goup

Імміграція в Україну

Згідно з Конституцією України іноземці, а також особи без громадянства, які знаходяться в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами і свободами і виконують ті ж обов'язки, що і громадяни України, якщо інше не передбачене Конституцією, законами або міжнародними договорами України.
Іноземець - особа, яка не знаходиться в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.
Особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.