(093) 1000 176
(093) 1000 176
(098) 1000 176
RU r r
»
»
»
»
Імміграція в Україну
Усі практики
Корпоративні правовідносини
Наші клієнти

Імміграція в Україну

- ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ І ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Згідно з Конституцією України іноземці, а також особи без громадянства, які знаходяться в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами і свободами і виконують ті ж обов'язки, що і громадяни України, якщо інше не передбачене Конституцією, законами або міжнародними договорами України.

Іноземець - особа, яка не знаходиться в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

Особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.


- ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ


У Законі України «Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства» вказано, що іноземці можуть в установленому порядку іммігрувати в Україну з метою постійного проживання, для працевлаштування на певний термін або з метою возз'єднання з сім'єю (для в'їзду до України в цих випадках оформляється довгострокова віза), а також тимчасово перебувати на її території (короткострокова або транзитна візи).

Іноземці, що іммігрували в Україну з метою постійного проживання, возз'єднання з сім'єю або для тимчасового працевлаштування, отримують посвідки відповідно на постійне або тимчасове проживання.

Іноземці, що знаходяться на території України на іншій законній підставі, вважаються такими, що тимчасово перебувають в Україні. Вони зобов'язані у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, зареєструвати свої національні паспорти або документи, які їх замінюють, і виїхати з України впродовж визначеного їм терміну перебування.


- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


Іноземці і особи без громадянства, які на території України скоїли злочин, адміністративне або інше правопорушення, несуть відповідальність на загальних підставах з громадянами України.

За порушення іноземними громадянами і особами без громадянства передбаченого порядку перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання або проживання за недійсними документами, недотримання встановленого порядку реєстрації або пересування і вибору місця проживання, працевлаштування, ухилення від виїзду після закінчення визначеного їм терміну перебування, а також за недотримання правил транзитного проїзду через територію України до них можуть бути застосовані в якості міри адміністративного стягнення попередження або штраф.

У випадках, коли відпали підстави для подальшого перебування іноземного громадянина в Україні або іноземець порушує законодавство про правове становище іноземних громадян в Україні, термін перебування може бути скорочений.


Вгору