників ТОВ. В ЗУ «Про ТОВ» відсутнє поняття «кворум», що в ЗУ «Про ГТ» означає кількість голосів учасників, необхідну для визнання зборів повноважними – більше 50%.

По-друге, ЗУ «Про ТОВ» вводить нові поняття та механізми, що зможуть вноситися до статутів та використовуватися при здійснення господарської діяльності:

  1. Корпоративний договір – дозволяє учасникам регулювати відносини з приводу управління ТОВ: порядок придбання-продажу частки у статутному капіталі, способи голосування та ін. Особливо актуальним подібний вид договорів виступатиме в тих випадках, коли учасники не можуть дійти згоди з певних питань – договором можливо передбачити варіанти вирішення ситуацій, які неможливо врегулювати в досудовому порядку;
  2. Безвідклична довіреність – видається з метою виконання зобов’язань учасників-сторін корпоративного договору з приводу прав на частку в статутному капіталі або повноважень учасників. Можуть передбачатися індивідуальні випадки скасування такої довіреності;
  3. Конфлікт інтересів – протиріччя між обов’язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах ТОВ та її приватними інтересами;
  4. Значні правочини – правочини, щодо яких статутом передбачається особливий порядок надання згоди, та які встановлюються залежно від його вартості та зазначаються в статуті
  5. Кількість учасників ТОВ необмежена;

та інше.

Замовити реєстрацію змін та детально проконсультуватися можливо за посиланням або за телефоном +380 (98) 1000-176.

+380 (98) 1000-176Contacts