goup

Патентування пристроїв, способів, речовин, зовнішнього вигляду виробу

Термін «промислова власність» вперше почав застосовуватися у французькому законодавстві як вид власності на винахід і товарний знак. Промислова власність в сучасному контексті розуміється як результат інтелектуальної праці, що є породженням розуму.

Відповідно до ст. 1 Паризької конвенції з охорони промислової власності до об'єктів промислової власності відносяться винаходи у всіх сферах людської діяльності, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування, найменування місця походження товару, а також припинення нечесної конкуренції.

Найбільш важливою, з точки зору економіки й права, є патентна форма охорони об'єктів промислової власності, яка й одержала поширення у світі.

Патент – це виданий патентним органом від імені держави документ, який засвідчує авторство, пріоритет на об'єкт промислової власності й виключне право на його використання.

Фахівці компанії «ЮСТІКОН» зареєструють та забезпечать охорону прав на результати Вашої інтелектуальної праці.

+380(98)1000-176Contacts