(093) 1000 176
(093) 1000 176
(098) 1000 176
RU r r
»
»
»
»
»
»
Громадянство України шляхом прийняття до громадянства
Усі практики
Корпоративні правовідносини
Наші клієнти

Громадянство України шляхом прийняття до громадянства

Громадянство України шляхом прийняття до громадянства

Громадянство України шляхом прийняття до громадянства

Допоможемо отримати громадянство України шляхом прийняття. Якісний сервіс. Адекватна вартість.
? ЗАВДАННЯ

Ви безперервно проживаєте в Україні протягом останніх 5 років і прагнете мати усі права громадянина? Можливо, Ви перебуваєте в шлюбі із громадянином України більш 2х років або Вам уже 3 роки як наданий статус біженця в Україні?


! ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ


Тоді у Вас є можливість отримати громадянство шляхом прийняття в громадянство України!

Прийняття в громадянство має на увазі безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років, визнання й дотримання Конституції України й законів України, володіння державною мовою, наявність законних джерел існування, а, найголовніше, одержання дозволу на імміграцію в Україну.

Оформивши громадянство України, Ви отримуєте наступні переваги:

 • Кількість відвідувань країни не лімітована
 • Строк знаходження на території України не обмежений
 • Користування всіма можливими правами й свободами громадянина України
 • Можливість працювати без спеціального дозволу
 • Соціальний захист, у тому числі безкоштовне медичне обслуговування
 • і т.д.
Отже, якщо ви вирішили оформити громадянство України, врахуйте, що цей процес досить складний і тривалий.

Самостійне оформлення громадянства це:

                           "Приходьте завтра, у нас обід"

        "По черзі"

                                        "У Вас не вистачає довідки й довідки на довідку"

        "Очікуйте рішення рік, два або більше"

                 "Виправте помилки й подайте знову"

                                              " На жаль, Ваші документи загублені… збирайте й подавайте заново"

Ми рекомендуємо Вам замовити супровід у фахівців з досвідом роботи й розумінням міграційного законодавства.


+ РОБОТИ З НАМИ


Замовте в нас, тому що:

 • Наша компанія надає послуги в даній сфері вже більш 7-ми років
 • Ми проконсультуємо Вас безкоштовно
 • Наші юристи на додаток до вищої юридичної освіти вивчили "від і до" практичну сторону питання
 • В оформленні громадянства не останню роль відіграє практика спілкування із співробітниками Міграційної служби, і вона в нас є
 • Нам потрібний мінімальний перелік документів, усе інше готують наші юристи
 • Ми гарантуємо результат, а якщо він не досягнутий - не вимагаємо оплати наших послуг, про що прямо вказуємо в договорі
 • І, нарешті, найкраща характеристика нашої роботи - це наші клієнти
Звертайтеся, й ми гарантовано досягнемо бажаного вами результату!

Докладно
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про громадянство» іноземець або особа без громадянства можуть бути за їхніми клопотаннями прийняті в громадянство України.

Умовами прийняття в громадянство України є:

1. Визнання й дотримання Конституції України й законів України;

2. Подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);

3. Безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.

Ця умова не поширюється на іноземців або осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі із громадянином України більше двох років, і на іноземців або осіб без громадянства, які перебували із громадянином України більше двох років у шлюбі, який припинився внаслідок його смерті. Дворічний строк перебування в шлюбі із громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким був наданий дозвіл на імміграцію відповідно пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію".

Для осіб, яким наданий статус біженця в Україні або притулок в Україні, строк безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні або притулку в Україні, а для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства, - на три роки з моменту в'їзду в Україну;

4. Одержання дозволу на імміграцію.

Дозвіл на імміграцію надається для певних категорій іммігрантів або в межах установленої Кабінетом Міністрів України квоти імміграції, або поза квотою імміграції.

Квота імміграції – це гранична кількість іноземців і осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року;

Дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції наступним категоріям іммігрантів:

 1. діячі науки й культури, імміграція яких відповідає інтересам України
 2. висококваліфіковані фахівці й робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України
 3. особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
 4. особи, які є рідними братом або сестрою, дідом або бабою, онуком або внучкою громадян України
 5. особи, які раніше перебували в громадянстві України
 6. батьки, чоловік (дружина) іммігранта і його неповнолітні діти
 7. особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років від дня надання їм статусу особи, що постраждала від торгівлі людьми

Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:

 1. одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває в шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям або батькам громадян України;
 2. особам, які є опікунами громадян України, або перебувають на під опікою громадян України;
 3. особам, що мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
 4. особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;
 5. закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у випадку їх спільного в'їзду та перебування на території України.

Ця умова не поширюється на осіб, яким наданий статус біженця в Україні або притулку в Україні, і на іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або одержали посвідчення на постійне проживання в Україні;

5. Володіння державною мовою або ЇЇ розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, що мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

6. Наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким наданий статус біженця в Україні або притулок в Україні.

Положення, передбачені пунктами 3 - 6, не поширюються на осіб, які мають видатні заслуги перед Україною, і на осіб, прийняття яких у громадянство України становить державний інтерес для України.

Прийняття в громадянство України дитину, яка проживає в Україні, й один з батьків якої або інша особа, яка відповідно до цього Закону є її законним представником і має дозвіл на імміграцію в Україну, здійснюється без врахування умов, передбачених пунктами 1, 3 - 6. Дозвіл на імміграцію в Україну не потрібен, якщо законним представником дитини є особа, якій наданий статус біженця в Україні або притулку в Україні, або іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" (7 серпня 2001) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або одержали посвідчення на постійне проживання в Україні.

У громадянство України не приймається особа, яка:

 1. вчинила злочин проти людства або здійснювала геноцид
 2. засуджена в Україні до позбавлення волі за здійснення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості)
 3. вчинила на території іншої держави дію, яка визнана законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином
Особа, яка набула громадянство України й подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави в уповноважені органі цієї держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким наданий статус біженця в Україні або притулку в Україні


!!! ВАЖЛИВО


Датою набуття громадянства України у таких випадках є дата видання відповідного Указу Президента України.


§ ЗАКОНОДАВСТВО


 • Конституція України
 • Закон України «Про громадянство України»
 • Закон України «Про імміграцію»
 • Указ Президента України про питання організації виконання Закону України «Про громадянство України»

Юридична компанія «ЮСТІКОН», маючи багаторічний досвід, пропонує Вам повний комплекс юридичних послуг з питань набуття громадянства


Ξ ПЕРЕЛІК БАЗОВИХ ПОСЛУГ


 • консультації з набуття громадянства України
 • підготовка необхідного пакета документів
 • представництво інтересів клієнта при подачі необхідного пакета документів в органи Міграційної Служби
 • представництво інтересів клієнта протягом усього строку оформлення набуття громадянства України

Документи

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ В ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ

# Документ Форма документа Примітка Ю* К*
Всім претендентам (за винятком іноземців і осіб без громадянства: - яким наданий статус біженця в Україні або притулку в Україні; - які одружені із громадянином України більше двох років і одержали дозвіл на імміграцію; - тих, що одержали дозвіл на імміграцію і перебували із громадянином України більше двох років у шлюбі, який припинився внаслідок його смерті; - тих, які одержали дозвіл на імміграцію відповідно пункту 1 частини третьої статті 9 Закону України
1 Заява про прийняття в громадянство України Оригінал 2 екземпляри
2 3 фотографії Оригінал На матовій основі, розміром 35 х 45 мм
3 Один з таких документів
3.1 Декларація про відсутність іноземного громадянства Оригінал Для осіб без громадянства.
3.2 Зобов'язання припинити іноземне громадянство Оригінал Не потрібно від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно із набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно із набуттям громадянства України
3.3 Заява про зміну громадянства Оригінал Для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно із набуттям громадянства України
4 Один з таких документів
4.1 Документ, який підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх трьох років Оригінал Для особи, яка в'їхала в Україну іноземцем
4.2 Документ, який підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх трьох років, разом з документами, які підтверджують, що особа в'їхала в Україну особою без громадянства Оригінал Для особи, яка в'їхала в Україну особою без громадянства
5 Один з таких документів
5.1 Документ, який підтверджує одержання дозволу на імміграцію в Україну Копія
5.2 Паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з оцінкою про прописку на території України Копія
5.3 Посвідка на постійне проживання Копія
6 Один з таких документів
6.1 Документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування Оригінал Видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування
6.2 Атестат або виписка із залікової відомості диплома Копія Для особи, що має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови
6.3 Документ, який підтверджує інвалідність Копія Для особи, що має фізичні вади (сліпа, глуха, німа)
7 Документ про наявність законних джерел існування Оригінал
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ В ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ ІНОЗЕМЦІВ І ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКИМ НАДАНИЙ СТАТУС БІЖЕНЦЯ В УКРАЇНІ АБО ПРИТУЛКУ В УКРАЇНІ
1 Заява про прийняття в громадянство України Оригінал 2 екземпляри
2 3 фотографії Оригінал На матовій основі, розміром 35 х 45 мм
3 Один з таких документів
3.1 Декларація про відсутність іноземного громадянства Оригінал Для осіб без громадянства.
3.2 Декларація про відмову особи, якій наданий статус біженця в Україні або притулку в Україні, від іноземного громадянства Оригінал Для іноземців
4 Документ, який підтверджує надання особі статусу біженця або притулку в Україні, а також факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з моменту надання їй таких статусу або притулку Копія Довідка органа міграційної служби в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, Севастополі, спеціально вповноваженого центрального органа виконавчої влади у справах міграції, копія посвідчення біженця, копія проїзного документа для виїзду за кордон
5 Один з таких документів
5.1 Документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування Оригінал Видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування
5.2 Атестат або виписка із залікової відомості диплома Копія Для особи, що має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови
5.3 Документ, який підтверджує інвалідність Копія Для особи, що має фізичні вади (сліпа, глуха, німа)
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ В ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕБУВАЛА У ШЛЮБІ ІЗ ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ БІЛЬШЕ ДВОХ РОКІВ АБО ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕБУВАЛА ІЗ ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ БІЛЬШЕ ДВОХ РОКІВ У ШЛЮБІ, ЯКИЙ ПРИПИНИВСЯ ВНАСЛІДОК ЙОГО СМЕРТІ, І ОДЕРЖАЛА ДОЗВІЛ НА ІММІГРАЦІЮ
1 Заява про прийняття в громадянство України Оригінал 2 екземпляри
2 3 фотографії Оригінал На матовій основі, розміром 35 х 45 мм
3 Один з таких документів
3.1 Декларація про відсутність іноземного громадянства Оригінал Для осіб без громадянства.
3.2 Зобов'язання припинити іноземне громадянство Оригінал Не потрібно від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав Одночасно із набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно із набуттям громадянства України
3.3 Заява про зміну громадянства Оригінал Для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно із набуттям громадянства України
4 Один з таких документів
4.1 Документ, який підтверджує одержання дозволу на імміграцію в Україну Копія
4.2 Паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку на території України Копія
4.3 Посвідка на постійне проживання Копія
5 Один з таких документів
5.1 Документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування Оригінал Видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування
5.2 Атестат або виписка із залікової відомості диплома Копія Для особи, що має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови
5.3 Документ, який підтверджує інвалідність Копія Для особи, що має фізичні вади (сліпа, глуха, німа)
6 Документ про наявність законних джерел існування Оригінал
7 Документ, який підтверджує перебування чоловіка (дружини) особи в громадянстві України Копія
8 Документ, який підтверджує перебування особи в шлюбі із громадянином України строком більш двох років Оригінал
9 Свідоцтво про смерть чоловіка (дружини) Оригінал Для осіб, які перебували із громадянином України більше двох років у шлюбі, який припинився внаслідок його смерті, і одержали дозвіл на імміграцію
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ В ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ ОСОБИ, ЯКА Є ІНОЗЕМЦЕМ АБО ОСОБОЮ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА І ОДЕРЖАЛА ДОЗВІЛ НА ІММІГРАЦІЮ ВІДПОВІДНО ПУНКТУ 1 ЧАСТИНИ ТРЕТЬОЇ СТАТТІ 4 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ІММІГРАЦІЮ»
1 Заява про прийняття в громадянство України Оригінал 2 екземпляри
2 3 фотографії Оригінал На матовій основі, розміром 35 х 45 мм
3 Один з таких документів
3.1 Декларація про відсутність іноземного громадянства Оригінал Для осіб без громадянства.
3.2 Зобов'язання припинити іноземне громадянство Оригінал Не потрібно від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно із набіттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно із набуттям громадянства України
3.3 Заява про зміну громадянства Оригінал Для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно із набуттям громадянства України
4 Один з таких документів
4.1 Документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування Оригінал Видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування
4.2 Атестат або виписка із залікової відомості диплома Копія Для особи, що має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови
4.3 Документ, який підтверджує інвалідність Копія Для особи, що має фізичні вади (сліпа, глуха, німа)
5 Документ про наявність законних джерел існування Оригінал
6 Довідка про надання іноземцеві або особі без громадянства дозволу на імміграцію Оригінал
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ В ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ ОСОБИ, ЩО МАЄ ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ, АБО ОСОБИ, ПРИЙНЯТТЯ ЯКОЇ В ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ СТАНОВИТЬ ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС ДЛЯ УКРАЇНИ
1 Заява про прийняття в громадянство України Оригінал 2 екземпляри
2 3 фотографії Оригінал На матовой основе, размером 35 х 45 мм
3 Один з таких документів
3.1 Декларація про відсутність іноземного громадянства Оригінал Для осіб без громадянства.
3.2 Зобов'язання припинити іноземне громадянство Оригінал Не потрібно від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно із набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно із набуттям громадянства України
3.3 Заява про зміну громадянства Оригінал Для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно із набуттям громадянства України
4 Звернення на ім'я Президента України, центрального органа виконавчої влади України про те, що особа має видатні заслуги перед Україною або прийнятті особи в громадянство України становить державний інтерес для України Оригінал
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ В ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ ДИТИНИ, ЯКА ПРОЖИВАЄ В УКРАЇНІ, Й ОДИН З БАТЬКІВ ЯКОЇ АБО ІНША ОСОБА, ЯКА Є ЇЇ ЗАКОННИМ ПРЕДСТАВНИКОМ І МАЄ ДОЗВІЛ НА ІММІГРАЦІЮ В УКРАЇНУ, РАЗОМ З ОДНИМ З БАТЬКІВ АБО ІНШИМ ЗАКОННИМ ПРЕДСТАВНИКОМ АБО ОКРЕМО, З ПЕРЕРАХОВАНИХ ПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ПОДАЄ КЛОПОТАННЯ ПРО ЦЕ У СВОЇЙ ЗАЯВІ
1 Заява про прийняття в громадянство України Оригінал 2 екземпляри
2 3 фотографії Оригінал На матовій основі, розміром 35 х 45 мм
3 Документ, який підтверджує, що один з батьків або інший законний представник має дозвіл на імміграцію в Україну. Оригінал Якщо законним представником дитини є особа, якій наданий статус біженця в Україні або притулок в Україні, або іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набуття чинності Законом України
4 Свідоцтво про народження дитини Копія
5 Заява про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України
6 Один з таких документів
6.1 Декларація про відсутність іноземного громадянства Оригінал Для осіб без громадянства.
6.2 Зобов'язання припинити іноземне громадянство Оригінал Не потрібно від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно із набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно із набуттям громадянства України
6.3 Заява про зміну громадянства Оригінал Для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно із набуттям громадянства України
6.4 Декларація про відмову особи, якій наданий статус біженця в Україні або притулку в Україні, від іноземного громадянства разом з документами, які підтверджують надання дитині статусу біженця в Україні або притулку в Україні Оригінал Для дітей, яким наданий статус біженця в Україні або притулок в Україні
7 Рішення про встановлення опіки або угода про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, або договір про влаштування дітей на виховання й спільне проживання в прийомну родину, або договір про патронат Копія Якщо документи про прийняття громадянства України подає інший законний представник (крім одного з батьків);

* Ю - документи готують юристи компанії ЮСТІКОН
* К - документи надає клієнт
Ціни
Громадянство України шляхом прийняття до громадянства
140 робочих днів 
75 робочих днів
20 000 грн.
за домовленістю
Замовити послугу Переглянути весь прайс-лист
Алгоритм
ЕТАП ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ СТРОКИ

1. Підготовка

 • консультації
 • оформлення доручення у нотаріуса
 • переклади необхідних документів на українську мову, їх нотаріальне завірення
 • оформлення довідки про відсутність судимості
 • підготовка заяв, декларацій про припинення громадянства
 • формування пакета документів

від 1 р.д.

2. Подання документів до ДМС

 • узгодження пакета документів із ДМС
 • подача документів в органи ДМС
 • моніторинг процесу з питання оформлення громадянства в органах ДМС і в комісії при Президентові України

від 6 міс.

3. Одержання тимчасового посвідчення громадянина України або довідки про реєстрацію особи громадянином України

 • одержання тимчасового посвідчення громадянина України або довідки про реєстрацію особи громадянином України

1 р.д.

4. Оформлення паспорта громадянина України (за умови звернення не пізніше ніж через 1 місяць після оформлення посвідчення громадянина України або довідки про реєстрацію особи громадянином України)

 • підготовка заяви
 • подача необхідних документів для оформлення паспорта громадянина України в органи ДМС
 • одержання паспорта громадянина України
від 5 р.д.
5. Реєстрація місця проживання
 • реєстрація місця проживання (за необхідності)
1-3 р.д.
Результат
Паспорт громадянина України
Питання та відповіді
Як отримати громадянство України, якщо моя мама народилася в 1950 році в Харкові? Це можливо? Отримання громадянства в Україні означає автоматичне припинення мого російського громадянства?
Так, Ви маєте право на отримання громадянства України за територіальним походженням. Для цього необхідно звернутися в міграційну службу за місцем Вашого проживання. Юристи компанії «ЮСТІКОН» допоможуть Вам розібратися в цій складній процедурі, підготують усі необхідні документи і організують швидке вирішення задачі!

Отримання українського громадянства не означає автоматичне припинення громадянства РФ.

comments powered by Disqus

	

 
Вгору