goup

Авторське право

Авторське право – це область права, яка забезпечує охорону оригінальних авторських витворів, таких як книг, картин, архітектурних витворів, музичних композицій й авторського програмного забезпечення. Під ним мається на увазі сукупність майнових і немайнових прав, що належать авторові.

Об'єкт авторського права повинен бути результатом саме творчої праці автора, і повинен бути закріплений на матеріальному носії (у писемній формі, у формі зображення, звукового або відео запису, в об'ємно-просторовій формі), також об'єкт авторського права може бути виражений в усній формі, але у вигляді публічного виконання.

Знак охорони авторського права являє собою латинську літеру С (перша буква слова «copyright») поміщену в центрі кола. (А також використовують літеру С у круглих дужках — «(с)».)

Авторське право захищає інтереси не тільки автора, але й суспільства, надаючи йому вільний доступ до творчості.

Фахівці компанії «ЮСТІКОН» зареєструють та забезпечать охорону прав на результати Вашої інтелектуальної праці.

+380(98)1000-176Contacts