(093) 1000 176
(093) 1000 176
(098) 1000 176
RU r r
»
»
»
»
»
Громадянство України (натуралізація)
Усі практики
Корпоративні правовідносини
Наші клієнти

Громадянство України (натуралізація)

Громадянство України – правовий зв'язок між фізичною особою та державою Україна, який проявляється у взаємних правах та обов’язках.

В нашій країні діє принцип єдиного громадянства, де виключається можливість перебувати одночасно в громадянстві України та громадянстві інших країн.

Закон України «Про громадянство України» передбачає декілька підстав набуття громадянства:

 • за народженням
 • за територіальним походженням
 • шляхом прийняття в громадянство
 • шляхом поновлення в громадянстві
 • шляхом усиновлення
 • внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя
 • внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки
 • у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини
 • внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства
 • за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України

Рішення з питань прийняття до громадянства приймає виключно Президент України - п. 26 ст. 106 Конституції України. При Президентові створена Комісія з питань громадянства, яка є допоміжним органом.


§ ЗАКОНОДАВСТВО


 • Конституція України
 • Закон України « Про громадянство України»
 • Закон України «Про імміграцію»
 • Указ Президента України про питання організації виконання Закону України «Про громадянство України»

Вгору